DPS

Mladi DPS-a na seminaru u organizaciji Friedrich Ebert Stiftung na temu Western Balkans Future Leaders

fesU organizaciji  Friedrich Ebert Stiftung u periodu od 12. do 15.10.2017 godine u Beogradu održan je seminar na temu Western Balkans Future Leaders. Neke od tema koje su bile obrađivane u toku navedenog seminara su mir i socijalna pravda, važnost regionalnog umrežavanja za pomirenje kao i  uloga žena u politici.

Na ovom seminaru su učestvovale predstavnice podmladaka različitih političkih partija iz regiona Zapadnog Balkana. Ispred Savjeta mladih DPS-a učestvovale su Aida Batilović i Slađana Lakićević.
Seminar će biti nastavljen u Budvi u periodu od 23. do 26.11.2017 godine.

Savjet mladih DPS Crne Gore


Posvećeni integraciji

YES LOGO 3