DPS

Opštinski odbor Mojkovac

OPŠTINSKI ODBOR DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA MOJKOVAC

 

Predsjednik Opštinskog odbora DPS Mojkovac je Dragomir - Dragan Mrdak.

 

 1. Mrdak Dragomir-Dragan - predsjednik Opštinskog odbora
 2. Anđelić Predrag
 3. Anđelić Lazar
 4. Ašanin Predrag
 5. Bjelajac Zora
 6. Blažević Slavenko
 7. Blažević Marko
 8. Bošković Saša
 9. Bošković Radisav
 10. Bošković Sanja
 11. Baković Sanja
 12. Baltić Nataša
 13. Vučinić Dragan
 14. Vučinić Dragica
 15. Vučinić Mirjana
 16. Vujičić Nada
 17. Vuković Dejan
 18. Vlaović Radojica
 19. Vlaović Novka
 20. Veljović Lidija
 21. Vidaković Željko
 22. Vidaković Ivan
 23. Golubović Rajko
 24. Grdinić Jovan
 25. Grdinić Veselin
 26. Gačević Boško
 27. Drobnjak Dubravka
 28. Damjanović Sonja
 29. Damjanović Danijela
 30. Dedejić Ivana
 31. Đurišić Zoran
 32. Žurić Milutin
 33. Zejak Predrag
 34. Zindović Mirjana
 35. Ikervari Maja
 36. Jokić Ljiljana
 37. Jokić Duško
 38. Jušković Danica
 39. Jovanović Zoran
 40. Joksimović Milan
 41. Krgušić  Dejan
 42. Krgović Mirko
 43. Krgović Jadranka
 44. Medojević Dejan
 45. Medojević Radoslav
 46. Medojević Velizar
 47. Mrdović Magdalena
 48. Mrdović Dragomir
 49. Marković Rade
 50. Marković Jović
 51. Minić Ikonija
 52. Mitrović Miladin
 53. Mišnić Ranko
 54. Pejović Radiša
 55. Popović Radule
 56. Popović Dragan
 57. Pantović Vladimir
 58. Rabrenović Jugoslav
 59. Raosavljević Miloš
 60. Radević Jovan
 61. Ristić Marko
 62. Smolović Petrana
 63. Ćorić Rodoljub
 64. Ćetković Aleksandar
 65. Fuštić Vuk
 66. Fuštić Darko
 67. Šćekić Milanka