DPS

Opštinski odbor Tivat

OPŠTINSKI ODBOR DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA TIVAT

 

Predsjednik Opštinskog odbora je Siniša Kusovac.

 

 1. Kusovac Siniša - predsjednik Opštinskog odbora
 2. Balšić Gvozden
 3. Barbić Zoran
 4. Biskupović Milka
 5. Bogavac Rezi
 6. Bogavac Milena
 7. Božinović Bojan
 8. Božović Goran
 9. Ćeranić Marko
 10. Ćeranić Milica
 11. Ćosović Dragiša
 12. Ćosović Mile
 13. Čupić Silvana
 14. Delić Sonja
 15. Đerković Jelena
 16. Đikanović Svjetlana
 17. Došljak Danica
 18. Dubravčić Vjera
 19. Dubravčić Zvonimir
 20. Đukić Vlado
 21. Grubišić Đuro
 22. Hajrula Safet
 23. Ivošević Špiro
 24. Jelić Tatjana
 25. Joksimović Jadranka
 26. Jovićević Rajka
 27. Kašćelan Nebojša
 28. Kovačević Ivana
 29. Krivaćević Saša
 30. Krunić Dejan
 31. Kruta Radomir
 32. Kustudić Ivana
 33. Laković Dragan
 34. Laličić Jovanka
 35. Lukšić Tonko
 36. Marović Marija
 37. Matijević Ana
 38. Matijević Snežana
 39. Matković Jadranka
 40. Miljanić Zoran
 41. Mimica Jelka
 42. Mišnjić Mileta
 43. Mitrović Rita
 44. Muminovič Alen
 45. Mustur Zlata
 46. Nikčević Dubravka
 47. Nikolić Marija-Maja
 48. Nikšić Gorica
 49. Novaković Radovan
 50. Novosel Ivan
 51. Obradović Peđa
 52. Obradović Slađana
 53. Perušina Slavko
 54. Petrović Božidar
 55. Petrović Kristina
 56. Popović Božidar
 57. Popović Božidarka
 58. Popović Nikola
 59. Popović Rade
 60. Potpara Ljubo
 61. Rabrenović Mileta
 62. Rakić Ružica
 63. Rakić Tamara
 64. Samardžić Branko
 65. Saveljić Nevenka
 66. Sekulić Dejan
 67. Simonović Davor
 68. Sindik Željko
 69. Tatar Igor
 70. Vojković Ines
 71. Vučinić Nikola
 72. Vujačić Jovanka
 73. Vujačić Vule
 74. Vujačić Aleksandra
 75. Vujović Petar
 76. Vuković Veselin
 77. Zeljak Vasilije