DPS

Socijalistička internacionala evropske ljevice

pARIZ2010Kongres

Predsjednik DPS-a Milo Đukanović je predvodio delegaciju koja je prisustvovala drugom Savjetu Socijalističke internacionale evropske ljevice od 15-16 Novembra 2010, u Parizu. Sjednici je prisustvovalo preko 400 delegata iz svih krajeva svijeta, koje je toplo pozdravila Socijalistička partija Francuske (PS). Sjednica održana u  sjedištu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, OECD-a, okupila  je predstavnike 115 političkih stranaka i organizacija.