DPS

OO DPS Cetinje

Predsjednik: Jovan Martinović
Adresa:
Bajova 2
Cetinje
81 250
Crna Gora

Telefon: +382 (0)41 231 027: (0)41 231 038
Faks: +382 (0)41 231 027