DPS

Klub odbornika Bijelo Polje

KLUB ODBORNIKA DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA U SKUPŠTINI OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Predsjednik opštine Bijelo Polje je Aleksandar Žurić. 

 

 1. Milko Kovačević - predsjednik Kluba odbornika
 2. Biserka dr Bulatović
 3. Džemal Ljušković
 4. Hilmija Franca
 5. Žarko Šćekić
 6. Zilha dr Idrizović
 7. Tomislav dr Jeremić
 8. Refik Bojadžić
 9. Vesko Drobnjak
 10. Hasan Ramović
 11. Zvonko dr Puletić
 12. Nemša Omerhodžić
 13. Žarko Šebek
 14. Majda dr Dobardžić
 15. Vesna Raosavljević
 16. Tomislav Timotijević
 17. Fikret Bećirović
 18. Branko Lazović
 19. Biljana dr Bulatović