DPS

  • Facebook Page: 178671462179370
  • Twitter: DPSCrneGore
  • YouTube: sigurnoDPS
  • External Link: dps.me/index.php?format=feed&type=atom

Reagovanje Željka Aprcovića i Borislava Kašćelana na pisanje Dan-a o fudbalskom klubu "Bokelj": Manipulacije i neistine radi naše diskreditacije

El. pošta Štampa PDF

Naša reakcija u prvom redu jeste informisanje naših građana na niz manipulacija, zlonamjernih i neistinito iznesenih činjenica kojima obiluje tekst objavljen u dnevnoj novini Dan, na temu vlasništva i upravljanja u fudbalskom klubu Bokelj.


Realno je bilo za očekivati da ukoliko se radi o objektivnom, nepristrasnom istraživačkom novinarstvu da smo kontaktirani od strane novinara da damo prilog objektivnom sagledavanju činjenica. Međutim, sasvim se nedvosmisleno može zaključiti da je cilj i namjera navedenog pisanja bila politička diskreditacija nas kao funkcionera DPS-a i udar na lično dostojanstvo i moralni integritet porodica iz kojih potičemo.


Osjećajući odgovornost prema građanima i zbog činjenice da smo u klubu radili volonterski i iz ljubavi prema fudbalu i tradiciji koju fudbalski klub Bokelj baštini a ne kako se to želi kukavički i podlo predstavi da smo radili iz bilo kakve lične koristi sa indignacijom odbacujemo optužbe iz navedenog teksta.


Za rad potpuno precizno dokumentovanog obavještavanja iznosimo sledeće: 1987. godine na izlaganju katastraskog operata za KO Škaljari i predmetno zemljište je Rješenjem nadležnog katastra uknjiženo na radnu organizaciju RO Sportsko rekreacioni centar Kotor. 1990. godine na osnovu Odluke zbora radnih ljudi RO Sportsko rekreacioni centar Kotor ustupljeno je zemljište na upravljanje i korišćenje FK Bokelj Kotor. 2006. godine pred Osnovnim sudom u Kotoru je donešena privremena mjera zabrane otuđenja i opterećenja predmetnih nepokretnosti koji postupak je pokrenut od strane naših sugrađana radi restitucije jer su isti na djelu zemljišta polagali pravo na osnovu prava predstavljanja iza svojih pravnih predhodnika. Navedena privremena mjera egzistira i na današnji dan te je upisana u Listu nepokretnosti 751 KO Škaljari I.


Shodno Zakonu o sportu 2013. godine fudbalski klub Bokelj je donio odluku o preregistraciji a sve u skladu sa čl. 48 Zakona o sportu koji propisuje da amaterski sportski kolektiv može osnovati najmanje jedno pravno lice ili najmanje 5 fizičkih lica. U Aktu o osnivanju sportskog amaterskog kluba potrebno je procentualno iskazati visinu osnivačkog uloga. U konkretnom slučaju radi se o formi koja je potrebna za registraciju kod nadležne Uprave za sport. Potrebno je istaći da su na identičan način transformisani i klubovi iz naše Opštine VK Primorac, VK Cattaro, FK Grbalj kao i svi amaterski klubovi u Crnoj Gori.


Da se u konkretnom slučaju radi o klasično iskonstruisanoj manipulaciji dovoljno govori činjenica da je Lokalna samouprava na predlog Željka Aprcovića, predsjednika FK Bokelja a odbornika u lokalnom parlamentu, koju je iznio na zasjedanju lokalnog parlamenta pokrenula postupak još 29.10.2014. godine za promjenu upisa u Listu nepokretnosti, a ne kako se obmanjuje javnost da je to „izgrebala nova vlast“.


U Upravnom postupku na zakazanu usmenu raspravu 18.02.2015. godine u Upravi za nekretnine PJ Kotor pristupili su ovlašćeni predstavnik Opštine Simeona Begović i ovlašćeni predstavnik fudbalskog kluba Željko Aprcović i tom prilikom im je saopšteno da do rješenja predhodnog pitanja privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja predmetne nepokretnosti postupak se mora prekinuti, što je i učinjeno Zaključkom od 02.06.2015. godine.


Očigledno je da novoformirana vlast u Kotoru u nedostatku argumenata za sve ono što su obećali a nisu ispunilii prema građanima Kotora žele da prizemno, licemjerno, manipulatorski i bez argumenata okrenu prema ljudima koji su cijeli svoj profesionalni i životni vijek se trudili da društveno odgovorno vrše povjerene im poslove.

 

Mišljenja smo da im građani nisu poklonili povjerenje da se služe podvalama, izmišljenim aferama, etiketiranjem i podmetanjem svojim sugrađanima.


Gospodo, prošlo je 7 mjeseci od formiranja vlasti a vi upirete prstom a četiri prsta ostaju i dalje usmjerena ka vama. Dužni ste javnosti da odgovorite na pitanje protivzakonitog zapošljavanja, državljastva, raspodjeli sredstava bez donesenih validnih odluka, nerezalizaciju investicionih aktivnosti. Izgleda da vam mnogi kontrafori padaju pored onog koji takođe niste rješili. Hvalite se povećanjima prihoda koji jesu produkt bolje turističke sezone i većeg broja crusing turista a pri tom su pompezno najavljena rješavanja saobraćajnog kolapsa u gradu ostala na nivou pustih želja. Ispraznom retorikom nećete dobiti to što ste naumili jer će vas nastupajući vanredni izbori demantovati a građani dati ocjenu i našeg i vašeg rada.


Gospodo unutar koalicionog saveza je li ovo bila zajednička politička inicijativa ili pojedinačna?
Elementarno bi bilo da se politički odredite prema ovom pitanju.


Osvetljubivost nikada nije bila vrlina „ko se mača lati od mača i nastrada“ a mi ćemo biti prinuđeni da u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima tražimo i krivičnopravnu odgovornost i građanskopravnu satisfakciju radi grubo iznesenih neistina u pomenutom tekstu.


U prilogu vam dostavljamo komplet skeniranu dokumentaciju.


Željko Aprcović, predsjednik Opštinskog odbora DPS Kotor
Borislav Kašćelan, čaln Opštinskog odbora DPS Kotor