DPS

Reagovanje potpredsjednika Skupštine Crne Gore, Milutina Simovića

Draga Draginja, opet Vi. Opet s površnim, netačnim, neozbiljnim, neodgovornim, politikantskim i etiketirajućim saopštenjem.

Na samom početku moram primijetiti da nijeste ni slova kazali o temama koje ste sami pokrenuli u Vašem prvom javljanju, a na koje ste dobili, vjerujem, precizne i argumentovane odgovore, da ne kažem lekcije. U redu. Shvatiću da na tom terenu nemate šta da dodate. Veći je problem ako je ovo Vaš krajnji domet o potpuno novim temama koje otvarate posljednjim obraćanjem. Poput leptirice koja leti sa cvijeta na cvijet i na svakom mjestu ostavi neznanje, frustracije, površnost, zao duh.

Pa, da se ipak osvrnemo na Vaš jučerašnji pamflet. Uprkos promašenoj temi, on je novi dokaz da je politika za vas samo vještina obmane i iznošenja neistina. Umjesto da objasnite zašto ste se zabrojali, zašto su vam se od 250 soba učinila 23 kreveta; da saopštite koji su vas argumenti naveli da upropastite Crnoj Gori najmanje 250 miliona eura investicija i 550 novih radnih mjesta na Dubovici, Miločeru i Mamuli, vi pokušavate da me uplašite ambasadorima EU i SAD-a. Otkud oni u ovoj polemici, zaboga Draginja. Znam da ih ni jednom riječju nijesam pominjao. Jedino što mi pada na pamet da su vama pritrebali. U nedostatku argumenata i vlastitog autoriteta da se, po običaju, iza nekog zaklonite. Nema u ovoj polemici, draga Draginja, ni milimetar prostora ni potrebe, ni za EU, ni za SAD. Ovdje je riječ o našim odnosima i odgovornostima. Moraćete, kad tad, i Vi i vaša partija objasniti građanima zašto ste zajedno sa vojvodom i šarlatanom, o trošku Crne Gore, radili protiv njenih interesa.

 

Saopštenje potpredsjednika Skupštine Crne Gore, Milutina Simovića

Politička, antidržavna destrukcija u Crnoj Gori je u završnoj fazi. To je dobra vijest, jer će na izmaku te faze, na skorim parlamentarnim izborima, sama sebe poslati u prošlost. Politička sudbina SDP-a, biće tome najočigledniji dokaz.

Možda bi neki posvećenici crnogorskim nacionalnim interesima mogli reći: Nepravedno. Ipak je SDP bila na strani Crne Gore još od ranih 90-tih. I to je tačno. No, ne sporeći doprinos SDP-a zaštiti i afirmaciji crnogorskih nacionalnih interesa u jednoj fazi, nemoguće je zaboraviti i previdjeti političku kratkovidost ili plitkoumnost u drugoj. Sjetimo se samo njihovog aktivnog sudioništva u aferi S.Č, izvedenog u kumovskoj produkciji... Ili, napuštanja Vlade i izazivanje vanrednih izbora zbog potpisivanja Beogradskog sporazuma, koji se pokazao kao jedno od najstabilnijih uporišta budućeg referendumskog uspjeha. Takođe, insistiranja, zajedno sa LSCG, da osvjedočeni saradnik stranih obavještajnih službi, A. Jovićević, bude predsjednik Vlade Crne Gore. Ili, kad su, ljuti zbog nametnute zahtjevne formule od strane EU, tražili da organizujemo referendum po našim pravilima, koji niko ne bi priznao. Kao i kad su iz politikantskih potreba, šurovanja sa jednim brojem nevladinih organizacija, još prije 7-8 godina, doprinosili usvajanju odluka u Parlamentu, kojima je zaustavljen razvoj Crne Gore, posebno nerazvijenog sjevera.

 

Odgovor predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na poslaničko pitanje poslanika Tarzana Miloševića, Premijerski sat, 22. jula 2015.

Zahvaljujem poslaniku Miloševiću za postavljeno pitanje.

U potpunosti sam saglasan s Vašim ocjenama iz obrazloženja o značaju ovog kapitalnog razvojnog projekta za Crnu Goru. Početak realizacije to nedvosmisleno potvrđuje. Pripremni radovi na prioritetnoj dionici od Smokovca do Mateševa teku planiranom dinamikom. U proteklih nešto više od dva mjeseca od zvaničnog početka radova grade se kampovi, hale, betonske baze na lokaciji Moračice, Jabuke i Pelevog Brijega, gdje je planirana i centralna baza za održavanje. Paralelno se odvijaju geodetska i geotehnička istraživanja, izgradnja pristupnih puteva, vrše pripreme za gradilišno napajanje strujom, rentiraju prostori za razne namjene. Dopremljen je ogroman broj mašina i opreme preko luke Bar u vrijednosti od oko 25 mil. dolara, što je podrazumijevalo pružanje odgovarajućih špediterskih usluga. Na ovoj dionici kineski partneri će izgraditi 5 kampova, od kojih će jedan na lokaciji Jabuka zauzimati površinu od 45.000 m2. Pored hala za razne namjene i separacija, na njemu će biti lociran i značajan dio opreme i mašina, kao i smještaj za 600 ljudi, koji će imati i prateće sadržaje za redovan život.

Početak radova je potvrdio da će u izgradnju ove dionice autoputa biti uključena praktično cijela naša građevinska operativa, i mnoge druge kompanije. Do sada ih je angažovano 9, po izboru kineskih partnera, uz prethodnu saglasnost investitora i raznih su profila: projektanske, geodetske, geotehničke, elektroinstalaterske… Ukupna vrijednost njihovih ugovora prelazi 8 miliona eura. Osim toga, sa kompanijom Cijevna Komerc doo., usaglašen je ugovor u vrijednosti blizu 19 miliona eura, a s kompanijom Montenegro Petrol doo, više od 11 miliona. Ova dva ugovora, uz prateću dokumentaciju, narednih dana biće dostavljeni investitoru na davanje saglasnosti. Takođe, imamo informaciju i da su pregovori sa kompanijama  Čelebić doo i Bemax doo u završnoj fazi.


Poslaničko pitanje poslanika Tarzana Miloševića predsjedniku Vlade Crne Gore Milu Đukanoviću za premijerski sat 22. jula 2015. godine

U ime Kluba poslanika DPS-a, predsjedniku Vlade, postavljam pitanje:

Kojom dinamikom napreduju pripremni radovi i kakvi su dosadašnji efekti u ovoj fazi izgradnje auto-puta?

O b r a z l o ž e nj e

I ovo je dobra prilika da ponovimo da je početak izgradnje auto-puta Bar-Boljare, ujedno i početak realizacije najznačajnijeg kapitalnog infrastrukturnog projekta u novijoj istoriji Crne Gore. Projekta koji će kvalitetno i trajno povezati sjever i jug Crne Gore, značajno doprinijeti uravnoteženju regionalnog razvoja i projekta koji će integrisati Crnu Goru sa regionom i šire. Realizacija ovog strateškog državnog projekta imaće snažan direktni i indirektni, ekonomski i društveni uticaj na sve privredne grane i na sve građane.

Ono što posebno ohrabruje su sve češće i snažnije poruke o regionalnom značaju ovog projekta koji će unaprijediti povezanost, povećati konkurentnost regiona, podstaći ekonomski rast i zapošljavanje. Ovi efekti su jasno prepoznati, kako od strane svih lidera zapadnobalkanske šestorke, tako i od strane naših evropskih partnera, koji su, i kroz Berlinski proces, najavili podršku realizaciji ovog i sličnih projekata.

Strana 6 od 38