DPS

Održana sjednica OO DPS Mojkovac

mojkovac_1Opštinski odbor DPS-a Mojkovac je 18.04.2011 godine, održao 25. sjednicu kojoj su pored članova Odbora prisustvovali odbornici DPS-a u SO Mojkovac, predsjednici mjesnih organizacija i predsjednici Mini štabova.

Na sjednici je utvrđena je lista od četiri predstavnika za VI Kongres DPS-a Crne Gore iz Opštinske organizacije DPS-a Mojkovac. Izabrani Predstavnici za VI Kongres DPS-a Crne Gore iz Opštinske organizacije DPS-a Mojkovac su:

 

 

1. Anđelić Predrag, odbornik u SO Mojkovac

2. Damjanović Sonja, predsjednik Savjeta mladih DPS Mojkovac.

3. Golubović Rajko, član OO DPS Mojkovac

4. Bošković Saša, član OO DPS Mojkovac

 

 

Opštinski odbor DPS-a upoznao se sa zbirnom listom predloga za organe DPS-a Crne Gore koje su predložile Osnovne organizacije, dopunio je sa novim predlozima i proslijedio Glavnom odboru DPS-a Crne Gore.

Opštinski odbor je raspravljao o nacrtu Kongresnih dokumenata za VI kongres DPS-a Crne Gore i dao svoje sugestije Izvršnom odboru DPS Crne Gore.