DPS

Nadzorni odbor

Saziv 2015. - 2019. 

 

1. Kemal Đečević, predsjednik

2. Slobodan Pajović

3. Milorad Rmandić