DPS

Savjet za praćenje realizacije Izbornog programa Demokratske partije socijalista

Osma sjednica Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa Demokratske partije socijalista održana je 11. februara 2017. godine u Podgorici. Tema osme sjednice Savjeta bila je Investicije, investiciona klima i razvoj preduzetništva i biznisa u funkciji dinamičnijeg ekonomskog razvoja.

Sedma sjednica Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa Demokratske partije socijalista održana je 25. juna 2016. godine u Podgorici. Tema sedme sjednice Savjeta bila je Realizacija izbornog programa 2012-2016.

Šesta sjednica Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa Demokratske partije socijalista održana je 20. novembra 2015. godine u Podgorici. Tema šeste sjednice Savjeta je bila Dinamičan ekonomski razvoj Crne Gore - Agenda 2020.

Peta sjednica Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa Demokratske partije socijalista održana je 18. oktobra 2014. godine u Podgorici. Tema pete sjednice Savjeta je bila Kontinuitet reformi za dalji napredak Crne Gore.

Četvrta sjednica Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa Demokratske partije socijalista održana je 21. decembra 2013. godine u Podgorici. Tema četvrte sjednice Savjeta je bila Identitet Crne Gore - perspektive, mogućnosti i šanse.

Treća sjednica Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa Demokratske partije socijalista održana je 8. juna 2013. godine u Podgorici. Tema treće sjednice Savjeta je bila Evropske i evroatlantske integracije Crne Gore.

Druga sjednica Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa Demokratske partije socijalista održana je 30. juna 2012. godine u Podgorici. Tema druge sjednice Savjeta je bila Socio-ekonomska situacija u Crnoj Gori i kreiranje ambijenta za nova zapošljavanja.

Odluka o osnivanju Savjeta donijeta je na Šestom kongresu Partije. Njegova uloga je da razmatra pitanja od značaja za ostvarivanje izbornog programa DPS-a.održaće se 30. juna 2012. u Podgorici. 

Cilj formiranja Savjeta je da se kroz objedinjavanje predstavnika/ca izvršne i zakonodavne vlasti, kao i reprezenata/kinja partijskih struktura u Savjetu kao jedinstvenom organu DPS-a obezbijede sinergijski efekti u konstruktivnosti dijaloga i definisanje prijedloga zaključaka, po svim pitanjima od suštinskog značaja za razvoj naše države, tj. realizaciju izbornog programa DPS-a. Budući da ovo partijsko tijelo ima savjetodavnu ulogu, prijedloge zaključaka Savjeta usvaja Glavni odbor, kao najviši organ političkog rukovođenja i ostvarivanja politike Partije između dva kongresa.

Shodno članu 61 Statuta Demokratske partije socijalista Crne Gore, Savjet čine:

- članovi Predsjedništva Partije;
- predsjednik i članovi Vlade (iz redova DPS-a);
- poslanici sa liste Partije;
- članovi Izvršnog odbora Partije;
- sekretari ministarstava i pomoćnici ministara (iz redova DPS-a);
- starješine organa državne uprave (iz redova DPS-a);
- gradonačelnici i predsjednici opština (iz redova DPS-a) i
- predsjednik Odbora Glavnog grada i predsjednici opštinskih odbora DPS-a.

Broj članova/ica i sastav Savjeta je promjenljiv, saglasno izmjenama na funkcijama koje su reprezentovane u sastavu Savjeta. Naime, samo članovi/ce Partije koji obavljaju navedene funkcije mogu biti članovi/ce Savjeta.

Prva sjednica Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa Demokratske partije socijalista održana je na na Cetinju, 2. i 3. decembra 2011. godine. Tema prve sjednice Savjeta je bila Održivi ekonomski razvoj u pouzdanom i efikasnom pravnom sistemu. 

Članovi Savjeta:

 1. Nikola Pešić - predsjednik
 2. Danilo Ratković - potpredsjednik
 3. Dragica Vučinić - potpredsjednica
 4. Miško Vujović - potpredsjednik
 5. Adnan Hadžić - potredsjednik
 6. Silvana Čupić - sekretarka
 7. Branislav Lakić - sekretar za međunarodnu saradnju
 8. Suad Šabanović - član Predsjedništva
 9. Jelica Radović - članica Predsjedništva
 10. Milenko Bajović - član Predsjedništva
 11. Sonja Stanisljević - članica Predsjedništva
 12. Aleksandar Vuković - član Predsjedništva
 13. Darko Mrvaljević - Član predsjedništva
 14. Ivana Protić - Predsjednica SM DPS Andrijevica
 15. Božo Janković - Predsjednik SM DPS Bar
 16. Branislav Jokić - Predsjendik SM DPS Berane
 17. Miloš Vajić - Predsjednik SM DPS Bijelo Polje
 18. Milija Sekulović - Predsjednik SM DPS Budva
 19. Sanid Redžepagić - predsjednik SM DPS Gusinje
 20. Slađana Pavlović - predsjednica SM DPS Danilovgrad
 21. Marko Božović - predsjednik SM DPS Žabljak
 22. Vidak Banićević - predsjednik SM DPS Kotor
 23. Čedomir Bojić - predsjednik SM DPS Kolašin
 24. Nikola Drašković - predsjednik SM DPS Mojkovac
 25. Radinka Perović - predsjednica SM DPS Nikšić
 26. Jasmin Medunjanin - predsjednik SM DPS Plav
 27. Veselin Jokanović - predsjednik SM DPS Plužine
 28. Danijel Živković - predsjednik SM DPS Pljevlja
 29. Asmir Agović - predsjednik SM DPS Petnjica
 30. Alma Ljuljanaj - predsjednica SM DPS Podgorica
 31. Mustafa Ćatović - predsjednik SM DPS Rožaje
 32. Nebojša Kašćelan - predsjednik SM DPS Tivat
 33. Darvin Erović - predsjednik SM DPS Ulcinj
 34. Slavko Baković - predsjednik SM DPS Herceg Novi
 35. Marjan Stojanović - predsjednik SM DPS Cetinje
 36. Darko Čurović - predsjednik SM DPS Šavnik
 37. Maja Bijelić - predsjednica Komisije za rad sa medijima
 38. Nikola Radović - predsjednik Komisije za informacione sisteme
 39. Džana Kajević - predsjednica Komisije za edukaciju i implementaciju projekata i akcija
 40. Amir Šulović - predsjednik Komisije za rad sa studentima