DPS

Opštinski odbor Herceg Novi

OPŠTINSKI ODBOR DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA HERCEG NOVI

 

Predsjednik Opštinskog odbora je Slobodan Radović Krušo.

 

 1. Radović Slobodan - Krušo - predsjednik Opštinskog odbora
 2. Andrić Sanja
 3. Andrić Ilija
 4. Baćović Dragan
 5. Bakica Stefan
 6. Baković Svetozar
 7. Baković Slavko
 8. Bakrač Maja
 9. Balić Meri
 10. Banićević Zoran
 11. Bašić Sanja
 12. Blažević Olga
 13. Bojović Željko
 14. Bošković Nebojša
 15. Bošnjak Zoran
 16. Božović Branislav
 17. Brajović Božo
 18. Bulajić Mlađen
 19. Crnogorčević Branko
 20. Ćurčija Tonći
 21. Doklestić Dušan
 22. Doklestić Lazar
 23. Dragićević Momir
 24. Dulić Stanka - Tanja
 25. Đaković Željko
 26. Đukanović Ljiljana
 27. Gavrilović Tanja
 28. Gojšina Slavka
 29. Goranović Milanka
 30. Grle Viktorija
 31. Janković Dragan
 32. Jovanović Ranka
 33. Jovović Petar
 34. Kaluđerović Zoran
 35. Kaljić Ana
 36. Karadžić Nada
 37. Keković Nevena
 38. Kilibarda Nikola
 39. Kilibarda Mario
 40. Kise Dušanka
 41. Kosić Kristina
 42. Kosić Vladimir
 43. Kosović Milivoje
 44. Kovačević Zoran
 45. Kovačević Lalovac Nada
 46. Krivokapić Mitar
 47. Krivokapić Jelena
 48. Krnić Dalibor
 49. Kujačić Mišo
 50. Laković Ivanka
 51. Lalovac Alen
 52. Marić Radovan
 53. Marković Zoran
 54. Matijašević Jovo
 55. Mijanović Miroslav
 56. Milanović Katica
 57. Milović Milica
 58. Mračević Dragan
 59. Mračević Milan
 60. Mujić Zorica
 61. Murišić Anđelka
 62. Murišić Mićo
 63. Mušurinski Nikola
 64. Mušurinski Nela
 65. Nešić Milorad
 66. Ogurlić Jovan
 67. Pejović Gavrilo
 68. Peulić Ilija
 69. Peulić Ivan
 70. Pirović Gospava
 71. Porobić Petar
 72. Požgaj Sandra
 73. Prelević Milan
 74. Prga Dragan
 75. Prnjat Jovan
 76. Radanović Božo
 77. Radman Andrija
 78. Radović Đorđije
 79. Radović Gorana
 80. Radović Jarmila
 81. Radulović Sijerković Marina
 82. Rajović Gordana
 83. Režić Danijela
 84. Sijerković Dejan
 85. Sladović Ilija
 86. Stojadinović Dejan
 87. Šabović Slađana
 88. Šuković Nevenka
 89. Terzović Srđan
 90. Tešić Zoran
 91. Todorović Martina
 92. Tomanović Suzana
 93. Vavić Slavko
 94. Vico Nikola
 95. Vico Anđela
 96. Vilov Danijel
 97. Vlahušić Nedeljko
 98. Vlaović Tamara
 99. Vodovar Vladimir
 100. Vukašinović Tamara
 101. Vukašinović Svetlana
 102. Vuković Borivoj
 103. Vuković Jasmina
 104. Vuković Milka
 105. Zloković Vladimir
 106. Zloković Stanko
 107. Zloković Dijana
 108. Zrnović Dragan