DPS

Odgovor predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na poslaničko pitanje Milutina Simovića, potpredsjednika Skupštine Crne Gore, Premijerski sat, 27. maj 2015.

Poštovani poslaniče Simoviću,

Crnogorska ekonomija je u postreferendumskom periodu prosječno godišnje rasla po stopi od 3,2%. Iako je, imajući u vidu dužinu perioda, a posebno da je veći njegov dio obilježila razorna evropska i globalna ekonomska kriza ovo dobar rezultat, jasno je da su Crnoj Gori potrebne više stope rasta da bi nastavila da se približava prosjeku evropske razvijenosti. Prema podacima iz 2013. mi smo na nivou od 40% razvijenosti EU (mjereno BDP per capita po paritetu kupovne snage). Iako smo po ovom pokazatelju bliži EU od svih zemalja Zapadnog Balkana osim Hrvatske, neophodno je stvoriti sve preduslove za dinamiziranje ekonomskog rasta ukoliko zaista želimo da napravimo odlučan zaokret u državnoj politici i da se bezrezervno posvetimo dostizanju evropskog životnog standarda za građane Crne Gore. A osnovni preduslov proširenja proizvodne i izvozne baze ekonomije, odnosno ubrzanja ekonomskog rasta su investicije. Svjedočanstvo tome je i činjenica da smo ovakve stope rasta u poslednjoj deceniji obezbijedili prevashodno, zahvaljujući intenzivnom prilivu direktnih stranih investicija u iznosu od preko 5 milijardi eura i projektovani realni ekonomski rast crnogorske ekonomije od 3,5% u 2015. godini zasnovan je na scenariju od najmanje 400 miliona EUR investicija, od kojih je najvažnija početak izgradnje prve dionice auto puta Bar-Boljare.

Poželjne – više stope ekonomskog rasta (u zoni od 4 – 5% godišnje) mogli bi obezbijediti ukoliko bi ubrzali proces donošenja odluka i stvaranja pretpostavki za realizaciju još jednog broja krupnih razvojnih projekata, prije svega u djelatnostima koje smo odavno prepoznali kao razvojne prioritete – u turizmu i energetici. Važno je napomenuti da je za korišćenje tih naših potencijala postojao i da još postoji naglašeni interes renomiranih investitora. Umjesto takvog odnosa, nažalost kod nas se odomaćila praksa da dio, po definiciji odgovorne i upućene javnosti – državnih organa, političkih partija, medija i nevladinog sektora, preduzima destruktivne aktivnosti sa ciljem onemogućavanja zainteresovanih partnera da ostvare svoj investicioni naum i da doprinesu dostizanju razvojnih ciljeva naše Države. Takva subverzivna aktivnost obavezno je upakovana u zavodljivu demagošku argumentaciju zabrinutosti njenih aktera za očuvanje nacionalnih resursa i suzbijanje potencijalne korupcije u društvu.

Poslaničko pitanje potpredsjednika Skupštine Crne Gore, Milutina Simovića predsjedniku Vlade Crne Gore Milu Đukanoviću za premijerski sat 27. maja 2015. godine

U ime Kluba poslanika DPS-a, predsjedniku Vlade, postavljam pitanje:

Kako se odražava opstrukcija realizacije razvojnih projekata na finansijska, ekonomska i ukupna društvena kretanja?

O b r a z l o ž e nj e

Imajući u vidu sve što se dešavalo i proteklih dana nastavlja se opstrukcija razvojnih projekata. Propuštenim razvojnim šansama, izgleda da se priključuju i Mamula i Buljarica, o čemu govore rasprava i glasanje na skupštinskim odborima, kao i učestala javna prepiska – kada je u pitanju Mamula i orkestrirana negativna medijska kampanja – u slučaju Buljarice.

