DPS

Daliborka Pejović u emisiji "U centar"

Daliborka Pejović, članica Predsjedništva DPS Crne Gore u emisiji "U Centar" 18. februara 2013. godine