DPS

Opštinski odbor Pljevlja

OPŠTINSKI ODBOR DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA PLJEVLJA

 

Vojislav Bujišić
Vojislav Bujišić
Đorđije Ćuzović
Đorđije Ćuzović
Dejan Čolović
Dejan Čolović
Duško Gačević
Duško Gačević
Rasim Hadžić
Rasim Hadžić
Milan Jelovac
Milan Jelovac
Milan Lacmanović
Milan Lacmanović
Stanko Mrdak
Stanko Mrdak
Ljuban Nenadić
Ljuban Nenadić
Milenko Pejović
Milenko Pejović
Vasilije Šijaković
Vasilije Šijaković
Mile Stevanović
Mile Stevanović
Rade Strunjaš
Rade Strunjaš
Mileta Topalović
Mileta Topalović
Željko Vranješ
Željko Vranješ
Zoran Vučetić
Zoran Vučetić
Vojislav Zindović
Vojislav Zindović
Igor Golubović
Igor Golubović
Mirko Đačić
Mirko Đačić
Miloje-Mile Brašnjo
Miloje-Mile Brašnjo
Miloje Bajić
Miloje Bajić
Budimir Bajčetić
Budimir Bajčetić
Gorica Vakirević
Gorica Vakirević
Vuko Marić
Vuko Marić
Zoran Gospić
Zoran Gospić , rodj.16.01.1968. god. u Pljevljima. Osnovnu i srednju rudarsku školu završio u Pljevljima, a Rudarsko-geološki fakultet , odsjek geologija , smjer – istraživanje ležišta mineralnih sirovina (master) u Beogradu. Magistrant je na ekonomoskom fakultetu – mendžment biznisa u Podgorici. Radno iskustvo: radni staž je započeo u Rudniku uglja kao geološki ing.za tehnološki proces,a zatim i kao smjenski ing. Pomoćnik dir. Sektora proizvodnje (angažovan na poslovima ekonomske , ekološke i energetske valorizacije ugljeva za TE Pljevlja ). Bio je član Odbora direktora Rudnika uglja kao predstavnik državnog kapitala. Bio je član Upravnog odbora AD Prehrana (uspješno privatizovano) U 2010/2011 god. bio je član Odbora direktora Željezničke infrastrukture kao predstavnik državnog kapitala. Član školskog odbora O.Š.Ristan Pavlović u Pljevljima Član menadžmenta AD Rudnik uglja u Pljevljima i Predsjednik odbora za kvalitet. Političko iskustvo: - bio  predsjednik i koordinator mjesnog odbora DPS-a , -          Član opštinskog odbora DPS-a Pljevlja i Izvršnog odobra DPS-a Pljevlja -          Član Glavnog odbora DPS-a CG -          U tri mandata odbornik u SO Pljevlja i Predsjednik odborničkog kluba DPS -          Poslanik u Skupštini CG (član poslaničkog kluba DPS-a ) -          Član administrativnog odbora -          Član komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije   Ostalo: - Aktivno se bavio karateom 20 god., kao takmičar,trener i karate sudija Predsjednik KK Rudar , -završio dvije škole demokratskog rukovodjenja NDI SAD , kao i više stručnih usavršavanja i edukacija, Oženjen,otac dvoje djece srednješkolskog uzrasta   Životni moto: Apsolutna posvećenost je ključ uspjeha.  
Ljuba Čepić
Ljuba Čepić
Milko Čolović
Milko Čolović
Branko Tomić
Tomić Branko, rođen je 09.09.1952. godine u Gornjoj Bukovici, Šavnik. Osnovnu školu završio u Gornjoj Bukovici, srednju elektrotehničku školu završio u Nikšiću. Elektrotehnički fakultet završio u Podgorici. Radno iskustvo: elektroprivreda Crne Gore. Političko iskustvo: član OO DPS-a u dva mandata. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece. Govori ruski jezik.
Azra Deljković
Deljković Azra, rođena 14.10.1979. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Pljevljima. Medicinski fakultet u Podgorici 2006. god. Medicinski fakultet Beogrd 2011. god. Specijalizacija iz psihijatrije, Western Illinois University- Exsperimental Psihology 2013. Radno iskustvo: 2006-2007 obavezan staž za ljekare opšte prakse u Domu zdravlja Pljevlja, 2007-2011 Dom zdravlja Pljevlja- specijalizant iz psihijatrije, 2011- psihijatar u Domu zdravlja Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a, član mini izbornog štaba, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: nikad ne odustati od svojih snova. Ostalo: Fulbright stipendija od jula 2011. god za postiplomske studije- Western Illinois University-USA
Radosav Kovačević
Kovačević Radosav, rođen je 01.08.1965. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio je u Pljevljima. Saobraćajni fakultet završio je u Beogradu. Radno iskustvo: Dom za djecu i omladinu Beograd, Služba državne bezbjednosti Crne Gore, direktor korporacije “Velimir Jakić“, predsjednik odbora direktora korporacija „Velimir Jakić“, savjetnik direktora u Upravi za šume Crne Gore. Političko iskustvo: član OO DPS-a od 1998. godine, član IO OO DPS-a do 2011. godine, odbornik u SO Pljevlja jedan mandat. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece. Poznavanje ruskog i engleskog jezika.
Ljubica Aranitović
Aranitović Ljubica, rođena je 21.02.1955. godine u Dubrovniku. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Trebinju. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1978. godine i dobila zvanje dipl. Politolog. Radno iskustvo: radila u Opštinskom komitetu SK u Trebinju od 1979. god. do 1993. godine, kada je postavljena za direktoricu Biroa rada u Pljevljima. Od marta mjeseca 2011. godine raspoređena na radno mjesto Savjetnice Direktora Zavoda za zapošljevanje Crne Gore u Podgorici. Političko iskustvo: član DPS-a od 1993. godine te konstantno član OO DPS-a i IO OO DPS-a Pljevlja. U dva saziva bila odbornik u Skupštini opštine Pljevlja. U prethodnom sazivu bila i član Glavnog odbora DPS-a Crne Gore, a od decembra mjeseca 2011. godine poslanica u Skupštini Crne Gore. Ostalo: komunicira na engleskom jeziku. Trenutno živi u Podgorici, udata, majka tri kćerke i sina. Životni moto: radne i moralne vrijednosti su garant za prosperitet svakog pojedinca, porodice.
Radojica Grba
Grba Radojica, rođen 10.03.1954. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Mašinski fakultet završio u Kragujevcu. Magistar tehničkih nauka FTN - Novi Sad. Licencirani stečajni upravnik. Radno iskustvo: SSŠ Pljevlja - profesor i direktor 22 godine, Crnagoraput AD Pljevlja - upravnik i Podgorica direktor Sektora održavanja puteva u CG, obavio osam  stečajnih postupaka. Političko iskustvo: član OO DPS-a, član IO OO DPS-a Pljevlja, član Glavnog odbora, odbornik u SO Pljevlja u tri saziva, koordinator Mjesnog odbora. Ostalo: govori ruski, služi se njemačkim jezikom. Oženjen, otac dvoje djece. Osnivač i predsjednik šahovskog kluba osnovnih i srednjih škola. Izdao dvije zbirke pjesama.
Nadira Hamzić
Hamzić Nadira, rođena 25.01.1986. godine u Pljevljima. Osnovnu školu završila u Pljevljima, srednju medicinsku školu završila u Beranama. Radno iskustvo: Opšta bolnica Pljevlja 5 godina. Političko iskustvo: član Savjeta mladih, član Mini izbornog štaba, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: dobro čini, dobro ti se vraća. Ostalo: neudata, govori engleski jezik.
Dragoslav Zejak
Zejak Dragoslav, rođen je 02.04.1962. godine u Pljevljima. Osnovnu školu završio je u Vrulji, srednju školu u Pljevljima, a Rudarsko- geološki fakultet u Beogradu. Radno iskustvo: Rudnik uglalja A.D. Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, predsjednik Mjesnog odbora DPS-a Maoče, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: biće bolje. Ostalo: oženjen, otac dvoje đece.
Rosanda Vojinović
Vojinović Rosanda, rođena 08.12.1956. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Pljevljima, Ekonomski fakultet u Podgorici. Radno iskustvo: SOUR “Velimir Jakić“ Pljevlja, KID“Velimir Jakić“ Pljevlja, JP“Šumarstvo“ Pljevlja, JO“ Crna Gora šume“ Pljevlja, Direkcija šuma Pljevlja i sada u Upravi za šume Crne Gore. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. god., član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: častan i pošten život. Ostalo: udata, majka dvoje djece.
Dobrilo Janjušević
Janjušević Dobrilo, rođen 14.12.1946. godine u selu Mataruge, Pljevlja. Osnovnu školu završio u Matarugama, a srednju (mašinski tehničar) u Podgorici. Radno iskustvo: Sekcija za puteve, Uprava za šume (poslovođa održavanja mašinske radionice, reonski lugar). Političko iskustvo: predsjednik Mjesnog odbora, član OO DPS-a Pljevlja u tri mandata. Životni moto: Da živimo bolje Ostalo: živi u Matarugama. Oženjen, otac troje djece.
Nada Borović
Borović Nada rođ. Jović, rođena 07.07.1960. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Pljevljima. Višu turističku školu završila u Beogradu. Radno iskustvo: Ugostiteljstvo Pljevlja kao interni kontrolor, zatim kao direktor i izvršni direktor. Trenutno zaposlena u Turističkoj organizaciji Pljevlja - Viši savjetnik u turizmu. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, predsjednik mini izbornog štaba Moćevac, član IO i OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: nikada ne odustajati i uvijek ići naprijed. Ostalo: udata, majka dva sina (studenti). Koristi se ruskim i engleskim jezikom. Bavila se košarkom dugo godina u KK“Rudar“, četiri godine bio prvak Crne Gore. Učesnica MOSI igara.
Milka Terzić
Terzić Milka, rođena 12.09.1960. godine u Sokolcu, BiH. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Sokolcu. Poljoprivredni fakultet u Sarajevu. Radno iskustvo: PTK- koorporacija, Biotehnički fakultet Podgorica - Rukovodilac selekcijske službe regionalni centar Pljevlja (Opštine Pljevlja i Žabljak). Političko iskustvo: član DPS-a od 2000. godine, član mini izbornog štaba, član OO DPS-a. Životni moto: ne čini drugima ono što ne želiš sebi. Ostalo: udata, majka dvoje djece, govori ruski jezik.
Radomir Tabaš
Tabaš Radomir, rođen je 11.10.1957. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Peti stepen- automehaničar završio u Trebinju. Radno iskustvo: Građevinar- Pljevlja 8 godina, Rudnik uglja A.D. Pljevlja 27 godina. Političko iskustvo: član SKJ, član DPS-a od osnivanja, predsjednik mini izbornog štaba, predsjednik MO, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: ljudskost i poštenje. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece.
Miljan Mitrović
Mitrović Miljan, rođen 02.05.1981. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Visoku hotelijersku školu završio u Beogradu, a specijalističke studije hotelijerstva u Kotoru. Radno iskustvo: šef recepcije hotela „MOC“ u Bečićima, rad u Turističkoj organizaciji Pljevlja, trenutno angažovan u Srednjoj stručnoj školi u Pljevljima kao profesor. Političko iskustvo: član IO Savjeta mladih DPS-a Pljevlja, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: lijepa riječ i gvozdena vrata otvara. Ne čini drugom što ne bi volio tebi da neko čini. Ostalo: govori engleski jezik, oženjen, otac jednog djeteta. Tokom studija aktivno se bavio košarkom, nastupajući vrlo uspješno za fakultet (hotelijerstvo) i studentske domove „Karaburma“ i „Košutnjak“, u istom periodu, bio je predsjednik Saveza studenata Visoke hotelijerske škole, kao i predsjednik Saveza studenata Beograda u resoru za sport na nivou univerziteta Beograda. Trenutno predsjednik MZ Moćevac u trajanju od 4 godine.
