DPS

Halil Duković - Članovima Odbora za ljudska prava mjesto na paradi ponosa

Konferencija pod nazivom "Crna Gora svjetlija tačka na gej mapi" održana je u Podgorici u organizaciji NVO Juventas, a skupu su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, članovi skupštinskog Odbora za ljudska prava te predstavnici NVO-a. Konferenciji je u svojstvu člana skupštinskog Odbora za ljudska prava prisustvovao i poslanik DPS-a Halil Duković.    

 

Izvršni dirsktor LGBT Foruma „Progres" Zdravko Cimbaljević ocijenio je juče da ljudska prava seksualnih manjina u Crnoj Gori nijesu zaživjela, jer se kose sa pravnim i socijaliim normama, tradicijom i vjerovanjima u društvu. On je  istakao da „država i njena odgovorna tijela za vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava nisu razvila svoje obaveze prema LGBT osobama".

halil-dukovic
Član skupštinskog Odbora za ljudska prava i poslanik DPS Halil Duković smatra da je njemu i svim članovima tog tijela „mjesto na Paradi ponosa u Podgorici". On je ocijenio da su uprkos zakonima koji ispunjavaju evropske standarde, LGBT osobe, lica sa invaliditetom i RAE populacija (Romi, Egipćani i Aškalije) i dalje diskriminisani.

- Nije bilo sudskih intervencija povodom stanja LGBT populacije, pa se može pomisliti da je stanje idealno, a svi znamo da nije. Društvo je natjeralo te osobe da budu u ilegali. Dugo smo ovaj problem gurali pod tepih, što je medveđa usluga LGBT osobama i društvu. Poslednja anketa je pokazala da 60 odsto građana smatra da je to bolest, ali naši ljudi ne znaju da je prije više od dvije decenije SZO konstatovala da nije tako, kazao je Duković.

Šef operativnog sektora Delagcije Evropske unije u Crnoj Gori Nikola Bertolini ocijenio je da uprkos tome što niz propisa sadrže zabranu diskriminacije, LGBT osobe su izložene napadima i isključenju iz društva. On je poručio da vlada i resorni ministar (Ferhat Dinoša) moraju da da učine sve da se poboljša položaj LGBT položaj. Tek kad ne bude diskriminacije, odnosno kad se budu poštovala prava svih, Crna Gora će postići napredak, dodao je Bertolini.

Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević Marović poručila je da će i ona biti u koloni na Paradi ponosa u Podgorici.

- Uloga sudova jeste važna, ali i nadležnih koje treba da reaguju u svojim oblastima i zaustave diskriminaciju. Njihova reakcija ne smije biti protokolarne prirode, pojasnila je ona.

Predstavnik međunarodne lezbijske i gej asocijacije Evrope (ILGA) Lilit Pogosija smatra da su „negativni sterotipi u vezi sa LGBT zajednicom prisutni kod važnih političklh ličnosti, posebno od onih koji treba da brani ljudska prava".

- Suzbijanje diskriminacije nije jednostavan zadak, treba hrabrost, ali NVO sektor to i omogućava, zaključila je ona.

Poslanik Evropskog parlamenta Ulrike Lunacek, preko video linka poručila je da Crna Gora mora da se suoči sa određenim evropskim uslovima, da se izbori sa diskriminacijom, posebio omom usmjerenom na LGBT populaciju.