DPS

  • Facebook Page: 178671462179370
  • Twitter: DPSCrneGore
  • YouTube: sigurnoDPS
  • External Link: dps.me/index.php?format=feed&type=atom

KONGRES

Kongres je najveći organ DPS-a koji se održava svake četvrte godine ukoliko okolnosti ne zahtijevaju drugačiji tempo. Kongres donosi Program i Statut partije, bira Predsjednika i Glavni odbor kao centralni partijski organ između dva kongresa.

 

Sedmi kongres Demokratske partije socijalista Crne Gore održan je 20. juna 2015. godine, pod sloganom „Novi uspjesi na evropskom putu“. U radu Kongresa učestvovalo je 442 delegata, koji su odlučili da za predsjednika DPS-a ponovo bude izabran Milo Đukanović, da njegov zamjenik bude Duško Marković, a da predsjednik novoformiranog partijskog organa, Političkog savjeta DPS, bude dosadašnji potpredsjednik partije Svetozar Marović. Izabrano je i 139 članova za novi saziv Glavnog odbora, a sedmoro uglednih crnogorskih sportista su aklamacijom izglasani za članove ovog partijskog organa. Takođe, na Kongresu su usvojeni Statut, Program prioriteta i Izvještaj o radu između dva kongresa.

 

Šesti kongres Demokratske partije socijalista Crne Gore održan je 21. maja 2011. godine. Ponovo smo potvrdili našu opredjeljenost da ostanemo i budemo na čelu ukupnih društvenih reformi, zahvaljujući spremnosti da se i sami mijenjamo. DPS će i ubuduće biti na čelu fronta koji će obezbijediti dalje jačanje naše ekonomije, više radnih mjesta, bolji standard svih građana, kvalitetnije usluge u zdravstvu, obrazovanju i kulturi; brže dostizanje evropskih i evroatlantskih ciljeva, kao najboljih garancija perspektivnosti i stabilnosti. Iz Crne Gore će i dalje stizati dobre vijesti i bićemo i dalje uspješna evropska priča sa Balkana. DPS će biti najjača i najuspješnija i dokazana lokomotiva moderne i evropske Crne Gore. 

 

Peti kongres Demokratske partije socijalsita Crne Gore, održan 19. maja 2007. godine, bio je osnov za potvrdu onoga što smo još ranije govorili – da smo nakon stvaranja države odlučno preuzmeli kormilo naše budućnosti iz tuđih u svoje ruke, te da smo sada u mogućnosti da, uz ostvareni, neophodni instrumentarij suverene države, krenemo krupnim koracima ka ostvarenju jasno definisanih nacionalnih interesa i ciljeva a to je evropski kvalitet života za svakog građanina Crne Gore.

 

Četvrti kongres DPS-a je održan 06. oktobra 2001. godine i predstavljao je prekretnicu u daljem radu DPS-a. Na njemu je došlo do promjene u programu partije sa jasnim ciljem: DEMOKRATSKA, MEĐUNARODNO PRIZNATA I NEZAVISNA CRNA GORA, ukorak sa Evropom, za bolji život, veća prava, slobode i sreću za svakoga čovjeka i za sve ljude.

 

Treći kongres DPS-a održan je oktobra 1998. godine. Na njemu je definisana nova politička fizionomija DPS-a kao preduslova za izgradnju nove, demokratske i razvojno izazovne Crne Gore. Na Trećem kongresu DPS se profilisao u demokratsku evropsku partiju čiji je cilj civilno društvo, moderna tržisna privreda i snažna socijalna država.

 

Drugi kongres je održan 05. marta 1994. godine, pod motom afirmacije demokratije i očuvanja građanskog mira. DPS se zalagala za mirno, u ustavnoj i demokratskoj proceduri, rješavanje jugoslovenske državne i političke krize. DPS je u ovom periodu uspjela da očuva mir, kao osnovnu pretpostavku razvoja i minimalnu socijalnu sigurnost građana. Na parlamentarnim izborima održanim 1996 DPS je imala 45 od ukupno 71 mandata.1997. godine došlo je do duboke krize u Demokratskoj partiji socijalista, koja se završila formiranjem nove partije (Socijalističke narodne partije-SNP) od strane bivših članova DPS-a.

 

Prvi, osnivački, Kongres Demokratske partije socijalista održan je u dva dijela 20. oktobra 1990 i 22. juna 1991. godine. Tačnije, naša stranka je Kongres počela kao Savez komunista Crne Gore da bi u drugom zasijedanju, nakon ankete koja je sprovedena među članstvom ime promijenjenila u – Demokratska partija socijalista Crne Gore. Između dva zasijedanja Kongresa tj. 9. 12. 1990. održani su prvi višestranački izbori u CG. Na ovim izborima Demokratska partija socijalista, odnosno, tadašnji  Savez komunista Crne Gore, osvojio je  83 od ukupno 125 mandata u Skupštini Crne Gore.