DPS

Opštinski odbor Budva

 OPŠTINSKI ODBOR DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA BUDVA

 

 Predsjednik Opštinskog odbora je Srđa Popović.

 

 1. Popović Srđa - predsjednik Opštinskog odbora
 2. Adrović Mehmed
 3. Antović Milena
 4. Asanović  Marko
 5. Armenko Aleksandar
 6. Bajković  Pero
 7. Balić Boško
 8. Banović  Radomir-Koko
 9. Batilović  Aida
 10. Baćović  Dragan
 11. Baštrica  Jelena
 12. Božović Dušan
 13. Braić Đuro
 14. Brajović Biljana
 15. Varga  Isidora
 16. Vlačić Desanka
 17. Vojinović Ruža
 18. Vojnić Novica
 19. Vujović Željko
 20. Vukadinović Dragan
 21. Vukadinović Zoran
 22. Vučetić Vladimir
 23. Vučetić Vesna
 24. Vučetić Rade
 25. Vulović Ljubo
 26. Vučinić Milan
 27. Vuković Marko
 28. Gvozdenović Ivo
 29. Grdinić Mile
 30. Gregović Krsto
 31. Dašić Slavko
 32. Dajković Ivan
 33. Dejanović Dragana
 34. Delić Radovan
 35. Deloik Ante
 36. Divanović Nikola
 37. Zec Goran
 38. Zec Marko
 39. Zec Milan
 40. Zec Nebojša
 41. Zirojević Lidija
 42. Ivanović Ivan
 43. Ivanović Zoran
 44. Kažanegra Katarina
 45. Kažanegra Tanja
 46. Kapa Žana
 47. Kapisoda Mihailo
 48. Kotarac Tijana
 49. Krlović Boško
 50. Kuljača  Lazar
 51. Kuljača  Rajko
 52. Kuljača  Vojo
 53. Kuč Snežana
 54. Lazović  Božo
 55. Lazović  Boro
 56. Lazović  Ivana
 57. Lazović  Lazar
 58. Lakić Branislav
 59. Lakićević Mile
 60. Liješević Dragan
 61. Liješević Ivan
 62. Ljubanović Gojko
 63. Ljubanović Krsto
 64. Ljubanović Marko
 65. Marović Dragan
 66. Marović Lana
 67. Marović-Bogdanović Milena
 68. Marović Mirjana
 69. Marotić Danijela
 70. Medigović Branko
 71. Medigović Milenko
 72. Medin Đorđe
 73. Medin Ilija
 74. Medin-Stanić Branka
 75. Miković Dragan
 76. Miljanić  Maja
 77. Mirković Milena
 78. Mitrović Andrija
 79. Mitrović-Milić Anita
 80. Mihović Rajko
 81. Moračanin Anđela
 82. Nikolić Duško
 83. Ognjenović Aco
 84. Perović Igor
 85. Pima Dragana
 86. Popović  Đerko
 87. Popović Saša
 88. Pupović Elvira
 89. Radović Stevan
 90. Radoman Blažo
 91. Radulović Branko
 92. Rađenović Ljubo
 93. Rađenović Jelena
 94. Rađenović Miško
 95. Ražnatović Maja
 96. Rajković Vesna
 97. Ratković Miodrag
 98. Rafailović Boris
 99. Samardžić Saša
 100. Sekulović Danka
 101. Srzentić Jelena
 102. Srzentić Nenad
 103. Stanišić Miica
 104. Stojanović Marina
 105. Tičić Aleksandar
 106. Tičić Milan
 107. Tomašević Vule
 108. Tomanović Nikoleta
 109. Uskoković Srećko
 110. Šoljaga  Milorad
 111. Špadijer Zoran
 112. Špadijer Rajka
 113. Šćepanović Žana
 114. Šćepanović Vesko
 115. Šćepanović Jasminka