DPS

OO DPS Plužine

Predsjednica: Ljiljana Blagojević
Adresa:
Plužine
81 435
Crna Gora

Telefon: +382 (0)40 271 116; (0)40 270 020
Faks: +382 (0)40 270 021