DPS

Intervju predsjednika Kluba poslanika Milutina Simovića dnevnom listu Pobjeda

milutin-simovic-2Vlast u Podgorici formiraće oni koji su dobili većinsku podršku

 

PODGORICA – Očekujem da vlast u Podgorici, ali i svim opštinama, bude formirana u skladu sa izbornim rezultatom, odnosno u skladu sa većinski iskazanom izbornom voljom građana - kazao je za Pobjedu Milutin Simović, šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista.

POBJEDA: Ko bi, konkretno, mogao činiti vlast u glavnom gradu?

SIMOVIĆ: Očekujem formiranje lokalne vlasti u skladu sa izbornim rezultatima i većinski iskazanom izbornom voljom građana. Očekujem formiranje vlasti u glavnom gradu, a i u drugim lokalnim sredinama, u skladu sa većinski izraženom potrebom građana da odgovornost imaju oni koji su Crnu Goru doveli do vrata NATO-a  i do pozicije lidera evropskih integracija.

Ta odgovornost pripada političkim subjektima koji su dijelili i dijele ove vrijednosti i ciljeve. Upravo tim ciljevima građani su dali većinsku podršku na ovim izborima.

 

Odgovor predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na poslaničko pitanje Milutina Simovića, predsjednika Kluba poslanika DPS, Premijerski sat, 25. jun 2014.

milodjukanovic2014junPoštovani gospodine Simoviću,

Osnovni zadatak ekonomske politike je stvaranje institucionalnih pretpostavki za dinamičan ekonomski razvoj, koji će donijeti nova radna mjesta i viši nivo kvaliteta života. Zato su ključni izazovi ekonomske politike  povećanje produktivnosti i konkurentnosti, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou.

U tom kontekstu, najvažniji stubovi ekonomske politike su: jačanje fiskalne i finansijske stabilnosti; unapređenje poslovnog ambijenta i ubrzanje strukturnih reformi. Reforme u ove tri oblasti treba da prati efikasnija javna administracija i unapređenje fizičke infrastrukture. Ovim prioritetnim pitanjima Vlada je posvećena od početka svog mandata. Posebno u dijelu fiskalne politike gdje su značajni napori uloženi na smanjenju sive ekonomije, povećanju budžetskih prihoda, smanjenju poreskih potraživanja, uređenju plata i zapošljavanja u javnom sektoru. Vjerujem da smo ostvarili vidljiv napredak.

Progres su prepoznale i relevantne međunarodne organizacije poput Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetskog ekonomskog foruma. Kreditna rejting agencija „Standard and Poor’s“ objavila je novi izvještaj za Crnu Goru, kojim je potvrđena ranija ocjena kreditnog rejtinga - „BB-/B„. U izvještaju se navodi da je Crna Gora premašila očekivanja analitičara ove rejting agencije, i to u dijelu ostvarenog ekonomskog rasta, kao i budžetskih performansi tokom 2013. godine. „Standard and Poor’s“ je pohvalio napredak Crne Gore u procesu fiskalne konsolidacije, kao i u dijelu unapređenja poslovnog ambijenta i istakao da će dodatnom poboljšanju u ovom segmentu doprinijeti proces evropskih integracija i sprovođenje strukturnih reformi.

I u 2014. godini mjere fiskalne politike usmjerene su na konsolidaciju javnih finansija, što podrazumijeva održivost javnog duga i smanjenje budžetskog deficita. Prihodi Budžeta u period januar – maj 2014 kontinuirano rastu. U tom period naplaćeno je 464,3 miliona eura, što predstavlja rast od 11% u odnosu na isti period 2013. godine. Rashodi budžeta u istom period izvršeni su u iznosu od 522,7 eura i u odnosu na 2013. godinu povećani su za 5,7%. Deficit Budžeta na kraju maja 2014. godine iznosio je 58,4 miliona eura ili 1,7% BDP i manji je za 18,1 milion eura, u odnosu na 2013. godinu.

Poslaničko pitanje predsjednika Kluba poslanika, Milutina Simovića predsjedniku Vlade Crne Gore Milu Đukanoviću za premijerski sat 25. juna 2014. godine

Gospodine predsjedniče,

Kako se ostvaruje ekonomska politika, posebno fiskalna kao njen osnovni stub?

O b r a z l o ž e nj e

milutinsimovic2014aCijenimo da je upravo sredina kalendarske godine dobro vrijeme da se prezentira analiza ostvarivanja ekonomske politike.

Vlada Crne Gore je preduzela brojne mjere u pravcu ostvarenja ekonomske politike sa ciljevima intenziviranja oporavka privrednog sistema, podsticanja rasta i konkurentnosti privrede, kao i adekvatne fiskalne konsolidacije.

Kakvi su makroekonomski i finansijski indikatori ostvarivanja ekonomske politike u prvoj polovini 2014. godine?

Važan izazov sa kojim se susreće Crna Gora, kao i druge zemlje u okruženju i šire, jeste nezaposlenost. Koje aktivnosti je Vlada Crne Gore preduzela u ovoj oblasti u sklopu mjera ukupne ekonomske politike?

Pored izazova sa kojima se suočavamo na državnom nivou i brojne lokalne samouprave se suočavaju sa izazovima izgradnje i očuvanja finansijske stabilnosti. Sistem javnih finansija na lokalnom nivou u prethodnom periodu obilježio je pad tekućih prihoda, rast neizmirenih obaveza i nelikvidnosti, rast kreditnih zaduženja, visok nivo budžetskog deficita i nerealno planiranje njegovog finansiranja, kao i visok nivo zaposlenosti u organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji su osnivači opštine.

Odgovor predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na poslaničko pitanje Milutina Simovića, predsjednika Kluba poslanika DPS, Premijerski sat, 28. maj 2014.


milo djukanovic 2014Poslaniče Simoviću,

Želim sa zadovoljstvom da potvrdim Vašu konstataciju da je Crna Gora jedna od rijetkih turističkih destinacija koja je uspjela da održi trend permanentnog rasta i u godinama globalne ekonomske krize. To je, bio zahtjevan zadatak na čijem ispunjenju je doprinos dala i Vlada, prevashodno resorno ministarstvo, ali i svi ostali subjekti koji utiču i rade na kreiranju uspješne  turističke ponude.

Očekujem da ćemo, ukoliko ne bude krupnih neprijatnih iznenađenja, i u 2014. godini nastaviti pozitivan trend, tj. zabilježiti povećanje svih pokazatelja turističkog poslovanja.

Podsjetiću Vas da je i Svjetski savjet za putovanja i turizam, dao prognozu da će Crna Gora u narednom destegodišnjem periodu biti prva od 184 zemlje po prosječnoj godišnjoj stopi rasta. 

Dozvolite da se kratko osvrnem na rezultate iz prvog kvartala 2014. godine: Ukupno je ostvareno povećanje broja turista za 2,2% i noćenja za 8,2% u odnosu na isti period prošle godine. Broj noćenja stranih turista bilježi rast za više od 10,3% u odnosu prvi kvartal 2013. godine.

Takođe, prema informacijama sa Aerodroma Tivat u prva 4 mjeseca zabilježeno je povećanje prometa od 25,5% (17.518 putnika više). Takav trend nastavljen je i tokom maja i očekivanja su da će do kraja mjeseca taj porast iznositi oko 10%. Shodno najavama JP „Aerodromi Crne Gore”, čarter saobraćaj iz zemalja EU bilježiće rast od oko 24%, dok se za oko 33% očekuje povećanje čartera sa destinacija u Ruskoj federaciji.

Strana 10 od 38