Dušan Milović
Milović Dušan, rođen je 18.04.1967. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Fakultet za menadžment u Beogradu. Diplomirani ekonomista, služi se engleskim jezikom. Radno iskustvo: MUP Crne Gore, Izvršni direktor A.D. „Castello Montenegro“ Pljevlja. Političko iskustvo: član Savjeta mladih DPS-a Pljevlja 1997. god., član koordinacionog odbora DPS-a Pljevlja, član OO DPS-a Pljevlja u drugom mandatu. Životni moto: iskrenost i upornost. Ostalo: oženjen, supruga Ana diplomirani hemičar, služi se engleskim jezikom.
Vlade Milinković
Milinković Vlade, rođen 26.10.1956. godine u selu Vis, opština Pljevlja. Osnovnu školu završio u Boljanićima, gimnaziju u Čajniču, a ekonomski fakultet u Titogradu. Radno iskustvo: ITIK “Tara“, KOM Mojkovac i Poreska uprava Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 1992. godine, član mini izbornog štaba, član Mjesnog odbora, član OO DPS-a i član IO OO DPS-a Pljevlja po tri mandata, odbornik u SO Pljevlja. Životni moto: za sreću nije potrebno mnogo. Ostalo: govori ruski jezik. Oženjen, otac četvoro djece.
Mirko Bjeković
Bjeković Mirko rođen 15.09.1958. godine u Pljevljima. Osnovnu školu završio u Pljevljima, srednju građevinsku školu u Podgorici, a Građevinski fakultet u Subotici. Radno iskustvo: radio u: ’’Građevinar’’ Pljevlja, KRO ’’Breznica’’, ’’Uzor’’ Pljevlja, ’’Obnova’’, ’’Trojica’’ i ’’Tehno- gradnja’’. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997, član OO DPS-a, član IO OO DPS-a, koordinator i predsjednik MO Zabrđe. Životni moto: graditi puteve prijateljstva. Ostalo: živi u Pljevljima. Oženjen, otac dvoje djece.
Amer Bambur
Bambur Amer, rođen 07.06.1970. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima, a Mašinski fakultet u Podgorici. Radno iskustvo: EPCG -TE Pljevlja, inženjer za sistem upravljanja 11 godina. Političko iskustvo: član DPS-a, član mini izbornog štaba, bio odbornik u SO Pljevlja, član OO DPS-a u dva mandata. Životni moto: uvijek može brže, jače, bolje. Ostalo: služi se engleskim jezikom. Oženjen, otac troje djece.
Haris E. Alavać
Alavać Haris, rođen 19.04.1978. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Fakultet za proizvodni menadžment završio u Čačku. Radno iskustvo: EPCG Nikšić - elektrodistribucija Pljevlja, DOO Mesopromet Bijelo Polje, Delta Generali osiguranja a.d. Podgorica - rukovodilac Poslovne jedinice u Pljevljima. Političko iskustvo: predsjednik Savjeta mladih DPS-a Pljevlja, član predsjedništva Savjeta mladih DPS-a Crne Gore, član IO OO DPS-a Pljevlja, član OO DPS-a Pljevlja u tri mandata, član više komisija unutar partijskih organa. Životni moto: mi nismo rezultat naše prošlosti već našeg izbora. Ostalo: služi se engleskim jezikom, oženjen, otac dvoje djece, član više sportskih i društvenih organizacija, učesnik druge generacije škole Demokratskog rukovođenja u organizaciji NDI Crna Gora, učestvovao na više seminara i radionica na temu političkog djelovanja.
Danilo Stipe Vukićević
Rođen 05.08.1954. u Pljevljima. Osnovnu školu završio u Pljevljima, srednju tehničku i višu školu za sportske trenere u Beogradu. Radno iskustvo: 28 godina radio u Rudniku uglja AD Pljevlja, 7 godina izvršni direktor Sportskog centra ’’Ada’’. Političko iskustvo: član DPS – a od 1997 godine, ćlan mjesne zajednice Ševari, član OO u dva saziva i član IO DPS Pljevlja. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece. Aktivan fudbaler FK Rudar od 1973 do 1988. Amaterski fudbalski reprezentativac Crne Gore, šef stručnog štaba FK Rudar od 1996 do 1998 i od 2002 do 2004. Sada je volonterski koordinator mlađih selekcija u FK Rudar. Životni moto: progovori da te vidim.
Mervana Manojlović
Rođena 03.01.1951. Pljevlja. Osnovnu školu završila u Pljevljima. Srednju fiskulturnu školu završila u Sarajevu. Višu školu - nastavnik fizičkog vaspitanja u Nikšiću, a fakultet fizičke kulture u Sarajevu. Radno iskustvo: radila u O.Š.,,Salko Aljković“, Školski centar i od 1976 godine u Gimnaziji ,,Tanasije Pejatović“ ukupno 39 godina. Političko iskustvo: član DPS-a od 1992, predsjednik mini izbornog štaba, član OO DPS-a Pljevlja. Ostalo: Govori ruski jezik. 33 godine u braku. Majka dva odrasla sina. Sportom se bavila još kao gimnazijalka - atletika i postizala zapažene rezultate na MOSI igrama. U školi je trener - profesor ženskog malog fudbala. Moto: ne može mi niko ništa.
Goran G. Čavić
Čavić Gojka Goran, rođen 29.03.1974. u Pljevljima. Osnovnu i srednju školi završio u Pljevljima sa odličnim uspjehom u svim razredima a zatim Vojnu akademiju u  Beogradu u smjeru kopnena vojska sa prosjekom 8.9. Radno iskustvo: po završetku akademije 1998.počinje da radi u Beogradu kao oficir u specijalnim jedinicama tadašnje vojske SCG. Usled neslaganja sa tadašnjom politikom Slobodana Miloševića prvenstveno prema Crnoj Gori napušta vojsku i zapošljava se u MUP Crne Gore gdje obavlja nekoliko starješinskih dužnosti u Pljevljima, Žabljaku i Baru. 2009. na lični zahtjev napušta policiju i radi u Opštini Pljevlja kao Glavni komunalni policajac sve do smjene vlasti u septembru 2011. posle čega radi na mjestu Komunalnog inspektora. Političko iskustvo: član DPS od 1999.g ali zbog rada u policiji nije mogao biti angažovan na političkim dužnostima. Od 2011. član OO DPS Pljevlja. Ostalo: neoženjen, otac jednog djeteta, ćerka, 8 godina. Govori ruski i engleski jezik. Moto: Sve se može kad se hoće, i nikad ne reci nikad.
Žarko Vuković
Vuković Žarko, rođen 30.08.1963. godine u Pljevljima. Osnovnu školu završio u Pljevljima, srednju školu - medicinski tehničar završio u Podgorici. Radno iskustvo: JZU Dom zdravlja - 24 godine, Zavod za hitnu službu Crne Gore Podgorica - 3 godine. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine od političkog cijepanja DPS na SNP i DPS. Životni moto: „Mijenjajte se da Vas drugi ne bi mijenjali“- M. Đukanović Ostalo: oženjen, supruga Koviljka, član DPS-a, zaposlena u Rudniku uglja AD Pljevlja. Sin Jakša, član DPS-a, gimnazijalac. Kćerka Vesna učenica.
Milko Damjanović
Damjanović Milko, rođen 28.07.1959. godine u selu Kosanica, opština Pljevlja. Osnovnu školu završio u Kosanici, srednju školu u Beranama. Radno iskustvo: radi u Šumarstvu AD 30 godina. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, predsjednik MO Kosanica, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: što ne želiš sebi ne čini ni drugima. Ostalo: poznaje ruski jezik. Oženjen, otac dvoje djece.
Sreten Ristanović
Ristanović Sreten, rođen 29.11.1964. godine u Pljevljima. Osnovnu školu završio u Šulima, a srednju (hemijski tehničar) završio u Pljevljima. Radno iskustvo: Šuplja stijena, Pošta Crne Gore i Gradir Montenegro. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, član OO DPS-a i član IO OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: budi ono što je najteže - budi čovjek. Uradi ono što je važno, a ne što je hitno! Ostalo: oženjen, otac dvoje djece.
Vukomir Berti Vučetić
Vučetić Vukomir - Berti, rođen je 31.01.1962. godine u Pljevljima. Osnovnu školu završio u Gracu, srednju školu - smjer elektronika završio u Pljevljima. Radno iskustvo: Fabrika elektronike 1.Decembar Pljevlja, Uprava carina Crne Gore. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, predsjednik MO, predsjednik mini izbornog štaba, član OO DPS-a u tri mandata. Životni moto: iskrenost, doslednost i istrajnost. Ostalo: govori ruski jezik. Služi se engleskim jezikom. Oženjen, ima jedno dijete.
Dragan Tošić
Tošić Dragan, rođen je 23.04.1960. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Pedagošku akademiju u Sarajevu, smjer matematika i fizika. Radno iskustvo: OŠ “Vladimir Rolović“, OŠ “Radoje Kontić“, OŠ “Boško Buha“, OŠ “Kruševo“, OŠ “Ristan Pavlović“ - direktor škole. Političko iskustvo: član DPS-a od osnivanja 1992. godine, predsjednik MO Golubinja, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: učiti, učiti i samo učiti. Ostalo: oženjen, otac troje djece.
Dragiša Terzić
Terzić Dragiša, rođen je 20.11.1963. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu (mašinski tehničar) završio u Pljevljima. Diplomirao na Rudarsko- geološkom fakultetu u Beogradu, smjer mašinstvo u rudarstvu. Radno iskustvo: zaposlen u Rudniku uglja A.D. Pljevlja od 1994. godine, trenutno upravnik R.J Održavanje. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, predsjednik MO, član OO DPS-a Pljevlja u dva mandata. Životni moto: rad, red i disciplina. Ostalo: govori ruski jezik. Oženjen, otac dvoje djece.
Budislav Soković
Soković Budislav, rođen je 11.12.1963. godine u selu Bobovo, opština Pljevlja. Osnovnu školu završio u Bobovu, srednju rudarsku školu u Beogradu. Rudarsko- geološki fakultet završio u Beogradu. Radno iskustvo: Beograd IMT, IKL, a od 1991. godine u Rudniku uglja A.D. Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, član mini izbornog štaba, predsjednik MO Bobovo, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: svi da živimo bolje. Ostalo: govori engleski i albanski jezik. Oženjen, otac dvoje djece.
Miloš Rosić
Rosić Miloš, rođen je 21.05.1958. godine u selu Zekavice, opština Pljevlja. Osnovnu školu završio u Odžaku, Gimnaziju u Pljevljima. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Radno iskustvo: Uprava za šume 25 godina. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, predsjednik MO Zekavice, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: uz zdravlje, raditi! Ostalo: poznavanje ruskog i francuskog jezika. Oženjen, otac troje djece.
Miralem Lika
Lika Miralem, rođen je 07.06.1954. godine u Pljevljima. Osnovnu školu završio u Pljevljima, srednju školu- tehničar drvne industrije u Beogradu. Radno iskustvo: ŠIK „Velimir Jakić“- Vektra-Jakić 35 godina. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997, član mini izbornog štaba, predsjednik mini izbornog štaba, član MO, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: poboljšanje životnog standarda. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece. Ruski jezik govori i piše.
