DPS

Održana sjednica OO DPS Kotor

Kotor_Stari_gradSjednica OO DPS Kotor održana je 21.04.2011.g. Na sjednici su izabrani delegati za kongres i utvrđena je zbirna lista predloženih kandidata za organe Partije koje bira kongres.

 

Na istoj sjednici sumirana je Javna rasprava o kongresnim dokumentima. Članstvo se upoznalo sa dokumentima i nije imalo primjedbi i sugestija. Materijal je ocijenjen kao dobar a Program partije je dobio pohvale kao progam evropske stranke.

 

Za delegate OO DPS Kotor na VI kongresu Demokratske partije socijalista Crne Gore izabrani su:

 

1. Subotić Stanislava

2. Vujović Filip

3. Rašković Vjera

4. Dževerdanović Miloš

5. Momčilović Vesna

6. Brkanović Maja

7. Branković Ivan i

8. Mrdak Zoran.