DPS

Opštinski odbor Petnjica

OPŠTINSKI ODBOR DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA PETNJICA

 

Predsjednik Opštinskog odbora je Mehmed Adrović.

 

 1. Adrović Mehmed - predsjednik Opštinskog odbora
 2. Adrović Hazbija
 3. Adrović Rifat
 4. Adrović Bajramka
 5. Adrović Edin
 6. Adrović Elma
 7. Adrović Izet
 8. Adrović Muhamed
 9. Adrović Muharem
 10. Adrović Muslija
 11. Adrović Rahman
 12. Adrović Sanel
 13. Agović Asmir
 14. Agović Izet
 15. Agović Sabro
 16. Agović Suad
 17. Agović Dženita
 18. Agović Esad
 19. Agović Ferko
 20. Agović M. Samir
 21. Agović Samir
 22. Agović Šefket
 23. Ajdarpašić Šećo
 24. Alilović Ziko
 25. Ćeman Irma
 26. Ćeman Šabo
 27. Cikotić Edin
 28. Cikotić Mithad
 29. Čilović Sejdo
 30. Đukić Sejfo
 31. Duraković Bajram
 32. Duraković Nermina
 33. Garčević Samir
 34. Hodžić Dženita
 35. Huremović Erdin
 36. Huremović Refad
 37. Ivezić Olivera
 38. Kalić Muslija
 39. Kočan Alsad
 40. Kočan Bićo
 41. Kočan Elvir
 42. Kočan Ismet
 43. Kočan Almedina
 44. Korać Hamid
 45. Korać Ruždija
 46. Kožar Ismet
 47. Kožar Sado
 48. Kršić Alma
 49. Kršić Mensur
 50. Latić Ismet
 51. Latić Mersad
 52. Latić Ramzija
 53. Ličina Adis
 54. Ličina Rifat
 55. Mehović Sabro
 56. Mehović Elvis
 57. Muhović Irijan
 58. Muratović Samet
 59. Muratović Anel
 60. Muratović Anela
 61. Muratović Damir
 62. Muratović Dževad
 63. Muratović Elmaza
 64. Muratović Ernes
 65. Muratović Erol
 66. Muratović Nermina
 67. Muratović Rafet
 68. Muratović Rešad
 69. Muratović Samir
 70. Muratović Semir
 71. Muratović Šerifa
 72. Osmanović Brahim
 73. Osmanović Sait
 74. Palamar Selma
 75. Pljakić Alen
 76. Ramčilović Alisa
 77. Ramčilović Reho
 78. Ramčilović Rifat
 79. Ramčilović Smajo
 80. Ramdedović Ajsela
 81. Ramdedović Alisa
 82. Ramdedović Izet
 83. Ramdedović Selveta
 84. Rastoder Haso
 85. Rastoder Aljko
 86. Rastoder Senad
 87. Rujović Feho
 88. Šabotić Admir
 89. Šabotić Bećo
 90. Šabotić Delija
 91. Šabotić Šaban
 92. Šabotić Sabro
 93. Šabotić Selvudin
 94. Skenderović Alen
 95. Skenderović Irma
 96. Skenderović Memo
 97. Skenderović Mersida
 98. Skenderović Sevdin
 99. Skenderović Zeno
 100. Skenderović Zumreta
 101. Škrijelj Muamer
 102. Škrijelj Senadija
 103. Škrijelj Dešo
 104. Škrijelj Ilhan
 105. Škrijelj Izet
 106. Škrijelj Jupo
 107. Škrijelj Mehmed
 108. Škrijelj Mihrija
 109. Škrijelj Refik
 110. Škrijelj Zehbo
 111. Smailović Elvisa
 112. Taraniš Sabro
 113. Tiganj Džibo
 114. Tiganj Fehmo
 115. Tiganj Sinan