DPS

  • Facebook Page: 178671462179370
  • Twitter: DPSCrneGore
  • YouTube: sigurnoDPS
  • External Link: dps.me/index.php?format=feed&type=atom

Brajušković: Rakočević ne može da demantuje činjenice

El. pošta Štampa PDF

Darko Brajuskovic resizeSekretar za finansije gospodin Goran Rakočević nije, niti je mogao da demantuje moje navode i moju ocjenu njihovog višegodišnjeg učinka u vršenju vlasti u Kolašinu. Nije, zato što je svaka riječ istinita i što su saopštene činjenice, koje ukazuju da se rad i rezultati aktuelne kolašinske vlasti ne mogu porediti ni sa jednom od 23 crnogorske opštine.

 

Kako nije mogao činjenicama da demantuje ništa od onoga što sam saopštio, Rakočević je saopštio mnoštvo neistina. Prva i najveća je da je dug, kada sam ja došao na čelo Opštine u septembru 2011. godine  iznosio 165.000 eura. Istina je da je dug bio 65 puta veći, kao što je istina da je za tri godine moga mandata smanjen za dva miliona eura, i nije bio kako to sekretar neistinito tvrdi 10 miliona eura. Takođe je istina da je nova vlast u prvoj godini zadužila opštinu Kolašin za skoro dva miliona eura, što se precizno vidi iz završnih računa opštine Kolašin na kraju 2014. godine kada je DPS vršio vlast, i na kraju 2015. godine u kojoj je nova koalicija bila na vlasti. Da crnogorskoj javnosti bude sve potpuno jasno, ove završne račune nije radio DPS, nego su nova vlast i sekretar za finansije uradili i potpuno kontrolisali i jedan i drugi izvještaj. 

 

Što se tiče drugih navoda vezanih za besplatna jela i druge troškove ponovo se radi o neistini, koja se ponavlja bezbroj puta. Zbog toga sam kao odbornik nekoliko puta bezuspješno sekretaru Rakočeviću postavljao odbornička pitanja sa ovom temom. Naravno da nikad nijesam dobio nikakav odgovor, jer je riječ o manipulacijama. Jedina istina je da reprezentacija, potrošnja goriva i troškovi po osnovu dnevnica, kao i svi tekući rashodi u mandatu dok sam bio na čelu opštine Kolašin, mogu nam služiti na čast, i primjer su domaćinskog poslovanja. 

 

Da sumiram, rezulatati koje smo ostavili su dva miliona manji dug u odnosu na zatečeni, sa rješenjima na neodređeno vrijeme 84 manje zaposlenih u Opštini i isplaćenih 50 plata za 48 mjeseci. Pozivam sekretara Rakočevića da demantuje ove činjenice. 

 

Želim da posjetim građane Kolašina da su ovi rezultati, uz veliki broj realizovanih manjih i većih projekata, ostvareni pod opterećenjem velikih popalava 2011. godine i elementarne nepogode u 2012. godini, sa uvođenjem vanrednog stanja i nepredviđenih finansijskih rashoda po tim osnovama. 

 

Na samom kraju, na moje razočarenje, moram podsjetiti sekretara Rakočevića na onu narodnu mudrost, daj čovjeku vlast pa ćeš vidjeti kakav je. A što se tiče uticaja politike, pa čak i teških nepravdi u tom smislu, niti sam kad, niti ću dozvoliti da me obuzme netrpeljivost, a kamoli mržnja prema bilo kome ko drugačije misli. 

 

Darko Brajušković, šef kluba odbornika DPS u Skupštini opštine Kolašin

 

Sekretar za finansije gospodin Goran Rakočević nije, niti je mogao da demantuje moje navode i moju ocjenu njihovog višegodišnjeg učinka u vršenju vlasti u Kolašinu. Nije, zato što je svaka riječ istinita i što su saopštene činjenice, koje ukazuju da se rad i rezultati aktuelne kolašinske vlasti ne mogu porediti ni sa jednom od 23 crnogorske opštine.

Kako nije mogao činjenicama da demantuje ništa od onoga što sam saopštio, Rakočević je saopštio mnoštvo neistina. Prva i najveća je da je dug, kada sam ja došao na čelo Opštine u septembru 2011. godine  iznosio 165.000 eura. Istina je da je dug bio 65 puta veći, kao što je istina da je za tri godine moga mandata smanjen za dva miliona eura, i nije bio kako to sekretar neistinito tvrdi 10 miliona eura. Takođe je istina da je nova vlast u prvoj godini zadužila opštinu Kolašin za skoro dva miliona eura, što se precizno vidi iz završnih računa opštine Kolašin na kraju 2014. godine kada je DPS vršio vlast, i na kraju 2015. godine u kojoj je nova koalicija bila na vlasti. Da crnogorskoj javnosti bude sve potpuno jasno, ove završne račune nije radio DPS, nego su nova vlast i sekretar za finansije uradili i potpuno kontrolisali i jedan i drugi izvještaj.

Što se tiče drugih navoda vezanih za besplatna jela i druge troškove ponovo se radi o neistini, koja se ponavlja bezbroj puta. Zbog toga sam kao odbornik nekoliko puta bezuspješno sekretaru Rakočeviću postavljao odbornička pitanja sa ovom temom. Naravno da nikad nijesam dobio nikakav odgovor, jer je riječ o manipulacijama. Jedina istina je da reprezentacija, potrošnja goriva i troškovi po osnovu dnevnica, kao i svi tekući rashodi u mandatu dok sam bio na čelu opštine Kolašin, mogu nam služiti na čast, i primjer su domaćinskog poslovanja.

Da sumiram, rezulatati koje smo ostavili su dva miliona manji dug u odnosu na zatečeni, sa rješenjima na neodređeno vrijeme 84 manje zaposlenih u Opštini i isplaćenih 50 plata za 48 mjeseci. Pozivam sekretara Rakočevića da demantuje ove činjenice.

Želim da posjetim građane Kolašina da su ovi rezultati, uz veliki broj realizovanih manjih i većih projekata, ostvareni pod opterećenjem velikih popalava 2011. godine i elementarne nepogode u 2012. godini, sa uvođenjem vanrednog stanja i nepredviđenih finansijskih rashoda po tim osnovama.

Na samom kraju, na moje razočarenje, moram podsjetiti sekretara Rakočevića na onu narodnu mudrost, daj čovjeku vlast pa ćeš vidjeti kakav je. A što se tiče uticaja politike, pa čak i teških nepravdi u tom smislu, niti sam kad, niti ću dozvoliti da me obuzme netrpeljivost, a kamoli mržnja prema bilo kome ko drugačije misli.

Darko Brajušković, šef kluba odbornika DPS u Skupštini opštine Kolašin