Ilija Krejović
Krejović Ilija, rođen je 21.06.1977. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima, Šumarski fakultet u Beogradu. Radno iskustvo: inženjer u Uravi za šume Pljevlja, pomoćnik izvršnog direktora u „Vektra- Jakić“ Pljevlja. Političko iskustvo: član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: ostaviti uspješnije društvo nego što si ga zatekao, makar malo. Ostalo: djelimično poznavanje engleskog i ruskog jezika. Oženjen, ima jedno dijete.
Mustafa Klepo
Klepo Mustafa, rođen je 08.04.1958. godine u Pljevljima. Diplomirani ekonomista. Radno iskustvo: Rudnik uglja A.D. Pljevlja, TE Pljevlja, Opština Pljevlja, EPCG Nikšić. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, sekretar MZ Ševari, član OO DPS-a. Životni moto: samo naprijed. Ostalo: oženjen, ima tri ćerke. Govori ruski jezik, djelimično engleski.
Sanja Grbović
Grbović Sanja, rođena je 02.09.1980. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Pljevljima. Italijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Radno iskustvo: opština Pljevlja od 2008-2010. godine,  Rudnik uglja - korespodent za strane jezike. Političko iskustvo: član mini izbornog štaba, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: vjeruj u sebe da bi drugi vjerovali u tebe.
Jagoš Gomilanović
Gomilanović Jagoš, rođen je 13.03.1963. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Rudarsko - geološki fakultet, odsjek geologija završio u Beogradu 1988. godine. Radno iskustvo: Rudnik uglja A.D. Pljevlja od 1989. godine, trenutno na radnom mjestu Rukovodilac geološke službe. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, član OO DPS-a Pljevlja u dva mandata. Životni moto: rad, red i disciplina. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece.
Slobodan Gardović
Gardović Slobodan, rođen je 09.10.1950. goine u selu Orlja, opština Pljevlja. Osnovnu školu završio u Gracu, srednju tehničku školu završio u Ivangradu. Visoku školu ekonomske struke završio u Titogradu. Radno iskustvo: Rudnik Šuplja stijena, RUPV, transport- comerc Novi Sad, Prevoz Pljevlja, Merkur Budva, Interkod Pljevlja, Monter A.D. u stečaju, Monterkod, Opština Pljevlja, Rudnik uglja A.D. Pljevlja. Političko iskustvo: član koordinacionog odbora DPS - a Pljevlja, član OO DPS-a i član IO OO DPS-a Pljevlja, koordinator u MO. Životni moto: idemo dalje - uspjećemo. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece. Govori ruski i djelimično njemački jezik.
Golub Đondović
Đondović Golub, rođen je 23.05.1962. godine u selu Crljenice, opština Pljevlja. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Rudarsko - geološki fakultet u Beogradu. Radno iskustvo: Rudnik uglja A.D. Pljevlja - 23 godine. Političko iskustvo: član DPS-a Pljevlja od 1992. godine, koordinator i predsjednik MO, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: životni standard na nivou visoko razvijenih država. Ostalo: govori ruski jezik. Oženjen, otac dvoje djece (ćerka i sin).
Veselin Damjanović
Damjanović Veselin, rođen je 12.06.1964. godine u Pljevljima. Osnovnu školu završio u Gracu, srednju saobraćajnu u Pljevljima, a višu saobraćajnu u Sremskim Karlovcima. Radno iskustvo: Šuplja stijena, Gradski saobraćaj Beograd, Građevinar Pljevlja, Rudnik uglja AD Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, predsjednik MO, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: sloboda i zdravlje. Ostalo: služi se engleskim jezikom. Oženjen, otac troje djece.
Petar Dakić
Dakić Petar, rođen je 16.12.1959. godine u selu Bukovica, opština Pljevlja. Osnovnu školu završio u Bukovici, a srednju - kv vozač u Sarajevu. Radno iskustvo: vozač 13 godina u Sarajevu i MUP Crne gore 5 godina. Radno iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, predsjednik MO Bukovica od 1998. godine, član OO DPS-a u tri mandata. Životni moto: da živimo bolje. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece i đed dvoje unučadi.
Zoran Čolović
Čolović Zoran, rođen je 05.11.1960. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Mašinski fakultet završio u Kragujevcu, magistarske studije u Beogradu, a sada je na doktorskim studijama u Kragujevcu. Radno iskustvo: Rudnik uglja AD Pljevlja - 23 godine, opština Pljevlja - 2 godine. Političko iskustvo: član DPS-a od 1992. godine, član koordinacionog odbora DPS-a, član mini izbornog štaba, predsjednik mini izbornog štaba, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: stalno usavršavanje i napredovanje. Ostalo: osnovni kurs engleskog i ruskog jezika. Oženjen, otac troje djece.
Milisav Čabarkapa
Čabarkapa Milisav, rođen je 02.01.1953. godine u selu Kosanica, opština Pljevlja. Osnovnu školu završio u Kosanici, srednju školu u Pljevljima, a šumarski fakultet u Sarajevu. Radno iskustvo: ŠIK „Velimir Jakić“ i Uprava za šume. Političko iskustvo: član SKJ, član DPS-a od osnivanja, član koordinacionog odbora, koordinator MO Krupice i Premćani, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: rad, red, disciplina i poštenje. Ostalo: govori ruski jezik. Živi u Pljevljima, neoženjen.
Nikola Cvijović
Cvijović Nikola, rođen 05.03.1982. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2009. godine. Radno iskustvo: ljekar u Domu zdravlja Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 2000.god., član Savjeta mladih, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: zamisli cilj - ostvarićeš ga! Ostalo: govori engleski i francuski jezik, aktivno se bavio rukometom do 2002. godine, godinu dana radio kao klupski ljekar u RK Rudar Pljevlja i ŽOK Rudar Pljevlja. Neoženjen.
Vule Bošković
Bošković Vule, rođen je 19.12.1978. godine u Pljevljima. Osnovnu školu završio u Odžaku, srednju stručnu školu u Pljevljima, a Ekonomski fakultet u Podgorici. Trenutno je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, redovni student postdiplomskih - magistarskih studija. Radno iskustvo: DOO“Expres“ Novi Sad 2004-2005. godine u računovodstvu, a od 2005. godine samostalni savjetnik II u Upravi za šume. Političko iskustvo: član DPS-a, član mini izbornog štaba, član OO DPS-a Pljevlja. Ostalo: govori ruski i engleski jezik. Oženjen, ima jedno dijete.
Dragiša Sokić
Lični podaci: datum i mjesto rođenja: 15.10.1976. god., Pljevlja bračno stanje: oženjen, otac jednog djeteta Obrazovanje: završio gimnaziju – opšti smjer u Pljevljima. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 21.03.2002. godine. Položen državni ispit. Znanje engleskog i ruskog jezika na konverzacijskom nivou. Profesionalno iskustvo: prvo zaposlenje u trajanju od godinu dana kao pripravnik na poslovima u Pravnoj službi Rudnika uglja AD Pljevlja. Od 15.10.2004. do 31.12.2006. godine radno angažovan na radnom mjestu pravnog savjetnika u Opštinskom odboru DPS Pljevlja. Od 03.01.2007. do 06.04.2009. godine zaposlen u Sekretarijatu za privredu opštine Pljevlja na poslovima samostalnog savjetnika za turizam. Od februara 2008. godine vršilac dužnosti direktora, a od 06.04.2009. direktor Turističke organizacije Pljevlja. Političko iskustvo: Član DPS Crne Gore od 2002 godine. Član Opštinskog odbora DPS Pljevlja. Učesnik III generacije Škole demokratskog rukovođenja. Moto: „Najbolja nagrada koju život nudi čovjeku jeste šansa da naporno radi posao koji je vrijedan tog napornog rada“.
Maida Bešlić
Bešlić Maida, rođena je 13.06.1955. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Pljevljima. Pravni fakultet završila u Sarajevu. Radno iskustvo: od 1982. - 1987. godine Savjetnik u SO Pljevlja, od 1987-1992. god. Sekretar Izvršnog odbora opštine Pljevlja, od 1992. - 2006. god. Savjetnik i koordinator Građanskog biroa, od 2006. - 2011. god. Glavni administrator Opštine Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 1992. godine, član OO DPS-a i član IO OO DPS-a Pljevlja u dva mandata, poslanica u Skupštini Crne Gore. Životni moto: ne možeš uvijek sve postići, ali zato uvijek pokušaj. Ostalo: udata, majka dvoje djece.
Irma Bešlić
Bešlić Irma, rođena je 01.07.1986. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Pljevljima. Ekonomski fakultet u Sarajevu (trenutno na master studijama - upravljanje u oblasti javnog sektora i zaštite okoline). Radno iskustvo: volonterski rad u Agenciji za izgradnju i razvoj u okviru opštine Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 2004. godine, član Savjeta mladih DPS-a Pljevlja i član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: u životu uvijek treba biti uporan. Ostalo: govori engleski i italijanski jezik, neudata.
Alma Bajrović
Bajrović Alma, rođena je 31.08.1985. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Pljevljima. Ekonomski fakultet završila u Podgorici. Radno iskustvo: NLB Montenegro banka AD Podgorica 2 godine na poslovima komercijaliste. Političko iskustvo: član IO Savjeta mladih DPS-a Pljevlja, član mini izbornog štaba, član OO DPS-a Pljevlja. Ostalo: govori engleski i ruski jezik. Neudata.
Juso Ajanović
Ajanović Juso, rođen 30.08.1949. godine u selu Vilići kod Pljevalja, u poljoprivredno- radničkoj porodici. Osnovnu školu završio u Odžaku, gimnaziju u Pljevljima, a fakultet Političkih nauka, smjer- sociolog, u Sarajevu. Od prve godine studija bio stipendista Republičkog Sekretarijata za unutrašnje poslove - Službe državne bezbjednosti. Kao student obavljao sam više dužnosti na fakultetu, Univerzitetu i gradu, a najvažnije su bile. - član savjeta fakulteta; - član predsjedništva Saveza studenata BiH; - četiri godine bio predsjednik studenata sociologije na Univerzitetu u Sarajevu; - predsjednik studenata sociologije Jugoslavije u jednogodišnjem mandatu. Po završetku studija otišao  na služenje vojnog roka, a potom se prijavio na raspored u Republički SUP. Bio je raspoređen u službu Javne bezbjednosti u Pljevljima, gdje je proveo četrnaest mjeseci. Uz saglasnost Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Crne Gore, prešao je u Opštinsku službu socijalne zaštite, gdje je obavljao poslove referenta za maloljetničku delikvenciju i druge socijalne patologije. Na tim poslovima proveo je 24 godine. Od 13.11.2001. godine obavlja poslove direktora Centra za socijalni rad za Opštine Pljevlja i Žabljak. Pored radno- profesionalnih poslova bavio se i društveno- političkim radom. Bio je: -   predsjednik Skupština MZ Moćevac i Ševari; -   delegat u Vijeću MZ SO Pljevlja; -   sekretar predsjedništva SSRN; -   delegat u Vijeću UR Skupštine Crne Gore; -   član odbora za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Vijeća UR Skupštine CG; -   član komisije za ustavna pitanja Skupštine CG; -   poslednje četiri godine bio predsjednik Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opština Pljevlja i Žabljak; -   član Upravnog odbora u JU Dječiji vrtić „Eko bajka“; -   član Upravnog odbora JU „Dnevni centar“. Političko iskustvo: član SKJ, član DPS-a od osnivanja, predsjednik MO, član OO DPS-a Pljevlja, član komisije za socijalna pitanja. Životni moto: socijaldemokratija.
