DPS

  • Facebook Page: 178671462179370
  • Twitter: DPSCrneGore
  • YouTube: sigurnoDPS
  • External Link: dps.me/index.php?format=feed&type=atom

Održan sastanak predstavnika Partije sa predstavnicima Evropske službe za vanjske poslove i Evropske komisije

Sastanak DPS - EEAS novembar 2013 01Danas je u sjedištu Demokratske partije socijalista u Podgorici održan sastanak predstavnika DPS-a sa predstavnicima Evropske službe za vanjske poslove i Evropske komisije. Sastanku su prisustvovali šef odeljenja za Zapadni Balkan pri Evropskoj službi za vanjske poslove Jonas Jonson, desk officer za Crnu Goru Herbert Pribitzer, šef Delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnič, šef Političkog sektora pri DEU Alberto Cammarata, službenica za politička pitanja pri DEU Analisa Giansanti, a u delegaciji DPS-a na čelu sa političkim direktorom Tarzanom Miloševićem, bili su Branko Čavor, Andrija Radman, Slavenko Jovanović i Svetlana Vuković. Teme sastanka su bile spoljna i bezbjedonosna politika, aktuelna politička situacija u Crnoj Gori i proces EU i NATO integracija sa posebnim osvrtom na poglavlje koje se odnosi na vanjsku, bezbjedonosnu i odbrambenu politiku, zatim situacija u Regionu, odnosno regionalna stabilnost  i saradnja  kako na državnom tako i na partijskom nivou.

 

Sastanak DPS - EEAS novembar 2013 02Politički direktor Tarzan Milošević podsjetio je na jaku ulogu koju Demokratska partija socijalista ima na nivoima zakonodavne i izvršne vlasti, i u tom smislu na njenu posvećenost prioritetima koji se odnose na procese EU i NATO integracija, kao i na procese jačanja regionalne saradnje i unaprijeđenje odnosa sa susjedim zemljama. U tom smislu, Milošević je istakao napredak u procesu pregovora u kojem je DPS imala ključnu ulogu posebno kada su u pitanju reforme koje se sprovode u oblasti vladavine prava koje su usko povezane i sa poglavljima 23. I 24. za koje se očekuje otpočinjanje pregovora do kraja godine. U nastavku razgovora Milošević je naglasio da je regionalna saradnja čini osnovu međuetničkog sklada, te da Demokratska partija socijalista, kao partija koja okuplja pripadnike svih nacionalnosti, partija demokratske provenijencije, u svom punom kapacitetu doprinosi afirmaciji Crne Gore kao multietničke države koja predano i posvećeno daje svoj puni doprinos učvršćivanju regionalne stabilnosti i razvoju dobrosusjedskih odnosa.

 

Jonson je ukazao da Crna Gora, s obzirom na novi pristup u pregovorima, svojim napretkom i iskustvom može da doprinese i pomogne ostalim zemljama Zapadnog Balkana u procesu integracija. Jonson je pozdravio spremnost Crne Gore da učestvuje u procesima očuvanja Sastanak DPS - EEAS novembar 2013 03stabilnosti, ne samo u regionu već i šire, što je i dokazala svojim učešćem u različitim međunarodnim misijama.

 

Tokom sastanka, poslanik DPS-a Branko Čavor istakao je da Demokratska partija socijalista, vođena demokratskim vrijednostima i standardima savremenog svijeta, prepoznaje da dobrosusjedski odnosi, kao i EU i NATO integracije predstavljaju garant uspješnog razvoja, te da je iz tih razloga pokrenuta i Inicijativa Zapadni Balkan WB6, kao i da je u trenutnom fokusu aktivnosti informisanje i edukacija građana o NATO integracijama.

 

 

Na kraju sastanka, sagovornici su se složili da je Crna Gora važan akter kreiranja odnosa u Regionu, kao i država koja prednjači u procesima EU integracija, što potvrđuje njenu jasnu opredijeljenost za postizanje evropskih standarda i što većeg stepena demokratizacije društva.