DPS

Održana sjednica OO DPS Ulcinj

Sjednica opštinskog odbora DPS Ulcinj održana je 21. aprila 2011. godine u sali Skupštine opštine Ulcinj, sa početkom u 20 časova.  Na sjednici je utvrđena lista kandidata za predstavnike na VI kongresu DPS od četiri predstavnika, koliko je Odlukom o izboru predstavnika za VI kongres predviđeno za opštinsku organizaciju DPS Ulcinj.

 

Predstavnici na VI kongresu iz Opštinske organizacije DPS Ulcinj će biti:

 

1.      Redža Nail

2.      Sulić Pranvera

3.      Radović Vaso i

4.      Nrekić Loro.

 

Na sjednici su razmatrani i nacrti kongresnih dokumenata, na koje su date određene sugestije i izražena podrška za kvalitetno urađen materijal.