Avdo Ajanović
Rođen 04.10.1963. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Odžaku i Pljevljima. Obrazovanje: diplomirao na elektrotehničkom fakultetu univerziteta u Kragujevcu na smjeru automatizacija.  Trenutno na magistarskim studijama univerziteta u Mariboru na smjeru energetika. Radno iskustvo: radio u Srednjoj stručnoj školi u Pljevljima kao professor elektrotehničke grupe predmeta. Obavljao funkciju potpredsjednika opštine Pljevlja, do septembra 2011 godine, u okviru čega je vodio više razvojnih iI drugih projekata. Političko iskustvo: Član DPS CG od 1997. godine bio predsjednik Savjeta mladih DPS u Pljevljima član IO; OO DPS u Pljevljima, sekretar OO član GO DPS Crne Gore završio više specijalizovanih političkih obuka preko različitih institucija kao što su NDC (Nansen Dijalog Centar), NDI (Nacionalni Demokratski Institut), BFPE (Beogradski Fond Za Političku Izuzetnost) Ostalo: oženjen, otac troje djece. Moto: uspješan hod pojedinaca i društva leži u znanju, dosljednosti, upornosti i moralnim vrijednostima.
Bosiljka Tomić
Tomić Bosiljka, rođena je 18.12.1963. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završila u Nikšiću. Pedagošku akademiju- odsjek biologija u istom gradu. Radno iskustvo: Željezara Nikšić, OŠ ’’I.M. Crni ’’ u Dubrovniku, OŠ “Živko Džuver“ Bobovo. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. god., član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: srećna i zadovoljna porodica. Ostalo: udata, majka dvoje djece.
Nebojša Rubežić
Rubežić Nebojša, rođen 12.05.1978. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Učiteljski fakultet - profesor razredne nastave završio u Somboru. Radno iskustvo: učitelj u OŠ“Salko Aljković“ 2003-2009, direktor OŠ“Dušan Ivović“ Kosanica od 2009. godine. Političko iskustvo: predsjednik Savjeta mladih OO DPS-a Pljevlja 2007-2010., „Mladi u Parlamentu“- Crna Gora na putu u EU (Konrad Adenauer fondacija) -2008.,Škola demokratskog rukovođenja (Nansen dijalog centar) -2009., koordinator MO, član mini izbornog člana, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: lijepa riječ i gvozdena vrata otvara. Ostalo: govori engleski jezik. Oženjen, otac dvoje djece.
Maja Rondović
Rođena 21.11.1982. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Pljevljima. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odsjek za međunarodne odnose. Završila ESL na Harvest English Institutu u New Jersey-u, SAD. Student magistarskih studija na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, odsjek državnih studija. Radno iskustvo: pripravnik u Opštini Pljevlja, Kabinet predsjednika (2010-2011) Američki ugao - kordinator aktivnosti u Američkom uglu, Opština Pljevlja od 2011. Političko iskustvo: član je Opštinskog odbora DPS Pljevlja Ostalo: govori engleski jezik. Nije udata Moto: put od hiljadu milja počinje prvim korakom.
Emil Katana
Katana Emil, rođen 03.05.1979. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici. Radno iskustvo: pripravnik- Osnovni sud u Pljevljima -2008, pravni zastupnik u Rudniku uglja AD Pljevlja od 2011. godine. Političko iskustvo: član OO DPS-a Pljevlja Životni moto: čini uvijek tako da stvaraš nove mogućnosti. Ostalo: govori engleski jezik. Živi u Pljevljima.
Sabit Ćirlija
Ćirlija Sabit, rođen 08.01.1960. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Fakultet političkih nauka završio u Beogradu. Višu školu za socijalne radnike u Sarajevu, školu rezervnih oficira u Bileći. Radno iskustvo: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Biro rada Pljevlja 30 godina na poslovima zapošljavanja. Političko iskustvo: sekretar Izbornog štaba 1997. godine i od tada član DPS-a, predsjednik MO Ševari od 1997- 2007. godine, član OO DPS-a Pljevlja tri mandata, član IO OO DPS-a dva mandata, član mini izbornog štaba od osnivanja, odbornik u SO Pljevlja od 2002-2006. godine. Životni moto: nema pravog uspjeha bez spokoja u duši. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece.
Nadan Bajčetić
Bajčetić Nadan, rođen je 30.10.1977. godine u Pljevljima. Osnovnu školu završio u Pljevljima, a srednju elektro monter u Mojkovcu. Radno iskustvo: Rudnik uglja A.D. Pljevlja. Političko iskustvo: član mini izbornog štaba, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: dobro se dobrim vraća. Ostalo: oženjen, ima dvoje djece.
Jasmin Ajanović
Ajanović Jasmin, rođen 08.05.1977. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Radno iskustvo: privatni preduzetnik O.D. Najo - comerce. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: bolje sjutra. Ostalo: govori engleski jezik. Oženjen, ima troje djece.
Darijo Todorić
Todorić Darijo, rođen je 17.11.1973. godine u Zagrebu, Hrvatska. Osnovnu školu i srednju- smjer elektrotehničar završio u Pljevljima. Elektrotehnički fakultet, smjer energetika završio u Čačku i stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike. Radno iskustvo: Korporacija „Jakić“ Pljevlja, Expo commerce Kotor, Bar kod Podgorica i Rudnik uglja Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, član mini izbornog štaba u MO Golubinja za biračko mjesto „Školski centar“. Član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: oni koji imaju viziju, naprave jedra. Ostalo: Služi se engleskim jezikom. oženjen, otac dvije kćerke.
Zoran Tabaš
Tabaš Zoran, rođen je 16.10.1951. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Specijalizaciju iz urologije završio u Beogradu. Radno iskustvo: Ljekar- specijalista urolog OB Pljevlja od 1987 godine. Predsjednik borda direktora OB Pljevlja. Političko iskustvo: član OO DPS-a Pljevlja, član IO OO DPS-a Pljevlja, Odbornik u SO Pljevlja. Ostalo: govori ruski jezik. Oženjen i otac dvoje djece. Životni moto: uvijek je pravo vrijeme da se uradi ono što je ispravno.
Vuk Roćen
Roćen Vuk, rođen 1951. godine. Diplomirani inženjer rudarstva. Radna biografija: poslovi rudarskog inženjera u Rudniku uglja AD Pljevlja, član Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja - pet godina, izvršni direktor Rudnika uglja AD Pljevlja (mandat u toku). Profesionalna obaveza: izvršni direktor Rudnika uglja A.D. Pljevlja. Političko iskustvo: član Demokratske partije socijalista Crne Gore od 1998. godine, član Opštinskog odbora i Izvršnog odbora DPS-a Pljevlja, predsjednik Pokreta za nezavisnu Crnu Goru, član Glavnog odbora DPS-a Crne Gore, odbornik u SO Pljevlja.
Radovan Roćen
Radovan Roćen, diplomirani mašinski inženjer. Rođen 13.11.1980 u Mojkovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Završio Mašinski fakultet u Podgorici. Zaposlen u Rudniku Uglja AD Pljevlja na mjestu - Šef predstavništva Rudnika u Podgorici. Član DPS-a od 1998 god. Član IO Savjet mladih DPS-a Pljevlja od 1999 god. Podpredsjenik Savjeta mladih DPS-a Pljevlja u dva mandata (2007-2009 god.) i (2009-2013 god). Član Opštinskog odbora DPS-a Pljevlja. Životni moto: Ne sanjaj život,već živi svoj san! 
Roksanda Pejović
Pejović Roksanda, rođena je 22.06.1962. godine u Žabljaku. Ljekar specijalista opšte medicine. Radno iskustvo: Ljekar 22 godine u Domu zdravlja Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, član mini izbornog štaba, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: ne bih učinila drugima ono što ne bih sebi. Ostalo: govori ruski jezik. Udata, majka dvoje djece.
Faik Muhović
Muhović Faik, rođen 05.05.1953. godine u Sjenici, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Prirodno- matematičkom fakultetu u Sarajevu, grupa biologija - smjer humana biologija i stekao stručni naziv – diplomirani biolog. Radno iskustvo: profesor biologije u Gimnaziji „Tanasije Pejatović“ od septembra 1979. godine do oktobra 2000. godine. Sada radi kao direktor JUOŠ“Salko Aljković“ u Pljevljima. Od Prosvetnog savjeta Crne Gore 1999. godine dobio je zvanje Pedagoškog savjetnika za postignute rezultate u radu i značajnom doprinosu na unapređivanju vaspitno- obrazovnog procesa. U periodu od 2000 do 2004. godine bio je član žirija za dodjelu Državne nagrade „OKTOIH“. Ministarstvo prosvjete i nauke imenovalo ga je za člana Savjeta za reformske promjene u obrazovanju Crne Gore. Političko iskustvo: član OO DPS-a Pljevlja, odbornik DPS-a u SO Pljevlja, predsjednik mini izbornog štaba na biračkom mjestu br. 8 - Saobraćajni centar Pljevlja. Ostalo: Govori ruski jezik, živi u Pljevljima. Oženjen je, ima četvoro djece (supruga Jasminka, rođena Đurđević, sinovi Damir i Armin, kćerke Erna i Ena - bliznakinje). Životni moto: Demokratija i humanizam, poštovanje ljudske ličnosti i dostojanstva onoliko koliko želiš da tebe poštuju. Kao direktor škole zalaže se za blagovremenu i potpunu implementaciju reforme vaspitno - obrazovnog procesa, stalno unapređivanje i profesionalni razvoj na nivou škole, primjenu inkluzivnog obrazovanja kao i sveukupnu modernizaciju obrazovnog sistema nivoa standarda razvijenih zemalja Evrope.
Milomirka Mijatović
Mijatović Milomirka, rođena 11.06.1961. godine u Pljevljima. Osnovnu školu završila u selu Šula opština Pljevlja, gimnaziju u Krupnu, a višu pedagošku školu - biologija u Beogradu. Filozofski fakultet u Nikšiću - nastavnik razredne nastave. Radno iskustvo: OŠ“Savo Kerković“, godinu dana kao nastavnik, od 1985. godine u OŠ“Vladimir Rolović“ Šula. Od 2009. godine direktor u istoj ustanovi. Političko iskustvo: član SKJ, član DPS-a od 1997. godine član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: uspjeh u porodici i poslu. Biti u korak s vremenom, a ostati vjeran sebi i svojim principima. Ostalo: Govori ruski jezik. Udata, majka troje djece.
Nijazija Memić
Memić Nijazija, rođen je 13.11.1957. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Medicinski fakultet završio u Rijeci, a specijalizaciju iz opšte hirurgije u Beogradu. Radno iskustvo: Ljekar specijalista - hirurg na hirurškom odeljenju opšte bolnice Pljevlja od 1993. godine. Političko iskustvo: član OO DPS-a Pljevlja, član IO OO DPS-a Pljevlja, odbornik u SO Pljevlja. Životni moto: znanje je moć. Jedino nas ono može učiniti duhovno jakim, poštenim i razumnim ljudima. Ostalo: govori ruski jezik. Živi u Pljevljima, oženjen i otac dvoje djece.
Mersudin Memić
Memić Mersudin, rođen je 06.04.1954. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Diplomirani inženjer rudarstva. Radno iskustvo: radi u Rudniku uglja Pljevlja 32 godine. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: nova radna mjesta za mlade. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece.
