DPS

FOTO I VIDEO: Obraćanje Mila Đukanovića na proslavi povodom Dana Demokratske partije socijalista Crne Gore i 25 godina postojanja stranke

Galeriju fotografija sa proslave Dana Demokratske partije socijalista Crne Gore možete pogledati OVDJE.

 

Govor predsjednika Demokratske partije socijalista Crne Gore Mila Đukanovića na svečanosti povodom 22. juna, Dana partije

 

Poštovani gosti Demokratske partije socijalista Crne Gore,

Uvaženi gosti, dragi prijatelji,

Dame i gospodo,

 

Želim da Vas srdačno pozdravim u ime Glavnog odbora i Predsjedništva Demokratske partije socijalista i da vam iskreno zahvalim na Vašoj spremnosti da sa nama podijelite radost dugog i uspješnog trajanja Demokratske partije socijalista Crne Gore. U turbulentnim vremenima i tradicionalno nestabilnim zajednicama kakve su balkanske, uspjeh je i trajati 25 godina na političkoj sceni, a posebno je uspjeh kada to trajanje ne prođe uludo i kada se to trajanje pretvori u mnoštvo dobrih rezultata i uspjeha kojima se danas možemo dičiti, ne samo naša partija, nego prevashodno naša država, demokratska i evropska Crna Gora.

 

Ovo je godina u kojoj slavimo mnoge jubileje. 10 godina obnovljene nezavisnosti, 1000 godina državnosti, ovo je godina u kojoj Demokratska partija socijalista slavi 25 godina svog postojanja, a ova proslava se održava i svega nekoliko mjeseci uoči novog, značajnog izbornog političkog iskušenja, koje će, ubjeđen sam, i ubjeđen da to dijelim sa Vama, potvrditi ozbiljnu dominaciju i političku superiornost Demokratske partije socijalista Crne Gore. Ovi jubileji su obavezujući da se makar na kratko osvrnemo na vrijeme koje smo prošli u ovih četvrt vijeka. Prije tih 25 godina nastajala je Demokratska partija socijalista praktično na ruševinama jedne velike i dobre države kakva je bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i jedne partije koja je baštinila odlične ideje kakav je bio Savez komunista Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ovih 25 godina su bile godine dinamične transformacije crnogorskog društva i Demokratske partije socijalista koja je svojom vizijom projektovala i realizovala promjene u crnogorskoj društvenoj zajednici. Od najmanje razvijene republike na prostoru ex Jugoslavije i od jednog dominantno tradicionalnog društva Crna Gora je danas najrazvijenija ekonomija na prostoru Zapadnog Balkana, koja je pokazala visoku transformacionu sposobnost, sposobnost usvajanja novih standarda, novih procedura, novih pravila ponašanja i života, koji su sve više transformisali crnogorsko društvo i učinili ga jednim prepoznatljivim dijelom proevropske civilizacije na zaostalom Balkanu. Naravno, radili smo to sa osloncem na ono što su tradicionalne vrijednosti, tradicionalni moralni standardi crnogorskog društva na koje smo veoma ponosni, ali smo pokazali da upravo sa tog temelja imamo sposobnost da prepoznamo ono što su matični, globalni civilizacijski tokovi, da usvojimo sve što je vrijedno u tim tokovima i da naučimo da živimo ne u sukobu sa razvijenim okruženjem, nego da, prepoznajući tokove razvijenog okruženja, ugrađujemo ono što su najvažniji nacionalni interesi naše zajednice. Zato danas možemo da kažemo da Crna Gora predstavlja perjanicu balkanskog ekonomskog i demokratskog razvoja, da je to država koja je faktički već članica Sjevernoatlantske alijanse, država koja je na taj način pokazala odlučnost i sposobnost da mijenja tradicionalni sistem vrijednosti i da usvaja sve ono što će učiniti kvalitetnijim, lakšim, slobodnijim i bogatijim život generacijama koje žive ovo vrijeme i generacijama naših potomaka.

 

Treba naravno, ne samo zbog jubileja, podsjetiti, da je tokom čitavog tog perioda Demokratska partija socijalista zaista davala i da daje prepoznatljiv pečat svim tim uspjesima. I tada kada je u Crnoj Gori valjalo uložiti napor da se u ratom pogođenoj Jugoslaviji sačuva mir i multietnički sklad, i tada kada je trebalo uspostaviti ekonomsku održivost Crne Gore i na taj način uspostaviti državno i nacionalno dostojanstvo Crne Gore i svakog njenog građanina. I tada, kada je trebalo pokazati sposobnost da se bukvalno kroz politički, društveni, demokratski, civilizacijski presedan na Zapadnom Balkanu obnovi jedna država bez prolivanja krvi, u uslovima pune stabilnosti i poštovanja demokratskih evropskih standarda, i tada kada je tokom poslednjih 10 godina valjalo pokazati da smo zaista imali viziju kada smo obnavljali državu, i da je nijesmo obnavljai da bismo namirivali istorijske račune, već da bismo slijedili viziju slobodne i bogate Crne Gore, ujedinjene u jednako tako stabilnoj, bogatoj i slobodnoj Evropi.

