DPS

  • Facebook Page: 178671462179370
  • Twitter: DPSCrneGore
  • YouTube: sigurnoDPS
  • External Link: dps.me/index.php?format=feed&type=atom

ŽAD Pljevlja obilježio Svjetski dan Roma

ZAD Pljevlja Trlica 8 04 2016Opštinski odbor Ženske alijanse Demokratske partije socijalista Pljevlja obilježio je 8. april, Svjetski dan Roma. Tom prilikom članice ŽAD-a su posjetile romsko naselje Trlica u Pljevljima i skromnim poklonima obradovale najmlađe stanovnike tog naselja 

Međunarodni dan Roma obilježava se od 1990. godine kao dan proslave romske kulture i podizanja nivoa svijesti o problemima sa kojima se Romi suočavaju. U Crnoj Gori, ovaj datum obilježavaju nadležne institucije i brojne organizacije koje rade na unaprjeđenju položaja Roma u društvu. Ženska alijansa DPS u Pljevljima ovom akcijom željela je da preuzme inicijativu obilježavanja ovog praznika u svom gradu i na taj način podstakne svoje članstvo i sve građane na veće razumijevanjenačina života i prava Roma u društvu. 

 

Opštinski odbor Ženske alijanse Demokratske partije socijalista Pljevlja obilježio je 8. april, Svjetski dan Roma.  To je dan proslave romske kulture i podizanja nivoa svijesti o problemima sa kojima se Romi suočavaju.

Predsjednica i članice OO ŽAD-a su posjetilei skromnim poklonima obradovale djecu u romskom naselju Trlica u Pljevljima. Obilježavanje ovog dana ima za cilj da ukaže na težak položaj Roma kao ranjive populacije kojoj nije posvećivana potrebna briga i pažnja. Veoma je bitno podstaći sve države da učine korak ka unaprjeđenju njihovog položaja. Takođe, važno je da i mi svojim djelima, podstaknemo na veće razumijevanje i toleranciju kako njihovih prava tako i položaja u društvu.

Obilježavanje Svjetskog dana Roma omogućava očuvanje romske kulture i tradicije kao i mogućnost stanovništva  da bolje upoznaju romski narod.