Veliborka Jelić
Jelić Veliborka, rođena je 01.02.1965. godine u Pljevljima. SSS (medicinska sestra). Radno iskustvo: 26 godina zaposlena u Domu zdravlja Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, član mini izbornog štaba, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: ne bih učinila drugima ono što ne bih sebi. Ostalo: poznaje ruski i engleski jezik. Udata, majka dvoje djece.
Velimir Janjić
Janjić Velimir, rođen je 19.01.1958. godine na Žabljaku. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Pljevljima, diplomirao na Pravnom fakultetu u Titogradu 1982. godine. Radno iskustvo: 1986 i 1987 prdsjednik Opštinske konferencije SSO Pljevlja, u Rudniku uglja A.D. Pljevlja od 1988. godine i obavljao je sledeće poslove: referent za pravne poslove, referent za samoupravne i normativne poslove, Sekretar organa upravljanja i stručnog kolegijuma, rukovodilac  Službe za pravne i opšte poslove, koordinator Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove i sekretar Društva. Političko iskustvo: član OO DPS-a Pljevlja od 1998. godine. Životni moto: znanje, iskustvo, rad i pregalaštvo u funkciji razvoja svih segmenata društva. Ostalo: govori ruski jezik. Živi u Pljevljima i ima sina.
Muamer H. Hadžalić
Hadžalić Muamer, rođen je 22.11.1957. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Pljevljima. Fakultet završio u Sarajevu. Radno iskustvo: profesor u pljevaljskoj gimnaziji ekonomskoj školi, šef službe obezbjeđenja u KID “Velimir Jakić”, načelnik odjeljenja odbrane u Pljevljima, načelnik u PJ Pljevlja MUP-a sektor za VS, CB. Političko iskustvo: od 1975. do 1990.god SKJ, od 1990. do 1997. god LS Crne Gore, od 1997. godine DPS Crne Gore. Životni moto: napravi nešto što će trajati duže od tebe. Ostalo: govori francuski jezik. oženjen, ima sina.
Predrag Golubović
Golubović Predrag, rođen 06.01.1977. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Diplomirao 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Student postdiplomskih studija na Ekonomskom fakultetu Podgorica, smjer Menadžment. Radno iskustvo: od 2007. do 2009. godine u Vektra-Jakić, Rudnik uglja od 2006. do 2007. godine i od 2010. godine na radnom mjestu rukovodilac Službe prodaje. Političko iskustvo: član DPS-a od 2005. godine, član mini izbornog štaba u MO Centar. Član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: sjutrašnjica nas zove da je oblikujemo. Ostalo: engleski jezik (viši srednji kurs). Neoženjen.
Miodrag Dakić
Dakić Miodrag, rođen je 19.02.1952. godine u Pljevljima. Osnovnu šlolu završio u selu Bukovica, opština Pljevlja, srednju školu završio u Čajniču, BiH . Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Skoplju, gdje je i specijalizirao ginekologiju i akušerstvo. Radno iskustvo: od 1976. godine radio u Čajniču, Gornjem Milanovcu i Pljevljima. Od 1990. godine direktor Opšte bolnice Pljevlja. Političko iskustvo: član Partije od 1990. godine, član OO DPS-a od 1990, koordinator MO Bukovica, bio odbornik u SO Pljevlja. Životni moto: doživjeti starost i penziju. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece.
Pavle Čolović
Čolović Pavle, rođen 22.01.1982. godine u Beogradu, Srbija. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Pljevljima. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku za istoriju i geografiju. Radno iskustvo: predsjednik organizacije studenata istorije i geografije, Rudnik uglja AD Pljevlja, Turistička organizacija Pljevlja, Opština Pljevlja. Rad na IPA projektima EU. Političko iskustvo: član DPS-a od 2000 god., član IO Savjeta mladih DPS-a Pljevlja, član OO DPS-a i član IO DPS-a Pljevlja. Životni moto: u dobru se ne ponesi, a u zlu se ne ponizi. Ostalo: govori engleski jezik. Pilot ultra lake avijacije. Neoženjen.
Mersudin Čengić
Čengić Mersudin, rođen 01.06.1949. godine u selu Odžak, opština Pljevlja. Osnovnu školu završio u Odžaku, gimnaziju u Pljevljima. Mašinski fakultet u Sarajevu - smjer mehanička tehnologija drveta. Bio u školi rezervnih oficira u Zagrebu. Radno iskustvo: ŠIK“Velimir Jakić“ na poslovima od šefa proizvodnje do direktora razvojnog sektora. „Vektra Jakić“- rukovodilac službe eksploatacije šume. Političko iskustvo: član SKJ, član DPS-a od 1992. godine, član mini izbornog štaba, koordinator MO Odžak, član koordinacionog odbora, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: uspjeh u porodici, poslu i struci. Ostalo: živi u Pljevljima, oženjen.
Sadik Bulut
Bulut Sadik, rođen je 11.10.1956. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Posle srednje škole 1976. godine upisuje studije na Rudarsko- geološkom fakultetu u Beogradu gdje je diplomirao 1982. godine i dobio diplomu diplomiranog rudarskog inženjera na odsjeku za površinsku eksploataciju. Radno iskustvo: od 1983 godine radi u Rudniku uglja AD Pljevlja na poslovima smjenskog inženjera, upravnika DTO- sistema, samostalni i vodeći projektant. Političko iskustvo: član DPS-a od 1990. godine a transformacijom 1997. godine i njen aktivan član gdje sam imao više zaduženja preko aktiviste na biračkom mjestu do predsjednika mini izbornog štaba na biračkom mjestu. Fond Lokalni Putevi u MO Moćevac, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: zdrava i srećna porodica. Pošten rad i tim svojim radom dati doprinos zajednici i društvu u kome živimo. Ostalo: Služi se engleskim i ruskim jezikom, poznaje rad na računaru. Oženjen, otac dvoje djece.
Radoš Beljkaš
Beljkaš Radoš, rođen 25.10.1954. godine u selu Jugovo, opština Pljevlja. Osnovnu školu završio u selu Srdanov Grob, gimnaziju u Pljevljima, a diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1974. godine. Radno iskustvo: ŠIK „Velimir Jakić“- šef održavanja OOUR Iverica od 1980-1983 godine, vojna fabrika današnji Optel (namjenska fabrika) glavni konstruktor - 6 godina direktor, od 1997 i dalje Rudnik uglja A.D. Pljevlja rukovodilac DTO- sistema. Političko iskustvo: 1997 godine član početnog koordinacionog odbora (11 članova) DPS-a Pljevlja, od 1997 član OO DPS-a Pljevlja; predsjednik mjesne organizacije. Životni moto: koliko znam - toliko vrijedim.
Branko Banović
Rođen je 25. 01. 1982. godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Studije etnologije i antropologije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2005. godine, gdje je i magistrirao 2007. godine. Doktorsku disertaciju „Polemike o sjevernoatlantskim integracijama u svjetlu crnogorske junačke tradicije“ – iz političke antropologije kao uže naučne oblasti odbranio je 2010. godine, takođe na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, čime je stekao naučno zvanje doktora etnologije i antropologije. Objavio je jednu monografsku studiju i više naučnih radova. Radno iskustvo: zaposlen je u Zavičajnom muzeju u Pljevljima. Moto: uvijek biti aktivan.
Željko Bajčetić
Bajčetić Željko, rođen je 05.07.1962. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Radno iskustvo: radi u Rudniku uglja AD Pljevlja 29 godina. Političko iskustvo: predsjednik MO Rudnica i Crni vrh, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: porodica, rad, red, mir i sloboda. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece.
Vidak Vuković
Vuković Vidak, rođen 01.07.1965. godine u Žabljaku. Osnovnu šlolu završio u Njegovuđi - Žabljak, srednju mašinsku školu IV stepen u Podgorici, a V stepen mašinske struke u Pljevljima. Specijalista automehatronike, nastavnik praktične nastave mašinske struke. Radno iskustvo: radio u ’’Prevozu Pljevlja’’ 14 godina na poslovima šefa saobraćaja od 1984 do 1998 godine. Trenutno radi u Srednjoj stručnoj školi Pljevlja od 1998 na poslovima nastavnika praktične nastave. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, predsjednik mini izbornog štaba Guke-Židovići, predsjednik MO Guke-Židovići, član OO DPS-a Pljevlja u dva mandata. Životni moto: raditi, raditi i samo raditi. Ostalo: govori ruski jezik. Oženjen, dvoje djece (dva sina).
Alema Vlahovljak
Vlahovljak Alema rođena 28.08.1978. godine u Pljevljima. Osnovnu školu završila u selu Boljanići, srednju ekonomsku školu završila u Pljevljima, a pravni fakultet u Podgrici. Radno iskustvo: pripravnički staž u Rudniku uglja AD Pljevlja 2006. godine, a od 2009. godine profesor pravne grupe predmeta u JU SSŠ Pljevlja. Od februara 2011. sekretar u JU SSŠ Pljevlja Političko iskustvo: član DPS-a od 1998. godine, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: budi ljubazan prema onome koga sretneš kad se penješ uz brdo, jer  se može dogoditi da ga sretneš ponovo i kad se budeš spuštao niz brdo. Ostalo: poznavanje rada na računaru, osnovno znanje engleskog i ruskog jezika, neudata.  
Sead Vesnić
Vesnić Sead rođen 26.01.1955. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Pravni fakultet završio u Sarajevu. Radno iskustvo: od 1981 godine radi u Opštini Pljevlja - organi lokalne uprave na više poslova. Političko iskustvo: delegat u SO Pljevlja, predsjednik sindikata organa lokalne uprave, član OO DPS-a Pljevlja. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece.
Tarik Kujundžić
Kujundžić dr Tarik rođen 28.07.1985.godine u Pljevljima. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Pljevljima. Medicinski fakultet završio u Podgorici. Radno iskustvo: pripravnički staž u JZU Dom Zdravlja Pljevlja Političko iskustvo: član Savjeta mladih i član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: sreću je teško naći u sebi ali je nigdje drugo ne možemo naći. Ostalo: govori francuski i engleski. Neoženjen
Bojana Stevančević
Stevančević dr Bojana rođena 25.06.1981. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Pljevljima. Medicinski fakultet u Kragujevcu. Radno iskustvo: pripravnički staž u Domu Zdravlja Pljevlja. Političko iskustvo: član Savjeta mladih OO DPS-a, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: i put od hiljadu milja počinje jednim običnim korakom Ostalo: zna engleski jezik, neudata.
Milenko Robović
Robović Milenko rođen 15.09.1962. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Studirao pravo, ali nije diplomirao. Radno iskustvo: zaposlen u Rudniku uglja AD Pljevlja 20 godina. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997 godine, predsjednik MO Komini, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: oslobodimo se stereotipa prošlosti, budimo lijepi kao što je naša Crna Gora. Ostalo: neoženjen. Površno znanje njemačkog jezika.
Abela Popović
Popović Abela rođena 12.12.1956. godine u Pljevljima.Osnovnu školu i gimnaziju završila u Pljevljima. Pedagošku akademiju u Užicu zvanje - nastavnik predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Radno iskustvo: dvadeset devet godina rada u predškolskom obrazovanju, od toga dvanaest godina kao direktor JPU ,,Eko bajka“ Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997. godine, predsjednik MO Golubinja, koordinator u istom MO, član IO, i član OO DPS-a Pljevlja u tri mandata. Životni moto: djeca su naša budućnost. Ostalo: udata, troje djece. Koristi se engleskim jezikom.
