DPS

  • Facebook Page: 178671462179370
  • Twitter: DPSCrneGore
  • YouTube: sigurnoDPS
  • External Link: dps.me/index.php?format=feed&type=atom

Saopštenje OO DPS Berane: Podnijeti prigovori OIK-u

El. pošta Štampa PDF
opstinski odbor beraneKoalicija „Berane pobjeđuje – Milo Đukanović – DPS, SD, BS“ podnijela je Opštinskoj izbornoj komisiji prigovore na preliminarne rezultate lokalnih izbora, održanih 4. februara 2018. godine.
Prigovori se, pored ostalog, odnose na biračko mjesto 21 (Zagorje), gdje je naša komisija utvrdila da u biračkom materijalu nema koverte sa glasačkim listićima Demokrata; na biračkom mjestu 13 (Mašte) jedan glasač je glasao na osnovu potvrde MUP-a iako nije bio upisan u birački spisak; na biračkom mjestu 51 (Pešca I) u biračkom spisku (knjizi) za glasanje putem pisma za više osoba koje su glasale potpisana su druga lica; na biračkom mjestu 27 (Mezgale) komisija biračkog odbora prilikom glasanja putem pisma nije isto evidentirala u knjizi, a ni konstatovala u zapisniku iako je bilo takvih birača; na biračkom mjestu 48  ( Novo naselje I) u knjizi birača koji su glasali putem pisma utvrđeno je 13 potpisa birača, a u zapisniku je birački odbor konstatovao da je bilo 14 birača koji su glasali izvan biračkog mjesta. Na desetak biračkih mjesta utvrdili smo da među nevažećim listićima postoje oni koji moraju biti važeći, i svi pripadaju našoj koaliciji.
Koalicija „Berane pobjeđuje – Milo Đukanović – DPS, SD, BS“ očekuje da će OIK uvažiti naše opravdane prigovore, ponoviti glasanje na ovim biračkim mjestima i na zakonit način ovaj izborni process dovesti do kraja.
 
Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Berane