DPS

Održana sjednica Opštinskog odbora DPS-a u Herceg Novom

herceg_novi_20100510_2088260911Dana 21. aprila 2011. godine je održana sjednica Opštinskog odbora DPS H-Novi u proširenom sastavu kojoj su, pored članova Opštinskog odbora, prisustvovali odbornici u SO H-Novi, predsjednici mjesnih organizacija i predstavnici SM DPS H-Novi. Utvrđena je lista od osam predstavnika za Šesti kongres DPS-a Crne Gore iz opštinske organizacije DPS-a H-Novi.

Opštinski odbor se upoznao i sa zbirnom listom predloga za organe DPS-a Crne Gore koje su predložile mjesne organizacije, dopunio je sa novim predlozima i proslijedio Glavnom odboru DPS-a Crne Gore.

Na sjednici se raspravljalo o nacrtu kongresnih dokumenata (Programu, Statutu i Izvještaju o radu između dva kongresa) kojima je nakon određenih predloga i sugestija data puna podrška.

Opštinski odbor je na osnovu svih prispjelih predloga konstatovao da je jedini kandidat za predsjednika DPS-a Crne Gore predložen gospodin Milo Đukanović.

           

Za predstavnike Šestog kongresa ispred Opštinske organizacije DPS H-Novi su izabrani:

 

1. Balać Nevena - potpredsjednica Savjeta mladih DPS-a H-Novi,

2. Balić Antonella – potpredsjednica Savjeta mladih DPS-a Crne Gore,

3. Bulajić Mlađen – član IO i OO, predsjednik MO Bijela i odbornik u SO H-Novi,

4. Radović Slobodan Krušo – član IO, OO i odbornik u SO H-Novi,

5. Tušup Đuro – član MO Igalo,

6. Vidić Damir – član MO Savina,

7. Vlaović Tamara – šefica mini štaba H-Novi i

8.  Zloković Vladimir – predsjednik Savjeta mladih DPS H-Novi.