DPS

  • Facebook Page: 178671462179370
  • Twitter: DPSCrneGore
  • YouTube: sigurnoDPS
  • External Link: dps.me/index.php?format=feed&type=atom

Saopštenje DPS: AEM prihvatila prigovor OO DPS Nikšić, izrečeno drugo upozorenje RTCG

El. pošta Štampa PDF
logo newAgencija za elektronske medije prihvatila je prigovor Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Nikšić, upućenog povodom priloga o proslavi Dana Opštine Nikšić, emitovanog na Javnom servisu RTCG 18. septembra u informativnim emisijama „Dnevnik“.
AEM je izrekla upozorenje RTCG, kao upravno-nadzornu mjeru i naložilo RTCG da usaglasi emitovanje programskih sadržaja u okviru svog programa sa standardima definisanim u Zakonu o elektronskim medijima, podzakonskim aktima Agencije kao i izdatom Odobrenju za emitovanje. 
Agencija je skrenula pažnju  RTCG  da je objavljivanjem komentara između djelova izvještaja o događaju, lično uvjerenje i mišljenje urednika ili novinara uticalo je na predstavljanje teme priloga.  Na ovaj način emiter je komentar novinara (voditelja) uključio u izvještavanje o događaju, što čini suštinu priloga. Time je prekršeno „načelo nepristrasnosti". Takođe, može se zaključiti da je komentarom da je ocjena stanja koju daje jedna strana „ružičasta slika", te da se ocjena tog istog stanja koju daje druga strane može smatrati da sliku „boji u sivo", favorizovao jednu stranu i uticao da se tema priloga ne predstavi na objektivan način, čime je prekršio „načela objektivnosti", zaključuje se u odgovoru AEM.
Ovo je drugo upozorenje koje je u posljednjih mjesec dana AEM izrekla RTCG zbog priloga emitovanih u informativnim emisijama tokom septembra.  
 
Služba za informisanje Demokratske partije socijalista Crne Gore