DPS

Opštinski odbor Žabljak

OPŠTINSKI ODBOR DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA ŽABLJAK

 

Predsjednik Opštinskog odbora je Milorad Zarubica.

 

 1. Zarubica Milorad - predsjednik Opštinskog odbora
 2. Anđelić Anđela
 3. Anđelić Milan
 4. Anđelić Milica
 5. Anđelić Mitar
 6. Baranin Anto
 7. Baranin Ljiljana
 8. Baranin Petar
 9. Bojović Jelena
 10. Božović Dragi
 11. Božović Marko
 12. Čabarkapa Slavka
 13. Ćurić Miloš
 14. Dakić Radosav
 15. Danilović Božidarka
 16. Dedaić Branislav
 17. Đurđić Danijela
 18. Džabasan Miroje
 19. Grbović Đorđije
 20. Grbović Milijana
 21. Grbović Stanija
 22. Grbović Veselin
 23. Jakšić Vasilije
 24. Jolović Beba
 25. Jolović Tomaš
 26. Kaljević Nebojša
 27. Karadžić Milan
 28. Karadžić Milosava
 29. Karadžić Stojanka
 30. Kasalica Milenko
 31. Knežević Slađana
 32. Krivaćević Vuk
 33. Leković Mile
 34. Marić Gligorije
 35. Minić Dijana
 36. Mrdak Jelena
 37. Nikolić Borislav
 38. Novaković Mioljub
 39. Novosel Mirčeta
 40. Obradović Dražan
 41. Obradović Radovan
 42. Ostojić Milika
 43. Ostojić Miluša
 44. Ostojić Mitar
 45. Pajović Tomo
 46. Pavlović Nemanja
 47. Pješivac Peko
 48. Popović Drago
 49. Popović Miodrag
 50. Popović Svetozar
 51. Radulović Radenko
 52. Roćen Zoran
 53. Šarović Božidar
 54. Šibalić Radovan
 55. Šipčić Milorad
 56. Šipčić Slavica
 57. Šliivančanin Isailo
 58. Šliivančanin Momir
 59. Šljivančanin Ognjen
 60. Stevović Zoran
 61. Stijepović Milorad
 62. Stijepović Siniša
 63. Tomčić Marko
 64. Tomčić Slađana
 65. Tomčić Vidoje
 66. Vojinović Boško
 67. Vojinović Dragomir
 68. Vojinović Milorad
 69. Vojinović Žana
 70. Vukićević Veselin
 71. Vuković Aleksandar
 72. Vuković Gorica
 73. Zarubica Milanka
 74. Žugić Katarina
 75. Žugić Željko