DPS

  • Facebook Page: 178671462179370
  • Twitter: DPSCrneGore
  • YouTube: sigurnoDPS
  • External Link: dps.me/index.php?format=feed&type=atom

Saopštenje DPS: AEM prihvatila prigovor DPS i izrekla upozorenje RTCG

El. pošta Štampa PDF

logo newAgencija za elektronske medije prihvatila je prigovor Demokratske partije socijalista Crne Gore, podnijet zbog priloga emitovanog 12. septembra u Dnevniku 2 Javnog servisa RTCG, a koji se odnosio na navodni incident u Mojkovcu, kada su funkcioneri DCG tvrdili da su ih napali aktivisti naše partije. Agencija je izrekla upozorenje, kao upravno-nadzornu mjeru zbog kršenja člana 55 stav 6 i člana 56 stav 4 Zakona o elektronskim medijima, člana 11 stav 1 i član 12 stav 3 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima.

Agencija za elektronske medije je Javnom emiteru „Radio i Televizija Crna Gore" d.o.o. naložila da usaglasi emitovanje programskih sadržaja u okviru programa TVCG1 sa standardima definisanim u Zakonu o elektronskim medijima, podzakonskim aktima Agencije i izdatim odobrenjima za emitovanje, uz napomenu da je RTCG dužna da, u skladu sa članom 140 stav 3 Zakona o elektronskim medijima, informaciju o izrečenoj mjeri iz tač. 1 ovog rješenja objavi u programu TVCG1, u okviru informativne emisije „Dnevnik" u 19:30 časova. AEM u obrazloženju svog rješenja naglašava da se za „dio priloga koji se odnosi na navodni verbalni napad na aktiviste jedne političke partije, može zaključiti da emiter nije doprinio cjelovitom i nepristrasnom informisanju javnosti (član 56 stava 4 Zakona o elektronskim medijima), niti je na korektan način predočio činjenice i događaje (član 56 stava 4 Zakona o elektronskim medijima). Naime, emiter je propustio da na pravičan i izbalansiran način informiše javnost o navodno tekućem/aktuelnom događaju, objavljivanjem suprotstavljenih stavova (član 11 st. 1 Pravilnika). On je uskratio priliku osobama ili organizacijama čija se imena spominju da učestvuju u programu ili da komentarišu navode o nepodobnim djelima ili negativne konotacije koje su iznesene na njihov račun (član 12 stav 3 Pravilnika). AEM smatra da nema opravdanja (emiter ga nije dao ni u prilogu, ni u svom izjašnjenju) za izostanak bar pokušaja da se stupi u kontakt sa bilo kim od osoba ili organizacija čija se imena spominju a koja su navodno napala funkcionere DCG, kako bi se pribavio komentar povodom iznesenih ozbiljnih optužbi“.

Služba za informisanje Demokratske partije socijalista Crne Gore