DPS

Opštinski odbor Bar

OPŠTINSKI ODBOR DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA BAR

 

Predsjednica Opštinskog odbora je Branka Nikezić.

 

 1. Nikezić Branka - predsjednica Opštinskog odbora
 2. Abazović Vebija
 3. Amanović Teodor
 4. Anđelić Marta
 5. Andrić Asim
 6. Arabelović Senad
 7. Aručević Selim
 8. Asović Vučko
 9. Babić Mirjana
 10. Babović Milan
 11. Badžović Mahmut
 12. Banović Ljubo
 13. Banović Anastazija
 14. Begzić Šućurija
 15. Bracić Fadilj
 16. Branković Branislav
 17. Brkanović Mahmut
 18. Brnjada Marko
 19. Bulatović Saša
 20. Ćetković Dalibor
 21. Dabanović Vido
 22. Đakonović Olivera
 23. Dedeić Esad
 24. Đeljošević Jakup
 25. Đenđinović Vlado
 26. Đikanović Nada
 27. Đinović Berhan
 28. Đokvučić Vesna
 29. Domazetović Vladimir
 30. Đonović Dragan
 31. Đonović Slobodan
 32. Đonović Marija
 33. Đonović Jovan
 34. Dragović Ljuljzim
 35. Drašković Vesna
 36. Drecun Andro
 37. Đukanović Đorđije
 38. Đukanović Ljubo
 39. Đulamerović Anes
 40. Dumezić Božo
 41. Đurašić Savo
 42. Đuričić Mladen
 43. Đurović Nebojša
 44. Đurović Ljubomir
 45. Duškić Sead
 46. Filipović Dragana
 47. Filipović Josip
 48. Franović Miloš
 49. Franović Zarija
 50. Fuštić Miloš
 51. Gažević Svetlana
 52. Glavanović Pešo
 53. Glavičić Veljko
 54. Gvozdenović Vasilije
 55. Hadžić Samir
 56. Hamzić Ajdina
 57. Hodžić Alija
 58. Hrvatin Igor
 59. Ibrišimović Hajrula Gaga
 60. Ivanović Neda
 61. Ivović Jovan
 62. Ivović Maja
 63. Jahović Amerisa
 64. Janković Antoneta
 65. Joličić Rajko
 66. Jovanović Miroslav Timotijev
 67. Jovetić Purlija Nikica
 68. Jovićević Sara
 69. Jusić Željka
 70. Kalamperović Ramiza
 71. Kalezić Ibrahim
 72. Kaljević Radojka
 73. Kaluđerović Dragan
 74. Karanikić Željko
 75. Klikovac Dejan
 76. Knežević Miroslav
 77. Knežević Branislav
 78. Knežević Slobodan
 79. Kočović Ljubomir
 80. Kojičić Zoran
 81. Kovačević Verica
 82. Kovačević Siniša
 83. Kraja Naser
 84. Krnić Hermina
 85. Lalević Borislav
 86. Ljutica Boris
 87. Madžgalj Bojana
 88. Marđonović Kolja
 89. Marinčić Marko
 90. Markolović Aleksandar
 91. Marković Đuro
 92. Marković Aleksandar
 93. Martinović Esad
 94. Medenica Marina
 95. Mehović Velija
 96. Mehović Elvir
 97. Metanović Almir
 98. Milić Veselin
 99. Milić Srđan
 100. Milićević Davor
 101. Milojević Ana
 102. Milošević Nebojša
 103. Miranović Anastazija
 104. Muratović Hasan
 105. Muratović Muharem
 106. Nikezić Ćazim
 107. Nikezić Valentina
 108. Niković Petar
 109. Novaković Petar
 110. Orlandić Milica
 111. Orlandić dr Veselin
 112. Orlandić Neđeljka
 113. Orlandić Andrej
 114. Orlandić Radovan
 115. Pajović Slobo
 116. Papan Sanja
 117. Papić Nikola
 118. Pavićević Radmila
 119. Pejović Đuro
 120. Pelinković Suzana
 121. Pepđonović Suzana
 122. Perčobić Goran
 123. Petranović Mauro
 124. Plantak Nevenka
 125. Popović Stanka
 126. Popović Jovan
 127. Radević Branislav
 128. Radojičić Zoran
 129. Radonjić Rade
 130. Raičević Dušan
 131. Rajković Maja
 132. Ramić Ibrahim
 133. Rašketić Ćazim
 134. Ratković Dušan
 135. Ristović Predrag
 136. Šćekić dr Rade
 137. Simović Dragan
 138. Škerović Dejan
 139. Smajević Zlatko
 140. Spičanović Snežana
 141. Srzentić Zoran
 142. Stanišljević Sonja
 143. Stijepović Darko
 144. Striković Fikret
 145. Šukurica Emil
 146. Tomanović Dragoslav
 147. Tombarević Edo
 148. Truš Miodrag
 149. Turković Snežana
 150. Ulama Miodrag
 151. Utić Fljorina
 152. Velović Omer
 153. Vlahović Sanja
 154. Vojvodić Jovović Aleksandra
 155. Vučetić Svetlana
 156. Vučićević Slavko
 157. Vučićević Ana
 158. Vujačić Nikola
 159. Vujošević Ratomir
 160. Vukić Branislav
 161. Vukmanović Danijela
 162. Vuksanović Niko Nikica
 163. Vulić Bećir