Marina Popadić
Popadić Marina rođena 22.05.1987. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Pljevljima, Ekonomski fakultet završila u Podgorici. Radno iskustvo: povremeno angažovanje u Zavodu za statistiku Monstat. Političko iskustvo: član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: budućnost pripada onima koji vjeruju u nju. Ostalo: živi u Pljevljima, neudata, govori engleski jezik.
Dženita Pilav
Pilav Dženita, rođena 06.10.1985. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila u Pljevljima. Diplomirala na Učiteljskom fakultetu, smjer - profesor razredne nastave. Radno iskustvo: profesor razredne nastave u osnovnoj školi „Mile Peruničić“ u Vrulji. Političko iskustvo:član Savjeta mladih i član OO DPS-a Pljevlja. Ostalo: poznaje engleski jezik. Živi u Pljevljima, neudata. Životni moto: ključ uspjeha društva je edukacija mladih.
Momčilo Perović
Perović Momčilo, rođen 03.05.1955. godine u selu Gračanica - Andrijevica. Osnovnu školu završio u Murini. Hemijsku - tehničku školu završio u Ivangradu. Radno iskustvo: prvo zaposljenje 1978 godine u fabrici celuloze i papira Ivangrad, TE,,Pljevlja“ od 1982. godine -  rukovaoc hemijske pripreme vode. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997 godine. Predsjednik mini izbornog štaba na izbornom mjestu br. 93 Zoil-Lovćen, MO Ševari. Član OO DPS-a Pljevlja. Ostalo: služi se ruskim jezikom. Živi u Pljevljima, oženjen,  ima tri odrasla sina. Svaki član DPS-a treba na svakom mjestu da pokazuje ličnim primjerom svoje poštenje i privrženost državi Crnoj Gori. Da ne ucjenjuje DPS i da ne dozvoli da to rade drugi. Da se bori za ulazak Crne Gore u evro-atlanske integracije. Da se borimo za zapošljavanje mladih i stručnih ljudi, posebno članova i  simpatizera, a stare da ne pustimo zaboravu. Da svoje rukovodstvo štitimo od raznoraznih napada nedobronamjernih ljudi i političkih oponenata. Pobjeda je Demokratske partije socijalista Crne Gore. Moto: svaki čovjek treba doživotno da uči i da se usavršava kako bi bio koristan član crnogorskog društva. U poslu treba da je radan, uporan i tačan. Treba očuvati i vaspitati porodicu u duhu naše tradicije i savremenih evropskih vrijednosti. Uspjeh dolazi.
Ermin Nuhanović
Rođen 04.02.1959. godine u Pljevljima. Osnovnu školu kao i gimnaziju završio u rodnim Pljevljima u kojima je pohađao nižu muzičku školu. U Sarajevu 1983. godine diplomirao je na Fakultetu političkih nauka na odsjeku za sociologiju. Magistrirao na ekonomskom fakultetu u Podgorici - oblast: ekonomija javnog sektora. Po završetku studija, nekoliko godina se kao član Udruženja estradnih radnika Crne Gore, profesionalno bavio estradnom umjetnošću da bi 1989. zasnovao stalni radni odnos u Centru za socijalni rad opština Pljevlja i Žabljak (tadašnja SIZ socijalne i dječije zaštite) u kojem i danas vodi poslove starateljstva. U istom centru je jedno vrijeme vršio dužnost direktora. U toku radne karijere učestvovao je na mnogobrojnim kursevima, seminarima, edukacijama i radionicama na različite teme, a posebno na teme koje su u vezi sa socijalnim radom i socijalnom politikom za što je dobio više sertifikata. Pored svog profesionalnog angažmana bavio se i društveno-humanitarnim radom kao i radom u oblasti kulture. Predsjednik je OO CIR za opštine Pljevlja i Žabljak, član upravnog odbora ,,OO saveza slijepih i slabovidih lica“, član UO NVU,, Za očuvanje prirodne ljepote rijeke Tare- Lever Tara“, član je Udruženja estardnih radnika CG, jedan od osnivača ,,Džez klub“-a u Pljevljima i jedan od osnivača KUD ,,Breznik“ Pljevlja, redovan član ,,Kluba likovnih umjetnika Vitomir Srbljanović“, bio je  dugogodišnji aktivni član i član Upravnog odbora gradskog KUD,,Volođa“ Pljevlja, etc. Takođe se bavi i društveno - političkim radom još iz vremena srednje škole kroz članstvo u SKJ. Bio je predsjednik SSO MO  i sekretar MO SK,,Moćevac“, a od 1997 aktivan član  i član Koordinacionog odbora DPS-a, a od 1998 godine, a kasnije i član OO i IO DPS  Pljevlja gdje je do danas obavljao niz dužnosti: od člana i rukovodioca pojedinih komisija do koordinatora za MO Moćevac. Osnivač je i prvi predsjednik Komisije za iniciranje i kontrolu zapošljavanja koja je kasnije prerasla u ogranak Saveza Sindikata Crne Gore. Kroz taj vid interesno – političkog angažmana bio je neposredni učesnik u tzv. ,,AB revoluciji“. Oženjen, otac dvoje punoljetne djece.
Ermin Nicević
Rođen 31.08.1957. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Oženjen, otac troje djece. Radno iskustvo: Prevoz Pljevlja - 6 godina, Rudnik Uglja - 26 godina. Penzioner. Političko iskustvo: član mini izbornog štaba, član OO DPS-a Pljevlja. Moto: porodica i rad najveće vrijednosti u životu.
Gorica Ljilja Minić
Minić Gorica - Ljilja, rođena 29.07.1965. godine u selu Kosanica, opština Pljevlja. Osnovnu školu završila u Kosanici, srednju školu - ekonomski tehničar završila u Pljevljima. Radno iskustvo: AD“Šumarstvo“ dvije godine, od 2002. godine radi u OŠ“ Dušan Ivović“ Kosanica kao sekretar škole. Političko iskustvo: član DPS-a od 1992. godine, član mini izbornog štaba, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: da nam bude bolje. Ostalo: govori ruski jezik. Udata, majka dvoje djece.
Milan Mića Fatić
Fatić Milan - Mića rođen 22.12.1955. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Radno iskustvo: radio u Rudniku uglja Pljevlja, Opštini Pljevlja i FK,, Rudar“. Političko iskustvo: član od 1992 godine, član OO DPS-a i član IO OO DPS-a u dva mandata, član mini izbornog štaba u MO  Golubinja. Ostalo: govori italijanski jezik. Oženjen, otac dvoje djece. Životni moto: Evropska unija
Dragoljub Gale Mazalica
Rođen 19.01.1971. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Pravni fakultet završio u Podgorici. Radno iskustvo: Direkcija za nekretnine - samostalni savjetnik za prvostepeni upravni postupak RCG, Ministarstvo odbrane - šef odsjeka za vezu, kripto zaštitu i službu osmatranja i obavještavanje, načelnik Komunalne policije, savjetnik predsjednika Opštine Pljevlja za pravne poslove i Sekretar sekretarijata za opštu upravu. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997, predsjednik mini izbornog štaba ’’Osnovni sud’’, član  MO Golubinja, dva mandata član OO DPS-a Pljevlja. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece. Moto: na ulazu misli na izlaz. Radi dobro ne kaj se, radi loše nadaj se.
Hamza Kriještorac
Kriještorac Hamza rođen 14.06.1956. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima, višu školu unutrašnjih poslova na Univerzitetu u Beogradu. Radno iskustvo: MUP Crne Gore od 1977 do 1990, a od 1991 godine privatni biznis,  Hotel Gold- Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od osnivanja, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: često veliki uspjesi počinju ne tako velikim prilikama. Ostalo: oženjen, ima troje djece.
Anela Kriještorac
Kriještorac Anela rođena 13.05.1986. godine u Pljevljima. Formalno obrazovanje: osnovnu školu i gimnaziju završila u Pljevljima, Ekonomaki fakultet završila u Podgorici. Postdiplomske studije završila na univezitetu Novi Sad UNESCO chair for entrepreneurial studies. Neformalno obrazovanje: sertifikat za završen Intership program u Odboru za ekonomiju, finansije i budžet u Skupštini Crne Gore (decembar 2008- jun 2009). Program organizacije Centar za demokratsku tranziciju u saradnji sa Vladom i Skupštinom Crne Gore, uz podršku FOSI- ROM, OSCE Ii NDI. Radno iskustvo: Rudnik uglja AD Pljevlja od 2010. Političko iskustvo: član IO SM DPS-a i član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: kroz sopstveni razvoj i napredovanje čovjek doprinosi napretku cijelog društva. Ostalo: govori engleski jezik.
Borko Klačar
Klačar Borko rođen 23.05.1982. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Diplomirao na Geografskom fakultetu na smjeru geografija sa prosječnom ocjenom 9.25. Na smjeru regionalna geografija upisao je magistarske studije. Radno iskustvo: profesor geografije u OŠ,,Ristan Pavlović“ Pljevlja od 2008 godine. Političko iskustvo: član je DPS-a od 2001 godine, a član OO DPS-a Pljevlja od 2011. Ostalo: govori engleski jezik. Živi u Pljevljima, neoženjen. Životni moto: ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah misliš na zahvalnost, onda nisi darovao, već prodao.
Čedo Gospić
Gospić Čedo, rođen je 01.04.1954. godine u selu Hoćevina, opština Pljevlja. Osnovnu školu završio u Hoćevini, srednju školu u Pljevljima, a Pravni fakultet u Podgorici. Radno iskustvo: radio u ŠIK "Velimir Jakić" Pljevlja, JP "Crna Gora - šume" Pljevlja, Šumarsko preduzeće, Fond PIO Pljevlja. Političko iskustvo: opunomoćeni član OIK (opštinska izborna komisija) ispred DPS-a prvi i drugi krug predsjedničkih izbora 1997, član OIK, tri odbornička mandata u SO Pljevlja, dva mandata član IO OO DPS-a, član OO DPS-a, član OIK sada. Životni moto: samo upornim i iskrenim radom do cilja, ne volim poraze. Ostalo: oženjen, otac troje djece. Svi studenti u Podgorici, supruga Nada.
Mile Goločevac
Goločevac dr. Mile rođen 25.10.1974. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Medicinski fakultet završio u Kragujevcu, specijalizaciju iz hirurške ortopedije i traumatologije završio u Beogradu. Radno iskustvo: radi u Opštoj bolnici u Pljevljima. Političko iskustvo: član DPS-a od njegovog osnivanja 1997. godine. Dosadašnje funkcije: predsjednik mini izbornog štaba, koordinator za referendum, član OO DPS-a Pljevlja i član IO DPS-a Pljevlja. Neoženjen. Životni moto: rad i odgovornost.
Stjepan Gazdić
Gazdić Stjepan, rođen 09.01.1962. godine u selu Kovač, opština Pljevlja. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Rudarsko- geoliški fakultet završio u Beogradu. Radno iskustvo: Rudnik uglja AD Pljevlja na poslovima od smjenskog inženjera do direktora sektora proizvodnje. Političko iskustvo: član od DPS-a 1997. godine, član mini izbornog štaba, koordinator i predsjednik MO, član OO DPS-a, član IO OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: Srećna porodica? Ostalo: služi se ruskim jezikom. Oženjen, otac jednog djeteta.
Lidija Džarić
Džarić dr. Lidija rođena 19.08.1965. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Pljevljima. Medicinski fakultet u Novom Sadu, specijalizaciju opšte medicine u Beogradu. Radno iskustvo: ljekar u Domu Zdravlja Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 1998, član OO DPS-a Pljevlja. Životni moto: zdrava, vaspitana i obrazovana djeca. Ostalo: služim se francuskim i engleskim jezikom. Udata, ima troje djece.