Epilog svega ovoga je da će pored stotina miliona Eura investicija i više stotina novih radnih mjesta, izostati i dugoročni izdašni budžetski prihodi. Dakle, sada je već jasno da nijesu u pitanju pojedinačni primjeri zastoja ili neuspješne realizacije investicione namjere. Jasno je da nijesu u pitanju ni jedna ni dvije plaže, da nije u pitanju ni gdje je investiciona destinacija, niti destinacija iz koje dolazi investitor. Jasno je da je u pitanju pokušaj zaustavljanja svega što znači razvoj, svih projekata za koje su zainteresovani prestižni investitori, svega što predstavlja potencijalna nova radna mjesta, svega što su potencijalni dugoročni održivi budžetski prihodi. Budžetski prihodi koji trebaju da obezbijede nove razvojne projekte, posebno na sjeveru, veće plate i bolje uslove u zdravstvu i prosvjeti, veću podršku kulturi i sportu, izdašniju socijalnu podršku i sve ono što jedno društvo čini naprednim.

Odgovor predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na poslaničko pitanje Milutina Simovića, potpredsjednika Skupštine Crne Gore, Premijerski sat, 24. april 2015.

Poštovani poslaniče Simoviću, zahvaljujem Vam za postavljeno pitanje.

Dali ste mi mogućnost da još jednom podsjetim na poruke priznanja za obavljene reforme i progres koji je Crna Gora ostvarila, sa najviših adresa u Briselu, tokom mojih posjeta prošle i ove nedjelje sjedištu Evropske Unije i NATO. One su podsticaj i ohrabrenje da nastavimo putem evropskih i evroatlantskih integracija. Vjerujem da se tome raduje svako ko želi dobro sebi, svojoj porodici i svojoj zemlji. Rekao bih – svako normalan.

Razgovarao sam s najvišim zvaničnicima EU: predsjednikom Evropske komisije Žan-Klod Junkerom, predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom, visokom predstavnicom za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Federikom Mogerini, i s komesarom za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johanesom Hanom. Takođe, na poziv komesara Hana i komesarke za saobraćaj Violete Bulc, učestvovao sam na sastanku premijera zemalja Zapadnog Balkana na kojem smo postigli saglasnost o ključnoj saobraćajnoj mreži za region, i obavezali se da nacionalne komisije bez odlaganja uspostave jedinstvene sektorske liste prioritetnih investicija, što je preduslov za kofinansiranje iz IPA 2 fondova. Tom prilikom je potvrđena posvećenost Berlinskom procesu, i dogovoreno da se do novog Samita u Beču 27. avgusta utvrdi jedinstvena lista prioritetnih projekata saobraćajne infrastrukture, među kojima su i projekti u putničkom, željezničkom i lučkom transportu u Crnoj Gori, koji bi trebalo da budu završeni do 2030. godine, uz finansijsku podršku EU. To će značiti bolju međusobnu povezanost unutar regiona, kao i konekciju sa ključnim evropskim koridorima. To je najvažnija pretpostavka za jačanje stabilnosti regiona, za bolje ekonomsko i društveno povezivanje, za rast naših ekonomija i ukupan progres Zapadnog Balkana, što otvara perspektivu za bolji život naših građana i dostizanje evropskih standarda.


Poslaničko pitanje potpredsjednika Skupštine Crne Gore, Milutina Simovića predsjedniku Vlade Crne Gore Milu Đukanoviću za premijerski sat 24. aprila 2015. godine

Gospodine predsjedniče,

Koje su najznačanije poruke sa susreta koje ste proteklih dana imali sa najvišim zvaničnicima EU i NATO-a?

 

O b r a z l o ž e nj e 

Više je nego jasan utisak da su: Predsjednik Evropske komisije, Predsjednik Savjeta Evrope, Komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju EU,  Visoka predstavnica za spoljne poslove i politiku bezbjednostii Generalni sekretar NATO-a prepoznali ostvareni napredak Crne Gore i u kvalitetu i u dinamici sprovedenih reformi, kao i doprinos koji Crna Gora daje na planu promovisanja evropskih i evroatlantskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana.

U prilog tome govore javno saopšteni stavovi i ocjene.

Navešću neke ključne poruke:

“EK je impresionirana napretkom Crne Gore u procesu evropskih integracija…”

“EU ostaje privržena ideji o budućnosti Crne Gore u Evropskoj uniji...”

„Napredak u pregovaračkom procesu za pohvalu...“

Dok sa najviše adrese iz NATO-a dolazi poruka o „ostvarenom vidnom i realnom napretku ka članstvu...“

 

Strana 7 od 38