DPS

Svetozar Marović u emisiji "U centar"

Svetozar Marović, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore u emisiji "U centar" 13. maja 2013. godine