Željko Dragaš
Dragaš Željko rođen 10.10.1963. godine u Kruševu, Pljevlja. Osnovnu školu završio u selu Kruševo, opština Pljevlja, srednju školu - rudarski tehničar završio u Pljevljima. Radno iskustvo: radio kao poslovođa 17 godina u KRO Breznica, poslovođa u ’’Građevinaru’’ 2 godine, na birou rada 2 godina. Političko iskustvo: od 1983 godine sekretar OOSK Kruševo, član SKJ, predsjednik savjeta MZ Kruševo, član DPS-a, predsjednik MO, koordinator MO, član OO DPS-a Pljevlja, odbornik u SO Pljevlja. Životni moto: rad i odgovornost prema radu. Ostalo: oženjen, otac troje djece.
Dijana Gomilanović
Gomilanović  Dijana, rođena je 03.01.1981. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i Srednju stručnu školu završia u Pljevljima. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka na smjeru novinarstvo, u Podgorici. Radno iskustvo: povjerenik za odnose sa javnošću i informisanje u Rudniku uglja A.D. Pljevlja od novembra  2010. Od 2002-2008. godine štampani mediji, 2009.-2010. godine Pljevaljske novine. Političko iskustvo: koordinator za dijasporu, član IO SM OO DPS-a Pljevlja, od januara 2010. predsjednica SM OO DPS-a Pljevlja, član IO OO DPS-a Pljevlja, član OO DPS-a Pljevlja, odbornica u SO Pljevlja, član Glavnog odbora DPS-a Crne Gore. Životni moto: vjerujte u sebe! Vjerujte u vlastite mogućnosti! Bez skromnog, ali razumnog samopouzdanja nećete dostići ni uspjeh ni sreću. Ali uz čvrstu vjeru u vlastitu moć sigurno možete uspjeti! Ostalo: govori francuski jezik. Živi u Pljevljima, neudata.  
Sabina Ćirlija
Ćirlija Sabina rođena 11.10.1968. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završila u Pljevljima. Mašinski fakultet završila u Podgorici. Radno iskustvo: godinu dana pripravnički staž u Rudniku uglja Pljevlja, četrnaest godina u Srednjoj stručnoj školi Pljevlja kao profesor mašinske grupe predmeta. Političko iskustvo: član DPS-a od 1996. godine, član OO DPS-a Pljevlja Životni moto: vladati sobom je najveća vlast. Ostalo: govori francuski i engleski jezik. Udata, ima dvoje djece.  
Mustafa Brahić
Brahić Mustafa rođen 01.02.1967. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Radno iskustvo: od 09.03.1992. godine registrovao privatnu firmu DOO,,Minas“, i do danas se bavi privatnim biznisom. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997, član OO DPS-a i član IO DPS-a Pljevlja, predsjednik mini izbornog štaba. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece. Moto: pravi ljudi na pravom mjestu garant su uspjeha u svakom društvu.  
Vera Bojović
Bojović Vera Prim. Dr, rođena 1953. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Pljevljima. Medicinski fakultet završila u Sarajevu a specijalističke studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zvanje primarijusa dobila 1997. godine. Radno iskustvo: načelnica Dispanzera za medicinu rada od 1995 do 2003. godine, direktorica Doma zdravlja Pljevlja od januara 2004. godine, član Odbora direktora Instituta za javno zdravlje od 2005 do 2009. godine. Predsjednica ljekarske podružnice Društva (ljekara Crne Gore, Republički Fond zdravstva, itd). Sudski vještak iz oblasti medicine rada i radiološke zaštite. Autor i koautor velikog broja stručnih i naučnih radova (preko 70), Ministarka zdravlja, rada i socijalnog staranja u Ženskoj Vladi. Političko iskustvo: član DPS-a od osnivanja, član koordinacionog odbora i član OO DPS-a od početka, član IO OO DPS-a u dva mandata, odbornik u SO Pljevlja u prvom sazivu, predstavnica žena DPS-a Pljevlja. Životni moto: znanje je imanje. Ostalo: govori ruski, engleski, njemački. Udata, majka dvoje djece (sin dipl. Ekonomista, ćerka student medicine).
Mervan Avdović
Avdović Mervan, rođen 08.07.1966. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju mašinsku školu završio u Pljevljima. Mašinski fakultet VII stepen završio u Sarajevu. Radno iskustvo: projektant mašinskih termoinstalacija u Unioninvestu u Sarajevu, nastavnik mašinske grupe predmeta u JU SSŠ- Pljevlja, pomoćnik direktora JU SSŠ- Pljevlja i direktor JU SSŠ- Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 04.08.1997. godine, član koordinacionog odbora i savjeta mladih od 1997, član OO DPS-a od 1998-2010, član IO 2003, odbornik u SO Pljevlja od 2009. godine. Životni moto: znanje pobjeđuje. Ostalo: oženjen, otac troje djece. Govori engleski i ruski jezik. Licenca za izvođenje i projektovanje termo instalacija.
Zorica Anđelić
Anđelić Zorica rođena 08.10.1978. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završila je u Pljevljima. Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Užicu, profesor razredne nastave. Radno iskustvo: od 2004. god radi u OŠ“Ristan Pavlović“ u Pljevljima. Političko iskustvo: član OO DPS-a Pljevlja. Ostalo: govori engleski jezik. Živi u Pljevljima. Moto: Carpe diem.
Abdulah Atko Šulović
Šulović  Abdulah - Atko rođen 10.07.1962. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1988 godine. Radno iskustvo: pripravnički staž odradio u SDK-a. Radio u centru za socijalni rad (6 mjeseci), bio šef računovodstva u Šumskoj upravi u Pljevljima (6 mjeseci). Već dvanaest godina radi u ZZZ Biro rada Pljevlja na poslovima savjetnika za zapošljavanje i posredovanje. Političko iskustvo: član IO OO DPS-a Pljevlja, član OO DPS-a Pljevlja u četiri mandata, dugogodišnji predsjednik mini izbornog štaba na biračkom mjestu br. 11. Ostalo: živi u Pljevljima, oženjen ima dva sina. Završio obuku za trenera ( edukativni rad za rad u malim grupama- radionice). Životni moto: nikad ne uradi ništa drugom, što ne bi volio da drugi uradi tebi.
Dušan Knežević
Rođen u Pljevljima 28.02.1983 god. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima 2002 god. a Elaktrotehnički fakultet-studije primjenjenog računarstva u Podgorici 2005 god. Radno iskustvo: 2006-2007.- Rudnik uglja AD Pljevlja, pripravnički staž 2007-2008.- OO DPS Pljevlja, tehnički sekretar 2008-2009.- Opšina Pljevlja, Centar za informacioni sistem 2009          - Rudnik uglja AD Pljevlja, informacioni sistem Političko iskustvo: Član OO i IO DPS Pljevlja, koordinator MO, sekretar Savjeta mladih, član mini izbornog štaba. Ostalo: odlično znanje engleskog jezika Životni moto: Budi spreman!
Firzeta Kaljić
Rođena 10.02.1958 god. U Bijelom Polju. Osnovnu i srednju školu završila u Bijelom Polju, Ekonomski fakultet u Podgorici. Radno iskustvo: Poreska uprava Crne Gore Političko iskustvo: član DPS Pljevlja od 1992 god. 4 mandata predsjednica mini izbornog štaba, čl. OO DPS Pljevlja. Ostalo: govori engleski jezik. Udata, majka troje djece.
Sead Alikavazović
Rođen 12.07.1956. god. u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu (turistički tehničar) završio u Pljevljima. Radno iskustvo: PTK Pljevlja, „ Napredak“ Pljevlja i PP „Alkomerc“. Političko iskustvo: član DPS-a od 1992 god. predsjednik dva biračka mjesta, čl.OO DPS Pljevlja. Ostalo: govori njemački i francuski jezik. Razveden, otac dvoje odrasle djece.
Joka Đačić
Đačić Joka, rođena 03.01.1956. godine u selu Hoćevina, Pljevlja. Osnovnu i srednju školu završila u Pljevljima. Pravni fakultet završila u Podgorici, pravosudni ispit položila u Beogradu. Radno iskustvo: 15 godina u RO gume, plastike i obuće „Zlatar“ Nova Varoš, i 13 godina u Opštini Pljevlja. Političko iskustvo: član OO DPS-a i član IO OO DPS-a Pljevlja u dva mandata, koordinator mjesnog odbora. Ostalo: neudata, majka kćerke Nade učenice gimnazije. Govori ruski jezik.
Vanja Sokić
Rođena 17.10.1969. god u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završila u Pljevljima, Pedagošku akademiju u Novom Sadu. Radno iskustvo: biro rada Pljevlja. Dječji vrtić „Eko bajka“ Pljevlja. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997 god. čl. OO i IO DPS Pljevlja. Ostalo: srećno udata, majka troje djece. Životni moto: carpe diem (iskoristi dan).
Amra Džukijan
Rođena 31.12.1975 god. u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Pljevljima. Diplomirala na Filološkom fakultetu u Prištini ruski jezik i književnost. Radno iskustvo: profesor ruskog jezika, direktor Osnovne škole. Političko iskustvo: aktivista DPS-a, čl. Opštinskog odbora. Ostalo: govori ruski jezik. Neudata, nema djecu.
Đina Bajčeta
Rođena 10.10.1960 god. u Mojkovcu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Mojkovcu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek razredna nastava. Radno iskustvo: profesor razredne nastave u JUOŠ „Boško Buha“ Pljevlja (25 god. radnog staža) Političko iskustvo: član OO i IO DPS Pljevlja. Bila je odbornik u SO Pljevlja. Ostalo: živi i radi u Pljevljima. Udata, suprug Stanko-profesor FFV-a, sinovi: Bojan-profesor razredne nastave, Vladan-doktorant na Filološkom fakultetu u Beogradu. Životni moto: sve za obrazovanje! Osnovna ćelija savremenog društva nije samo porodica, osnovna ćelija novog evropskog demokratskog društva je obrazovana porodica!
Ljiljana Gogić
Rođena 18.12.1969 god. u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu (ekonomski tehničar) završila u Pljevljima. Radno iskustvo: zaposlena u OŠ „ Radoje Tošić“, Srdanov Grob, opština Pljevlja. Političko iskustvo: 12 god. član DPS-a, član mini izbornog štaba, član OO DPS Pljevlja. Ostalo: udovica, majka dvoje djece. Govori ruski jezik. Životni moto: nikad ne odustajem od svog cilja.
Dragan Zuković
Rođen 10.05.1953 god. u Glibaćima, opština Pljevlja. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Pljevljima. Zvanje dipl. matematičar stekao na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu. Radno iskustvo: 28 godina profesor matematika u Gimnaziji „ Tanasije Pejatović“ u Pljevljima. Poslednjih 5 godina direktor je iste ustanove. Političko iskustvo: član OO i IO DPS Pljevlja Ostalo: oženjen, otac dvoje djece. Životni moto: rad, red i poštovanje.
Ermin Đurđević
Rođen 02.10.1984. god. u Pljevljima. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na odsjeku za bezbjednost. Radno iskustvo: Opština Pljevlja, pripravnički staž od 2010. do 2011. god. Političko iskustvo: član OO DPS Pljevlja, potpredsjednik Savjeta mladih OO Pljevlja, član mini izbornog štaba. Ostalo: živi u Pljevljima, neoženjen. Životni moto: dobro se dobrim vraća.
