DPS

  • Facebook Page: 178671462179370
  • Twitter: DPSCrneGore
  • YouTube: sigurnoDPS
  • External Link: dps.me/index.php?format=feed&type=atom

Aleksandar Andrija Pejović na skupu lidera Partije evropskih socijalista

Sastanak lidera PES-a 02 2017 webPartija evropskih socijalista (PES) je u saradnji s Laburističkom partijom Velike Britanije organizovala 23 i 24. februara 2017. u Londonu skup lidera PES-a i konferenciju posvećenu procjeni uticaja koji će na Veliku Britaniju i Evropsku uniju imati izlazak ove države iz Unije, kao i drugim aktuelnim međunarodnim pitanjima i izazovima. Skup je okupio brojne zvaničnike evropskih zemalja, predstavnike partija, kao i civilnog sektora uključujući brojne institute uključene u istraživački rad na polju međunarodnih odnosa, a Crnu Goru je predstavljao predsjednik Komisije za međunarodne odnose, evropske i evroatlantske integracije GO DPS-a Aleksandar Andrija Pejović. 

 

Skup je otvorio Džeremi Korbin, lider laburista, koji je naglasio da je većina pristalica njihove stranke glasala protiv izlaska iz EU, ali da se demokratska volja građana mora poštovati te da su laburisti odlučni da učestvuju u stvaranju vizije budućih odnosa između Britanije i EU. Predsjednik PES-a Sergej Stanišev je istakao značaj solidarnosti i podrške sestrinskih partija u očuvanju ljudskih prava, prava radnika, obezbjeđenju rasta i zapošljavanja. Prisutni su saglasni da se u pregovorima između EU i Britanije posebna pažnja treba usmjeriti na razvoj trgovinskih odnosa, radnih odnosa, slobode kretanja, kao i očuvanje životne sredine. 

 

Predsjednik Komisije Aleksandar Andrija Pejović je informisao prisutne o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori naglašavajući da su integracija u NATO i EU prioritet crnogorske vanjske politike i izrazio nadu da će u godini u kojoj je puno izazova pred EU, politika proširenja ostati visoko na agendi malteškog i estonskog predsjedništva u kojima su na vlasti upravo partije koje pripadaju PES-u. Takođe je ocijenio da aktuelne političke prilike u regionu postavljaju integracijske tokove kao jedini garant očuvanju sigurnosti i mira na našim prostorima te da je potrebno da zemlje EU iskažu jasnu podršku Zapadnom Balkanu. 

 

Komentarišući izazove s kojima se Evropa suočava posljednjih par godina, Pejović je istakao povezanost finansijske krize, migracijskih tokova i konačno Bregzita i ocijenio da će pregovori koji očekuju Britaniju i EU predstavljati prekretnicu za sve evropske države i nas kao kandidate. Na toj liniji iskazao je očekivanje da će politika proširenja ostati priotet i pored izlaska Britanije iz EU. 

 

Predsjednik Komisije Pejović je tokom sastanka lidera PES-a i konferencije o izlasku VB iz EU imao niz bilateralnih sastanaka s kolegama iz evropskih socijalističkih i demokratskih partija. Pored razgovora s kolegama iz Danske, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Italije te sekretarijatom PES, A. Pejović je imao odvojene razgovore i s poslanicama Evropskog parlamenta Anelizom Dodz, predsjedavajućom Delegacije za Crnu Goru EP i Tanjom Fajon. Na ovim sastancima predsjednik Komisije DPS-a je predstavio političku situaciju u Crnoj Gori, predstojeće aktivnosti na integraciji u NATO i EU, kao i da država ima spremnost i kapacitete da kroz institucije sistema iznađe rješenja za izazove s kojima se trenutno susrijećemo. Sagovornici su bili složni u ocjeni da bojkot institucija sistema i izbornih procesa nije ispravan način za pravazilaženje političkih problema i da se u dijalogu treba naći rješenje za nastavak saradnje u parlamentarnim okvirima.

 

Partija evropskih socijalista (PES) je u saradnji s Laburističkom partijom Velike Britanije organizovala 23 i 24. februara 2017. u Londonu skup lidera PES-a i konferenciju posvećenu procjeni uticaja koji će na Veliku Britaniju i Evropsku uniju imati izlazak ove države iz Unije, kao i drugim aktuelnim međunarodnim pitanjima i izazovima. Skup je okupio brojne zvaničnike evropskih zemalja, predstavnike partija, kao i civilnog sektora uključujući brojne institute uključene u istraživački rad na polju međunarodnih odnosa, a Crnu Goru je predstavljao predsjednik Komisije za međunarodne odnose, evropske i evroatlantske integracije GO DPS-a Aleksandar Andrija Pejović.

Skup je otvorio Džeremi Korbin, lider laburista, koji je naglasio da je većina pristalica njihove stranke glasala protiv izlaska iz EU, ali da se demokratska volja građana mora poštovati te da su laburisti odlučni da učestvuju u stvaranju vizije budućih odnosa između Britanije i EU. Predsjednik PES-a Sergej Stanišev je istakao značaj solidarnosti i podrške sestrinskih partija u očuvanju ljudskih prava, prava radnika, obezbjeđenju rasta i zapošljavanja. Prisutni su saglasni da se u pregovorima između EU i Britanije posebna pažnja treba usmjeriti na razvoj trgovinskih odnosa, radnih odnosa, slobode kretanja, kao i očuvanje životne sredine.

Predsjednik Komisije Aleksandar Andrija Pejović je informisao prisutne o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori naglašavajući da su integracija u NATO i EU prioritet crnogorske vanjske politike i izrazio nadu da će u godini u kojoj je puno izazova pred EU, politika proširenja ostati visoko na agendi malteškog i estonskog predsjedništva u kojima su na vlasti upravo partije koje pripadaju PES-u. Takođe je ocijenio da aktuelne političke prilike u regionu postavljaju integracijske tokove kao jedini garant očuvanju sigurnosti i mira na našim prostorima te da je potrebno da zemlje EU iskažu jasnu podršku Zapadnom Balkanu.

Komentarišući izazove s kojima se Evropa suočava posljednjih par godina, Pejović je istakao povezanost finansijske krize, migracijskih tokova i konačno Bregzita i ocijenio da će pregovori koji očekuju Britaniju i EU predstavljati prekretnicu za sve evropske države i nas kao kandidate. Na toj liniji iskazao je očekivanje da će politika proširenja ostati priotet i pored izlaska Britanije iz EU.

Predsjednik Komisije Pejović je tokom sastanka lidera PES-a i konferencije o izlasku VB iz EU imao niz bilateralnih sastanaka s kolegama iz evropskih socijalističkih i demokratskih partija. Pored razgovora s kolegama iz Danske, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Italije te sekretarijatom PES, A. Pejović je imao odvojene razgovore i s poslanicama Evropskog parlamenta Anelizom Dodz, predsjedavajućom Delegacije za Crnu Goru EP i Tanjom Fajon. Na ovim sastancima predsjednik Komisije DPS-a je predstavio političku situaciju u Crnoj Gori, predstojeće aktivnosti na integraciji u NATO i EU, kao i da država ima spremnost i kapacitete da kroz institucije sistema iznađe rješenja za izazove s kojima se trenutno susrijećemo. Sagovornici su bili složni u ocjeni da bojkot institucija sistema i izbornih procesa nije ispravan način za pravazilaženje političkih problema i da se u dijalogu treba naći rješenje za nastavak saradnje u parlamentarnim okvirima.

Služba za informisanje DPS Crne Gore