DPS

Odgovor predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na pitanje poslanika Mevludina Nuhodžića, Premijerski sat, 25. mart 2015.

Zahvaljujem poslaniku Nuhodžiću za postavljeno pitanje.

Vi ste u obrazloženju iznijeli konstatacije i ocjene koje pokazuju: i progres Crne Gore na putu ka NATO, stanje gdje smo sada, i prednosti za državu i građane od članstva u Alijansi.

Crna Gora je zaista za kratko vrijeme, moglo bi se reći i rekordno, uspjela od obnove državnosti da se, doslovno, nađe pred vratima Saveza. Na Samitu u Velsu napravljen je svojevrstan presedan, vezan za Crnu Goru. Po prvi put je odlučeno da se o prijemu u članstvo odlučuje između dva samita, na ministarskom nivou. Ovakav stav, izražen u završnom dokumentu Samita, pravo je priznanje za napredak koji je naša zemlja ostvarila. Preporukom za pokretanje intenziviranih i fokusiranih razgovora Crna Gora je dobila drugačiji status u odnosu na ostale aspirante. Saveznici su preuzeli obavezu da se dodatno intenziviraju kontakti i saradnja s Crnom Gorom, i da se do kraja godine sagledaju rezultati i odluči o pozivu u članstvo. U okviru tog dijaloga predviđena je posjeta najvažnijeg organa NATO – Sjeverno atlantskog savjeta (NAC) Crnoj Gori tokom ove godine, a moguća je i posjeta GS Jansa Stoltenberga. Moja posjeta Briselu je već dogovorena za 15. april, kada ću se sresti sa generalnim sekretarom, i imati mogućnost da se obratim NAC-u.

Ovakav status koji je Crna Gora dobila na Samitu je i priznanje, i šansa koju ne smijemo propustiti. To je naš stav, i ocjena svih sagovornika iz Saveza, u brojnim kontaktima sa svim našim zvaničnicima.

Poslaničko pitanje poslanika Mevludina Nuhodžića, predsjedniku Vlade Crne Gore Milu Đukanoviću za premijerski sat 25. marta 2015. godine

Gospodine predsjedniče,

Kako komentarišete dosadašnje rezultate u okviru Intenziviranih i fokusiranih razgovora, u proteklih šest mjeseci koliko je proces na snazi, posebno rast javne podrške?

O b r a z l o ž e nj e

 

Uvažavajući bezbjednost građana, potrebu trajnog očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta i potrebu dodatnog podsticaja ekonomskog razvoja Demokratska partija socijalista, kao najznačajniji a time i najodgovorniji politički subjekt, ovo pitanje tretira kao najvažniji vanjsko-politički prioritet Crne Gore.

Kao priznanje našim rezultatima na putu sticanja punopravnog članstva u NATO-u, uz konstataciju da je Crna Gora napravila značajan napredak u sprovođenju reformi, ministri vanjskih poslova Alijanse su u junu 2014. godine donijeli preporuku o pokretanju Intenziviranih i fokusiranih razgovora sa Crnom Gorom. Odluku o pokretanju intenziviranih i fokusiranih razgovora članice su potvrdile na najvišem nivou, na samitu NATO u Velsu koji je održan od 3. do 4. septembra 2014. godine, nakon čega Crna Gora i zvanično kreće sa njegovom realizacijom.

Poslaničko pitanje predsjednika Kluba poslanika, Milutina Simovića predsjedniku Vlade Crne Gore Milu Đukanoviću za premijerski sat 26. decembra 2014. godine

Gospodine predsjedniče,

Koje su osnovne smjernice ekonomske politike za 2015. godinu i koje aktivnosti su planirane u cilju dinamiziranja ekonomskog rasta?

O b r a z l o ž e nj e

 

Tokom ove godine preduzet je niz aktivnosti u pravcu stvaranja uslova za dinamiziranje ekonomskog rasta.

U pripremi su, ili su u toku, brojni kapitalni projekti koji će doprinijeti dinamičnijem razvoju naše ekonomije, otvaranju novih radnih mjesta, što sve treba da doprinese rastu životnog standarda građana.

Jedan od najznačajnijih izazova, sa kojima se susreću i razvijene i zemlje u razvoju, je pitanje privlačenja stranih investicija. U tom pravcu, stvaranje još povoljnijeg investicionog ambijenta, siguran sam da je važan državni prioritet koji zahtijeva punu odgovornost i posvećenost svih segmenata društva.

Ohrabrujuće su poruke koje su došle poslije Vaših nedavnih susreta na najvišem nivou u Francuskoj. Poslate su poruke razumijevanja, podrške i visokog vrednovanja dostignuća Crne Gore na euroatlatskom i evropskom putu kao i snažne najave podrške za uspješan završetak tih procesa.

Odgovor predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na poslaničko pitanje Milutina Simovića, predsjednika Kluba poslanika DPS, Premijerski sat, 26. novembar 2014.

Poštovani poslaniče Simoviću,

Prije svega, želim da izrazim žaljenje zbog gubitka jednog života i da podijelim iskrena saosjećanja s ljudima koji su preživjeli ili preživljavaju teške trenutke, zbog toga što se dogodilo u Bijelo Polju. Živimo u vremenu koje je naučno-tehnološkim razvojem stvorilo velike mogućnosti da ljudski život ne samo zaštitimo i doprinesemo njegovom kvalitetu, već i da ga produžimo. U takvoj situaciji,  ne možemo se pomiriti sa činjenicom da  se  život ugrozi, a kamoli izgubi zarad propusta kakvih nije bilo ni unazad više decenija, kada smo bili i ekonomski i kadrovski daleko siromašnije društvo.

Svjestan značaja ove oblasti prilikom preuzimanja dužnosti predsjednika Vlade, u ekspozeu sam istakao da će jedan od tri najvažnija i prioritetna aspekta unapređenja nivoa životnog standarda svakog pojedinca biti obezbjeđenje kvalitetnije zdravstvene usluge, i kazao da je to krupan izazov za politiku nove Vlade. Do danas naš cilj se nije promijenio.

Podsjetiću još i ovo – istom prilikom sam upozorio da, iako su sredstva koja izdvajamo za zdravstvenu zaštitu značajna (oko 5,1% BDP) kvalitet usluga nije na nivou očekivanja građana, i da je zbog toga zdravstveni sistem, ali i vlast u cjelini, često na meti kritike građana.

Strana 8 od 38