DPS

Opštinski odbor Pljevlja

OPŠTINSKI ODBOR DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA PLJEVLJA

 

 Predsjednik Opštinskog odbora je Filip Vuković.

 

 1. Vuković Filip - predsjednik Opštinskog odbora
 2. Ajanović Avdo
 3. Ajanović Jasmin
 4. Ajanović Juso
 5. Alavać Haris
 6. Alikavazović Sead
 7. Anđelić Biljana
 8. Anđelić Branka
 9. Anđelić Zorica
 10. Avdović Adisa
 11. Avdović Mervan
 12. Babić Aleksandar
 13. Bajčeta Đina
 14. Bajčeta M. Bojan
 15. Bajčetić Budimir
 16. Bajčetić Nadan
 17. Bajčetić Željko
 18. Bajrović Denijal
 19. Bambur Amer
 20. Banović Branko
 21. Barac Miloš
 22. Beljkaš Radoš
 23. Bešlić Maida
 24. Bjeković Mirko
 25. Borović Nada
 26. Bošković Vule
 27. Brahić Mustafa
 28. Brašnjo Vesko
 29. Brašnjo Željko
 30. Bujišić Vojislav
 31. Bulut Sadik
 32. Cvijović Jelena
 33. Cvijović Predrag
 34. Cvijović Zorica
 35. Čamdžić Dane
 36. Čavić Goran
 37. Čelebić Jasmin
 38. Čolović Milko
 39. Čolović Mira
 40. Čolović Pavle
 41. Čolović Zoran
 42. Čota Rašid
 43. Čuturić Muamer
 44. Ćirković Neđeljko
 45. Ćirlija Sabina
 46. Ćirlija Sabit
 47. Ćulafić Marko
 48. Ćurčić Ljubiša
 49. Ćuzović Đorđije
 50. Ćuzović Veselinka
 51. Dakić Miodrag - Mišo
 52. Dakić Petar
 53. Damjanović Veselin
 54. Danilović Miloš
 55. Deljković Azra
 56. Despotović Ranko
 57. Dragaš J. Željko
 58. Dragašević Žarko
 59. Drobnjak Ognjen
 60. Džaković Ljubica - Beba
 61. Džarić Radenko
 62. Đačić Joka
 63. Đačić Mirko
 64. Đondović Golub
 65. Đurđević Ermin
 66. Fatić Milan
 67. Gačević Duško
 68. Gadžović Tarik
 69. Gazdić Stjepan
 70. Gogić Ljiljana
 71. Goločevac Mile - Ford
 72. Golubović Igor
 73. Golubović Jadranka
 74. Golubović Predrag
 75. Gomilanović Dijana
 76. Gospić Čedo
 77. Gospić Zoran
 78. Gvozdenović Slavoljub
 79. Hadžalić Muamer - Amer
 80. Hadžiosmanović Sabrina
 81. Harbić Ermin
 82. Ječmenica Saša
 83. Jelovac Milan
 84. Jolović Dragomir
 85. Jonuz Džemal
 86. Katana Elmina
 87. Katana Emil
 88. Kečević Ida
 89. Kečina Milko
 90. Klačar Borko
 91. Klepo Mustafa - Mujo
 92. Knežević Dušan
 93. Knežević Miljan
 94. Kriještorac Anela
 95. Kriještorac Hamza
 96. Krsmanović Dragoje
 97. Krupa Haris
 98. Kuluglija Jasmin
 99. Lacmanović Milan
 100. Laković Sanja
 101. Lika Miralem
 102. Lučić - Miler Olivera
 103. Manojlović Mervana
 104. Marić Vuko
 105. Mazalica Dragoljub - Gale
 106. Medenica Slavica
 107. Memić Esad - Zrca
 108. Memić Mersudin
 109. Memić Nijazija
 110. Milić Vera
 111. Milinković Vesna
 112. Milinković Vlade
 113. Milović Dušan
 114. Mitrović Miljan
 115. Mrdak Stanko - Vesko
 116. Mrdak Željko
 117. Mrzić Kerim
 118. Muhović Faik
 119. Nicević Ermin
 120. Odović Vildana
 121. Ostojić Vesna
 122. Petrović Veljko
 123. Pilav Dženita
 124. Pivljanin Srđan
 125. Popadić Marina
 126. Popović Abela
 127. Pušonjić Milica
 128. Radović Pavle
 129. Robović Milenko
 130. Roćen Vuk
 131. Rondović Maja
 132. Rondović Nada
 133. Rubežić Nebojša
 134. Selmanović Šerif - Atko
 135. Sokić Dragiša - Zlatko
 136. Sokić Vanja
 137. Soković Budislav
 138. Srbljanović Tamara
 139. Stevanović Mile
 140. Strunjaš Rade
 141. Šabanović Edita
 142. Šabanović Irma
 143. Šulović Abdulah - Atko
 144. Šulović Amir
 145. Tabaš Radomir
 146. Tabaš Zoran
 147. Terzić Dragan
 148. Terzić Dragiša
 149. Terzić Milka
 150. Terzić Radoš
 151. Tešović Vasilije
 152. Todorić Darijo
 153. Tomčić Dobrivoje
 154. Tošić Dragan
 155. Tursumović Ilhan
 156. Vesnić Sead
 157. Vraneš Željko
 158. Vučetić Gojko
 159. Vučetić Zoran
 160. Vukanić Biljana
 161. Vukićević Danilo - Stipe
 162. Vukićević Slavko
 163. Vukojičić Vanja
 164. Vuković Vidak - Darko
 165. Vuković Vidan
 166. Vuković Žarko
 167. Zečević Tomislav
 168. Zejak Dragoslav - Gale
 169. Zindović Vojislav
 170. Zuković Dragan
 171. Živković Danijel
 172. Živković Veselin