DPS

  • Facebook Page: 178671462179370
  • Twitter: DPSCrneGore
  • YouTube: sigurnoDPS
  • External Link: dps.me/index.php?format=feed&type=atom

Saopštenje: Zamjenik ambasadora Velike Britanije sa Miloševićem o aktuelnoj političkoj situaciji

Politički direktor Demokratske partije socijalista Crne Gore Tarzan Milošević sastao se danas sa zamjenikom ambasadora Velike Britanije Gavinom Vesejem, sa kojim je razmijenio mišljenja o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori.

 

Podsjećajući na rezultate koje je Crna Gora postigla u prethodnom periodu, posebno kada su u pitanju EU i NATO integracije, kao i ulogom koju je Demokratska partija socijalista imala u ukupnim društveno političkim procesima u Crnoj Gori, Tarzan Milošević je istakao da je Demokratska partija socijalista u aktuelnom trenutku u potpunosti posvećena da obezbijedi funkcionisanje Vlade izbornog povjerenja.

Osim toga, Milošević je dodao da je Vlada izbornog povjerenja formirana kao izraz demokratskog kapaciteta i političke volje Demokratska partija socijalista da se obezbijedi povjerenje svih subjekata u izborni proces i na taj način omogući nesmetan rad buduće Vlade, koja će biti formirana nakon izbora.

 

Gavin Vesej je pozdravio napredak koji je Crna Gora ostvarila u prethodnom periodu u procesu sprovodjenja reformi i dodao da medjunarodna zajednica prepoznaje napore koje Crna Gora ulaže u dostizanju demokratskih standarda. Vesej je naglasio da će Velika Britanija i u narednom periodu biti pouzdan partner Crnoj Gori na njenom putu demokratskog i ekonomskog razvoja. Takođe, Vesej je pohvalio uspjehe Crne Gore na putu NATO integracija i izrazio očekivanje da će se proces ratifikacije Protokola o pristupanju NATO-u uspješno nastaviti.