DPS

Opštinski odbor Nikšić

OPŠTINSKI ODBOR DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA NIKŠIĆ

 

 1. Aleksić Radosav
 2. Aleksić Ratko
 3. Ašanin Ilija
 4. Backović Radmila
 5. Banda Haris
 6. Bezmarević Nikola
 7. Bigović Vjera
 8. Bojičić Mirjana
 9. Bošković Miodrag
 10. Bošković  Rade
 11. Bošnjak Marina
 12. Božović Boris
 13. Božović Vera
 14. Bulajić Renata
 15. Bulajić Zoran
 16. Burić Marko
 17. Čanović Vojislav
 18. Čupić Milica
 19. Ćorić Željko
 20. Damjanović Nebojša
 21. Davidović Goran
 22. Dendić Veljko
 23. Drašković Milivoje
 24. Drašković Ranka
 25. Drljević Zoran
 26. Dubljević Nada
 27. Đilas Vojin
 28. Đukanović Bojka
 29. Đukanović Jelena
 30. Đukanović Miodrag
 31. Đukanović Momčilo
 32. Đurić Rajko
 33. Đurović Dušan
 34. Đurović Rajko
 35. Filimanović Marko
 36. Gardašević Novica
 37. Gardašević B. Veselin
 38. Gardašević M. Veselin
 39. Glomazić Obrad
 40. Grbović Veselin
 41. Grozdanić Rajko
 42. Ivanović Predrag
 43. Ivković Tamara
 44. Janjušević Borislav
 45. Janjušević Nada
 46. Janković Dragomir
 47. Jaredić Marija
 48. Jauković Veselinka
 49. Jovanović  Luka
 50. Jovanović Milovan
 51. Jovović Andrijana
 52. Jovović Ranko
 53. Kasom Tomo
 54. Kecojević Živko
 55. Kilibarda Svetozar
 56. Kljajić Obren
 57. Kontić Danica
 58. Kovačević Marija
 59. Kovačević Zorka
 60. Krivokapić Đoko
 61. Krsmanović  Ivan
 62. Lalatović Igor
 63. Lalatović Ivan
 64. Mandić Milivoje-Mišo
 65. Mandić Veselin
 66. Manojlović Mirun
 67. Marković Jovan
 68. Marković Sonja
 69. Mašulović Lazar
 70. Matijašević Mitar
 71. Medojević Vlastimir
 72. Mićković Biljana
 73. Mićković Borislav
 74. Mićunović Momčilo
 75. Mijanović Lazar
 76. Mijović Momir
 77. Mijušković Draško
 78. Miljanić Veselinka
 79. Mirković Đorđe
 80. Mitrić Blagota
 81. Mitrović Ivan
 82. Mrvaljević Miloš
 83. Muratović  Miodrag
 84. Nenezić Ivana
 85. Nikčević Irena
 86. Nikčević Radivoje
 87. Nikčević Sonja
 88. Nikolić Krsto-Batko
 89. Nikolić Nataša
 90. Nikolić Periša
 91. Nikolić Ranko
 92. Pejović Ana
 93. Pejović Jovan
 94. Peković Milorad
 95. Perošević Slavica
 96. Perović Branislav
 97. Perović Dragan
 98. Perović Radinka
 99. Perović Rajko
 100. Petrović Jovana
 101. Popivoda Zoran
 102. Popović Krsto
 103. Popović Slobodan
 104. Radojičić Milica
 105. Radonjić Rajka
 106. Radulović Radan
 107. Raičević Žarko
 108. Ralević Sanja
 109. Reljić Gordana
 110. Roganović Slobodanka
 111. Rojević Niko
 112. Savićević Ivana
 113. Senić Veselin
 114. Sjekloća Marija
 115. Spaić Srđan
 116. Stanišić Anka
 117. Stanišić Zoran
 118. Šljivić Ranko
 119. Šundić Šćepan
 120. Todorović Nenad
 121. Tomašević  Dimitrije
 122. Vasiljević Marko
 123. Višnjić Filip
 124. Vlahović Budislav
 125. Vlahović Desanka
 126. Vučković Branko
 127. Vujičić Branka
 128. Vujković Aleksandar
 129. Vujković Vladan
 130. Vujović Ljubo
 131. Vukadinović Đurđina
 132. Vukotić Marina
 133. Vukotić Nikolina
 134. Vuković Aleksandra
 135. Vuković Darko
 136. Vušković Savo
 137. Zarubica Veljko
 138. Zorić Vaska
 139. Zvizdić željko
 140. Živković Miloš
 141. Živković Ratko