DPS

Tim koji pobjeđuje se ne mjenja

Prenosimo intervju Milutina Simovića, šefa poslaničkog kluba DPS-a dnevnom listu Pobjeda

milutin_simovic_02

 

 

 

 

 


1. SDP poručuje da bi nastavak nesuglasica sa DPS-om na lokalnom nivou mogao uticati na koaliciju na državnom nivou. Kakav je Vaš odgovor na to?

 

Ja sam siguran da je ovo vrijeme kada ne treba da se prebrojavamo i da se sada zbrajaju opštine u kojima je neko opozicija a neko pozicija. Ovo je vrijeme kada treba širiti kapacitete dogovaranja, a ne dovoditi u pitanje dogovoreno, praviti nove sporazume a ne rušiti postojeće, vrijeme u kome treba trošiti energiju na pravljenje novih dogovora i kompromisa oko važnih pitanja kao što je, na primjer, izborno zakonodavstvo. Vrijeme u kojem ćemo na tom i ostalim pitanjima iz evropske agende pokazati da u Crnoj Gori suštinski postoji više nego dovoljan nivo nacionalnog koncenzusa za naše nove izazove na tom evropskom putu.

Dakle, ovo je vrijeme širenja partnerstava u interesu svih građana Crne Gore.

Posebno mi se čini da neki pojedinačni problem, gdje je epilog pokazao da se radilo o tehničkom pitanju, o čemu se nedvosmisleno izjasnilo i Ministarstvo finansija, ne bi trebalo toliko da zaokuplja pažnju.

 

2. Kakva je atmosfera uoči Kongresa DPS-a i da li se očekuju promjene u vrhu partije?

Atmosfera u DPS-u je, kao i uvijek, veoma radna, a posebno u vremenu kada se spremamo za održavanje kongresa. U životu svake partije kongresi su važni datumi. Potrebne odluke za ovu fazu su već donešene i pokrenute su planirane aktivnosti na svim nivoima naše partije. Radi se veoma ozbiljno na pripremi kongresnih dokumenata. DPS će i u budućnosti, kao i do sada, znati da se nosi sa svojim pobjedama. Snagu DPS-a daje, kako širina fronta naših članova i podržavalaca naše politike, tako i kontinuirano programsko prilagođavanje, kontinuirano kadrovsko osvježavanje kao i kontinuirano osavremenjavanje rada u skladu sa standardima vremena u kome živimo. DPS je bio na čelu ukupnih reformi u crnogorskom društvu i na toj poziciji je bio i ostaće upravo zahvaljujući spremnosti i sposobnosti da se i sam reformiše.

U vezi drugog dijela Vašeg pitanja moj odgovor je veoma kratak – Tim koji pobjeđuje se ne mijenja.

 

3. U kom pravcu treba ići kada je u pitanju izrada izbornog zakona, da bi se postigao uspjeh?

U jednom jedinom pravcu, u pravcu usaglašavanja ovog važnog Zakona sa Ustavom Crne Gore, u pravcu uvažavanja preporuka OEBS-a i Venecijanske komisije, u pravcu ispunjavanja važne preporuke EK, kao uslova za dobijanje datuma pregovora – što treba da označi početak naše nove faze u procesu EU integracija. Tom cilju nas je približio veoma odgovoran rad Radne grupe, koja je napravila značajan pomak u usaglašavanju. Ostao je određen broj otvorenih pitanja, ali siguran sam, da ćemo svi dati svoj doprinos – odnosno preuzeti odgovornost za ovo važno pitanje. Ovo je dobra prilika da se privrženost EU integraciji pokaže na djelu, da se pokaže spremnost postizanja dogovora, da se pokaže spremnost i razumijevanje da vrijeme reformi traži promjene navika, nekih dosadašnjih pravila, nekih stečenih prava i sl.

 

4. Je li promjena Ustava neophodna Crnoj Gori u ovom momentu?

Ustavne promjene su veoma zahtjevan, složen i često dugotrajan, ne samo pravni, već i politički proces.

U ovom trenutku apsolutni prioritet Crne Gore je ispunjavanje zahtjeva EK,

Ovih dana u Skupštini Crne Gore je održana sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na kojoj je posvećena pažnja aktivnostima na ispunjavanju jednog od ključnih zahtjeva EK – ostvarivanje nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti pravosudnog sistema. Podsjećam da je potpredsjednik Vlade i ministar pravde gospodin Duško Marković istakao da se, u cilju ispunjavanja ovog zahtjeva EK krenulo sa izmjenama organizacionih propisa. Radne verzije Zakona o Sudskom savjetu, Zakona o sudovima i Zakona o Tužilačkom savjetu su već objavljene na sajtu Ministarstva pravde.