DPS

Obraćanje Mila Đukanovića na koktelu povodom Dana Partije