DPS

Počeo novi ciklus obuke za mlade u politici u organizaciji Konrad Adenauer fondacije

KAS logoPrvi trening namjenjen političkim podmlacima parlamentarnih stranaka Crne Gore koji fondacija Konrad Adenauer u okviru programa političkog obrazovanja sprovodi u Crnoj Gori, održan je u Baru proteklog vikenda na temu Parlamentarna demokratija - partije i politička ideologija.

U okviru programa učešće su uzeli i članovi Savjeta mladih Demokratske partije socijalista, Branislav Jokić, Sanid Redžepagić, Vidak Banićević, Marjan Stojanović, Čedomir Bojić i Ana Vojinović.

Fondacija Konrad Adenauer (KAS) jedna je od značajnijih političkih fondacija SR Njemačke, a političko obrazovanje važno je težište redovnih projektnih aktivnosti fondacije. Program političkog obrazovanja koji fondacija Konrad Adenauer realizuje u Crnoj Gori ima za cilj da doprinese unaprjeđenju političkog znanja i vještina politički aktivnih mladih ljudi, sa uvjerenjem da je njihovo kvalitetno i kompetentno učešće u političkom životu važan preduslov demokratskog prosperiteta crnogorskog društva.


Posvećeni integraciji

YES LOGO 3