DPS

OO DPS Kotor

Predsjednik: Željko Aprcović
Adresa:
Stari grad 334
Kotor
85 330
Crna Gora

Telefon: +382 (0)32 325 046; (0)32 325 743
Faks: +382 (0)32 325 046