DPS

Inicijativni odbor ŽAD-a

Glavni odbor je na svojoj drugoj sjednici održanoj 27. decembra 2011. godine donio odluku o formiranju organizacije žena DPS Crne Gore.

Naziv organizacije je „Ženska alijansa Demokratske partije socijalista“ ili skraćeno ŽAD.

Sve aktivnosti na njenom formiranju vodiće inicijativni odbor koji čine:

Daliborka Pejovic      Nada Drobnjak      Marija Catovic

Daliborka Pejović                                          Nada Drobnjak                                            Marija Maja Ćatović

 

                                                                    Sanja Vlahovic

Sanja Vlahović

 

Valentina Radulovic-Scepanovic     Anastazija Miranovic     Sonja Damjanovic


            Valentina Radulović Šćepanović                                      Anastazija Miranović                            i         Sonja Damjanović.