 

Svi ti uspjesi ostvareni tokom posljednjih 25 godina služe na čast našoj Crnoj Gori ali zaista nema razloga da ne kažemo i nema razloga za lažnu skromnost, služe na čast i Demokratskoj partiji socijalista koja je, oslonjena na sve naše vrijedne partnere i saradnike tokom čitavog tog perioda, ali prije svega, oslonjena na povjerenje ogromne većine građana Crne Gore, rekao bih uspostavljala vlastito samopouzdanje, usvajala nova znanja, definisala sve jasniju, dalekosežniju i pouzdaniju viziju i snažila svoje kapacitete da tu viziju nepokolebljivo realizuje za dobro Crne Gore i za dobro njenih građana.

 

Danas se Crna Gora nalazi pred novim velikim iskušenjem. Ne mislim samo na izborna iskušenja predviđena u redovnoj izbornoj proceduri oktobra mjeseca ove godine, nego pred novim iskušenjima pred kojima se nalazi i naše razvijeno evropsko okruženje. Možemo biti sasvim sigurni da je crnogorsko savremeno društvo u dobroj mjeri, zahvaljujući pouzdanosti, istrajnosti i promišljenosti Demokratske partije socijalista steklo jedan novi kvalitet, a to je kvalitet da jasno prepoznamo i artikulišemo svoje nacionalne interese, da ih jasno situiramo u onome što su širi globalni tokovi i da, poštujući to što je širi, okolocrnogorski, evropski, i još širi od toga kontekst, rekao bih, hrabro i promišljeno idemo putem ostvarivanja novih ciljeva razvoja naše države i unapređenja kvaliteta života svakog našeg građanina.

 

Ubijeđen sam da će i predstojeći izbori pokazati da građani Crne Gore u velikoj većini poštuju ono što je uradila Demokratska partija socijalista u prethodnom periodu. Da će građani Crne Gore uprkos zaglušujućoj galami koju stvara naša konkurencija, uvijek ostrvljujući se i sa i bez razloga na Demokratsku partiju socijalista, da će uprkos svemu tome građani nepokolebljivo i dalje svoje većinsko povjerenje pokloniti upravo našoj politici i našem ljudskom potencijalu, vjerujući da su sva iskušenja kroz koja smo proveli crnogorsko društvo u novijoj crnogorskoj istoriji najbolja zaloga da će uspješno odgovoriti izazovima pred kojima će Crna Gora stajati u budućnosti.

 

Želim da se svima vama iskreno zahvalim na nepokolebljivoj odanosti, na nepokolebljivoj lojalnosti našoj politici. Znam sigurno da ste to uradilli kao ljudi nesumnjivog intelektualnog i moralnoga kapaciteta, u najboljem uvjerenju da na taj način činite odgovorno djelo i prema sebi i prema svome potomstvu. Znam da i među vama, kao i među onom mnogobrojnijom armijom naših podržavalaca koji večeras nijesu sa nama na ovoj proslavi, postoje i oni koji su vjerovatno nedovoljno zadovoljni onim što su lična ostvarenja u prethodnom periodu, koji mogu smatrati da ta lična ostvarenja nijesu dovoljno dobra satisfakcija za ono pregnuće koje je svako od vas učinio u prethodnom periodu čineći dobra djela za državu Crnu Goru i za našu partiju. Ali sam apsolutno siguran da svako od vas i razumije da je prethodnih 25 godina, a i ovih poslednjih 10 godina obnovljene nezavisnosti, bilo vrijeme u kojem smo morali obaviti ogroman posao. U kojem smo morali postaviti dobre i pouzdane temelje evropske arhitekture naše državne kuće. Da je to bilo vrijeme u kojem smo morali postaviti, prije svega, temelje novom sistemu vrijednosti savremene Crne Gore. Znam, vrlo pouzdano, da svi cijenite ono što smo uradili u prethodnom periodu. Jer smo svi zadovoljni da danas sa sigurnošću možemo da kažemo da se Crna Gora uobičajeno, u skladu sa našom tradicijom, ne sprema za rat, za nove sukobe. Da svi možemo biti zadovoljni da je, kako sam nedavno kazao na Kongresu Savjeta mladih Demokratske partije socijalista kult rata i herojske pogibije u Crnoj Gori zamijenjen kultom mira, srećnog, slobodnog i bogatog života i da danas možemo razmišljati samo o tome šta još možemo učiniti za dobro naše države i šta još možemo učiniti za kvalitetniji život našeg potomstva i generacija naših potomaka. A da ćemo, naravno, oslonjeni jedni na druge, čvrsto oslonjeni na ono što su, rekao bih, vrlo vrijedne programske osnove naše partije u narednom periodu biti u prilici i da ispravimo ono što su eventualno pojedinačne nepravde prema svima ljudima koji nas podržavaju, ili prema kojima imamo obavezu, podržavali nas ili ne, te da ćemo sa očekivanim naporom i očekivanim pregnućem i pretpostavljenim uspjehom na predstojećim izborima obezbijediti novo povjerenje građana Crne Gore da nastavimo da vodimo Crnu Goru putem ekonomskog i demokratskog prosperiteta.

 

Hvala Vam, poštovani prijatelji na Vašoj privrženosti, na Vašim doprinosima našim dosadašnjim uspjesima i prije svega na uspjesima koji su unapređivali našu državu, koji su unapređivali ambijent za kvalitetan život u našoj državi. Želim svima da u ovom sastavu i udruženi sa svakim danom sve širom armijom naših podržavalaca, ljudi koji nas razumiju, koji su spremni da nam pomognu, da ostvarimo nove uspjehe i da uživamo u budućim uspjesima i prosperitetu naše države.

 

 Hvala Vam na pažnji!