DPS

Mladi na regionalnom ljetnjem kampu u Albaniji

Voskopoja 2015Regionalni ljetnji kamp "Socijaldemokratske perspektive - Mladi ljudi u Jugoistočnoj Evropi" održan je od 16. do 19. jula u Voskopoji u Albaniji, u organizaciji fondacije Fridrih Ebert Stiftung.

 

Ispred Savjeta mladih DPSa na kampu su učestvovali Marija Kovačević, Mirjana Vučinić i Božidar Vlačić.


Posvećeni integraciji

YES LOGO 3