DPS

Ohrabriti investitore iz Australije da ulažu u Crnu Goru

Gvozdenovic_i_dr_StadertPolitički direktor Demokratske partije socijalista Crne Gore, Branimir Gvozdenović, susreo se danas u Podgorici sa izvanrednim i opunomoćenim ambasadorom Australije u Crnoj Gori, NJ. E. dr Helenom Stadert.

Teme sastanka bile su politička i ekonomska situacija u Crnoj Gori i regionu, kao i sagledavanje mogućnosti za dolazak i ulaganje investitora iz Australije u našu zemlju.

Politički direktor Gvozdenović upoznao je uvaženu gošću sa trenutnom političkom situacijom u Crnoj Gori. On je istakao da DPS, kao najjača politička partija u Crnoj Gori, koja egzistira u svim vladama proteklih 20 godina, ima jasnu viziju razvoja i napretka crnogorskog društva i države. ’’To, svakako, znači da je DPS sve svoje kapacitete stavio u svrhu ostvarivanja strateških opredjeljenja Crne Gore, a to su, prije svega evropske i evroatlantske integracije’’, kazao je Gvozdenović. Osim toga, Gvozdenović je istakao značaj regionalnog povezivanja i saradnje, naročito imajući u vidu političku situaciju u regionu u prethodnih dvadesetak godina, podsjetivši da je naša zemlja jedina bila pošteđena ratnih razaranja i sukoba na sopstvenoj teritoriji.

Uzimajući u obzir podatak da se trenutno u Crnoj Gori nalazi kapital investitora iz preko 100 zemalja svijeta, Gvozdenović je istakao da nema značajnijih investitora sa prostora Australije, i izrazio nadu da će nakon ovog, i susreta sa crnogorskim zvaničnicima, ambasador Stadert ohrabriti ljude iz zemlje koju predstavlja da ulože svoj kapital u Crnu Goru. ’’Takođe, iako brojčano mala, crnogorska dijaspora svojim uticajem u Australiji može odigrati značajnu ulogu u animiranju investitora za ulaganje u Crnu Goru’’, rekao je Gvozdenović.

Istakavši da je ambasador u četiri zemlje u regionu, kao i činjenicu da se u njima nalazi kapital veoma malog broj investitora iz Australije, dr Stadert je izrazila nadu da će se situacija po tom pitanju u narednom periodu promjeniti na bolje, posebno imajući u vidu da je najteža faza ekonomske i finansijske krize prošla. Australijski investitori su, po njenim riječima, zainteresovani za ulaganje, prije svega u oblastima zaštite životne sredine i održivog turizma. Ambasadorka je istakla da za razliku susjednih zemalja, Crna Gora nema problema sa zagađenošću rijeka, što bi svakako trebalo da ohrabri australijske investitore, koji poseban značaj pridaju tom pitanju.

Na kraju, sagovornici su se usaglasili u uvjerenju da će Crna Gora i u narednom periodu zadržati stabilnu političku situaciju i nastaviti sigurnim putem ka ostvarivanju strateških opredjeljenja naše zemlje.