Miljan Knežević
Rođen 08.09.1987. god. u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima i višu školu za menadžment - carine i špedicija. Radno iskustvo: Rudnik uglja AD Pljevlja - pripravnički staž. Političko iskustvo: član OO DPS Pljevlja, član IO Savjeta mladih, član mini izbornog štaba. Životni moto: rad, red i disciplina.
Sanja Stanimirović
Stanimirović Sanja rođena je 04.04.1986. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju (Srednja stručna škola) završila je u Pljevljima. Diplomirala je na Pravnom fakultetu. Radno iskustvo: Zaposlena u Rudniku uglja A.D. Pljevlja na poslovima pravnog zastupnika. Političko iskustvo: Član DPS-a Crne Gore i član OO DPS-a Pljevlja. Ostalo: Govori engleski jezik. Živi u Pljevljima. Moto: Izbjegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi, dok oni istinski i veliki u vama pobuđuju osjećanje da i vi možete postati veliki.
Haris Krupa
Krupa Haris, rođen 30.10.1965. god. U Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Rudarsko- geološki fakultet, odsjek geografija- smjer istraživanje ležišta mineralnih sirovina. Na postdiplomskim studijama je, magistarske studije Tehnološko- metalurškog fakulteta u Podgorici, hemijska tehnologija ekološko usmjerenje. Škola rezervnih vojnih oficira u Bileći. Radno iskustvo: Radio u Rudniku uglja AD Pljevlja, privatni preduzetnik- menadžer prodaje i od 2007 godine radi u Opštini Pljevlja u Agenciji za izgradnju i razvoj. Trenutno je zaposlen u Sekretarijatu za Evropske integracije i razvoj. Političko iskustvo: član DPS-a od 1997 godine, član OO DPS-a tri mandata, koordinator za privatno preduzetništvo i razvoj i predsjednik MO Ševari. Odbornik u SO Pljevlja - dva mandata, član odbora za finansije, ekonomiju i razvoj u SO Pljevlja, potpredsjednik savjeta za zaštitu životne sredine. Ostalo: oženjen, otac jednog djeteta. Govorim ruski, italijanski i engleski jezik.
Predrag Doderović
Doderović Predrag, rođen 30.12.1966. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu- rudarski tehničar završio u Pljevljima. Višu trenersku školu zavšio u Beogradu. Radno iskustvo: Profesionalno igrao košarku u sledećim klubovima: Radnički- Beograd, Profi koler- Pančevo, Zdravlje – Leskovac, Jedinstvo- Bijelo Polje, Lovćen- Cetinje, Rudar-Pljevlja. Trener KK ’’Rudar“ sa kojim je Rudar postigao najbolje rezultate u istoriji kluba. Političko iskustvo: Član DPS-a od 1997, član OO DPS-a Pljevlja. Ostalo: Govori ruski jezik. Oženjen, ima ćerku od 3 godine. Moto: Pokušavam biti prema drugima onakav, kako bih želio da drugi budu prema meni.
Rašid Čota
Čota Rašid rođen 14.01.1954. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu, smjer mašinsko- metalni rukovalac parnih i elektro kotlova. Radno iskustvo: Radio u Rudnik uglja Pljevlja. Penzioner. Političko iskustvo: Član DPS-a od 1992, član OO DPS-a dva mandata, predsjednik mini izbornog štaba Gagovića Imanje u MO Ševari. Ostalo: Živim u Pljevljima, oženjen, otac dvoje djece (sin i kćerka). Moto: Rad, red, pravda i disciplina.
Biljana Anđelić
Rođ. Lasica, rođena 27.04.1973. godine u Pljevljima. Osnovnu školu završila u Poblaću, Opština Pljevlja. U Sarajevu završila srednju ekonomsku školu ,,Hasan Brkić“ 1991 godine zvanje ekonomsko- komercijalni tehničar. Radno iskustvo: Opština Pljevlja, administrativni radnik u Akademskom centru od 2008. godine. Političko iskustvo: Član Izvršnog odbora DPS-a Pljevlja i Opštinskog odbora DPS-a Pljevlja. Ostalo: Živi u Pljevljima, udata ima dvije kćerke. Moto: Samo je izgubljeno ono čega smo se odrekli.  
Miloš Alorić
Rođen 01.01.1958. godine u Potkovaču, Opština Pljevlja. Završio srednju školu, šumarski tehničar. Radno iskustvo: 27 godina zaposlen u Upravi za šume. Političko iskustvo: Član DPS-a od 1997, član OO DPS-a Pljevlja. Moto: Da živimo u zdravlju i slozi u našoj državi.
Milun Potpara
Rođen 27.01.1972. god u selu Krupice, Opština Pljevlja. Osnovnu školu završio u selu Krupice, srednju  školu u Pljevljima, visoku mašinsku školu u Čačku. Radno iskustvo: pripravnički rad u Rudniku uglja AD Pljevlja, od 2003. god zaposlen u Upravi carina. Političko iskustvo: predsjednik mini izbornog štaba, član OO DPS Pljevlja. Ostalo: živi u Pljevljima, neoženjen. Životni moto: raditi i samo raditi.
Ermin Harbić
Rođen 24.05.1973. god. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima, Medicinski fakultet  u Beogradu. Radno iskustvo: zaposlen u Opštoj bolnici Pljevlja od 1999 god.-specijalista opšte hirurgije. Političko iskustvo: Član OO i IO DPS Pljevlja Životni moto: Ne radi drugom, što ne bi sebi.
Dane Čamdžić
Rođen 09.03.1965. u Pljevljima, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Radno iskustvo: Rudnik uglja AD Pljevlja: rukovodilac smjene,  glavni inženjer operativne pripreme, rukovodilac eksploatacije, upravnik kopa, direktor sektora za razvoj i investicije. Političko iskustvo: bio je predsjednik i koordinator mjesne organizacije, Član OO, IO, odbornik u Skupštini opštine Pljevlja. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece Životni moto: Ključ uspjeha je u njegovanju porodičnih i društvenih vrijednosti , kao i u neprekidnom radu i stalnoj edukaciji.
Šerif Atko Selmanović
Rođen 18.07.1954 god. u Pljevljima. Osnovnu školu završio u Pljevljima, srednju (tehničar drumskog saobraćaja) u Sarajevu. Radno iskustvo: Privatni prevoznik. Trenutno nezaposlen. Političko iskustvo: Član mini izbornog štaba, član komisije za zapošljavanje, član OO DPS Pljevlja u 2 mandata. Ostalo: Oženjen, otac dva sina. Govori engleski jezik. Životni moto: Naprijed i samo naprijed.
Esad Memić
Rođen 22.04.1952. god. u Pljevljima. Osnovnu školu završio u Pljevljima, a srednju (geološki tehničar) u Sarajevu. Radno iskustvo: Radio u Rudniku uglja AD Pljevlja, sada u penziji. Vokalni solista; na IV svjetskom festivalu tamburica „Fest Deronje 2011 god- Novi Sad“ proglašen za najboljeg vokalnog solistu. Političko iskustvo: Predsjednik mini izbornog štaba, član komisije za dijasporu, član OO DPS Pljevlja u dva saziva. Ostalo: govori engleski i italijanski jezik. Oženjen, otac dvoje djece. Životni moto: Pljevlja, naš grade voljeni!
Ilhan Tursumović
Rođen 20.09.1959 god. u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima, Medicinski fakultet u Sarajevu, a specijalizaciju iz neuropsihijatrije u Beogradu. Radno iskustvo: zaposlen u Domu zdravlja Pljevlja od 1986 god. Političko iskustvo: Član OO i IO DPS Pljevlja. Bio poslanik u saveznom parlamentu državne zajrdnice S i CG, bio član GO DPS CG. Ostalo: oženjen, otac 3 kćerke Životni moto: 1. Borba protiv narkomanije 2. Afirmacija zdravih stilova življenja kod mladih 3. Jačanje uloge porodice u društvu.
Tarik Gadžović
Rođen 25.04.1950 god. u Pljevljima, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Oženjen, otac dvoje djece. Zaposlen u CKB-Filijala Pljevlja. Radno iskustvo: potpredsjednik i predsjednik izvršnog odbora opštine Pljevlja (1982-1990), društveni pravobranilac samoupravljanja za opštine Pljevlja i Žabljak, pomoćnik generalnog direktora za pravna pitanja u Rudniku uglja Pljevlja (1990-2000), direktor filijale Platnog prometa u Pljevljima (2000-2004), direkror filijale CKB U Pljevljima (2004-2008) Političko iskustvo: Sekretar OO, Član OO, IO odbornik u Skupštini Opštine. Ostalo: član Savjeta RTV Titograd, predsjednik skupštine republičkog SIZ-a fizičke kulture, izabrani sudija Republičkog suda udruženog rada, član i zamjenik Državne izborne komisije, predsjednik KUD Volođa Pljevlja. Životni moto: Strpljenjem se postiže uspjeh.  
Ljubiša Ćurčić
Ćurčić Ljubiša rođen 19.09.1967. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pljevljima. Mašinski fakultet- proizvodni smjer u Podgorici. Diplomirani inženjer mašinstva. Radno iskustvo: Rudnik uglja od 1996-1999, Monter Pljevlja 1999-2002, Interkod 2002-2006, Monterkod od 2006 do danas. Političko iskustvo: član koordinacionog odbora DPS –a Pljevlja od 1997 član IO OO DPS-a, član OO DPS-a Pljevlja, član GO DPS-a, odbornik i predsjednik odborničkog kluba DPS-a Pljevlja. Životni moto: samo iskrenom posvećenošću i istrajnim radom možemo doći do željenog cilja. Ostalo: oženjen, otac troje djece.  
Žarko Dragašević
Rođen 28.07.1946. god u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima, Ekonomski fakultet u Sarajevu. Radno iskustvo: Profesor u srednjoj školi, Finansijska policija, Rudnik uglja Ad Pljevlja, Atlasmont banka. Sada je u penziji. Političko iskustvo: poslanik u Skupštini Crne Gore-2 mandata, predsjednik OO-2 mandata, član GO-2 mandata, član OO, Odbornik u Skupštini opštine Pljevlja-4 saziva. Ostalo: Oženjen, otac troje djece. Životni moto: Dobro se dobrim vraća.  
Ljubica Beba Džaković
Rođena 14.11.1932 god. u Pljevljima. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Pljevljima, Medicinski fakultet i specilalizaciju iz pulmologije u Beogradu. Primarijus dr je od 1974 god. Radno iskustvo: Kao ljekar-pulmolog radila je u Medicinskom centru Pljevlja 43 god. Političko iskustvo: Poslanik DPS-a od 1990 god. do 2010 god, 3 god. savezni  poslanik, član OO, IO i GO DPS CG. Ostalo: u penziji, zivi sama u Pljevljima. Životni moto: Kroz život prolazim samo jednom. Zato, ako postoji dobro djelo koje mogu da učinim, učiniću to odmah jer ovim putem neću ponovo proći.  
Filip Vuković
Dr Filip Vuković rođen je 23.10.1956. godine u Kraljevu, u Srbiji. Rudarsko - geološki fakultet završio je u Beogradu na kom je magistrirao i doktorirao. Radno iskustvo: od 1984. godine radio je u Rudniku uglja AD Pljevlja, gdje je bio zaposlen na poslovima od smjenskog inženjera do izvršnog direktora. Od 2006. do 2011. godine obavljao je funkciju Predsjednika opštine Pljevlja. Političko iskustvo: Predsjednik  OO DPS Pljevlja, član je Glavnog odbora DPS-a Crne Gore. Ostalo: oženjen, otac dvoje djece.       Životni moto: Pljevlja – evropski i industrijski centar.