DPS

Članice Savjeta mladih DPS-a na FES-ovom seminaru “Western Balkans Future Leaders”

fesU organizaciji  Friedrich Ebert Stiftung u periodu od 23. do 26.11.2017. godine u Budvi održan je završni seminar na temu Western Balkans Future Leaders. 
Neke od tema koje su bile obrađivane u toku navedenog seminara su kako političari percipiraju proces stabilnosti i održavanja mira na Zapadnom Balkanu, te mogućnostima saradnje bez tenzija koje mogu destimulativno uticati na ove odnose gdje značaj prisustva žena dolazi u prvi plan.
Na pomenutom seminaru su učestvovale predstavnice podmladaka različitih političkih partija iz regiona Zapadnog Balkana. Ispred Savjeta mladih DPS-a učestvovale su Aida Batilović i Slađana Lakićević.
 
Savjet mladih DPS Crne Gore


Posvećeni integraciji

YES LOGO 3