DPS

Pripreme za VI Kongres Demokratske partije socijalista Crne Gore

 PERO_logo_bordered_02

Nakon sjednice Glavnog odbora DPS Crne Gore na kojoj su donijete sve neophodne odluke vezane za organizovanje i održavanje Šestog Kongresa Demokratske partije socijalista Crne Gore otpočele su partijske aktivnosti na tom planu - saopštio je portparol Rajko Kovačević za novinsku agenciju MINA.

  

Podsjećam, radi se odlukama da se VI Kongres Demokratske partije socijalista Crne Gore održi 21.maja 2011.godine, da organizacione i političke pripreme u susret njegovom održavanju vode Glavni odbor, Predsjedništvo i Izvršni odbor Partije, Odluci o izboru predstavnika za VI Kongres DPS Crne Gore i kriterijumima za njihov izbor, kao i   Planu aktivnosti organa Partije kojim će se obezbijediti stvaranje svih neophodnih uslova za održavanje VI Kongresa Demokratske partije socijalista Crne Gore.

Do 10. marta ove godine će se održati sve sjednice Izvršnih i Opštinskih odbora na kojima će se ovi najviši partijski organi u opštinama upoznati sa svim dokumentima vezanim za VI Kongres, utvrditi planovi aktivnosti u mjesnim organizacijama i krenuti u razgovore sa partijskim članstvom, što je uzimajući u obzir broj naših članova i simpatizera, izuzetno zahtjevna aktivnost.

U toku su, takođe, aktivnosti na pripremama Predloga Programa, Statuta i Izvještaja o radu između dva kongresa, na kojima rade već formirane Radne grupe iz Predsjedništva Partije i koji će nakon toga biti dati na najširu unutarpartijsku javnu raspravu.

Sledećih mjesec i više dana kompletnom članstvu će biti omogućeno da aktivno učestvuju u kreiranju budućeg sastava svih organa partije na državnom nivou, sugeriše konačni sadržaj temeljnih dokumenta Partije - Program, Statut i Izvještaj o radu, kao i da neposredno utiče na stvaranje svih drugih pretpostavki kako bi DPS Crne Gore nastavio da se izgrađuje kao moderna Partija, Partija snažnog građanskog profila, sa najboljom kadrovskom osnovom i ljudskim potencijalom.

Ozbiljna i temeljna priprema najvažnijeg partijskog događaja u četvorogodišnjem periodu funkcionisanja Partije je otpočela i u konačnom će rezultirati 21.maja 2011. godine izborom svih Organa Partije na državnom nivou.

Cilj nam je da se i u narednom četvorogodišnjem periodu održi kontinuitet profilisanja Partije i njene spremnosti da odgovori novim izazovima vremena, odnosno odlučno utiče na dinamičniji demokratski i ekonomski razvoj Crne Gore i potpuno sam siguran da će taj cilj biti ostvaren.

Nakon sjednice Glavnog odbora DPS Crne Gore na kojoj su donijete sve neophodne odluke vezane za organizovanje i održavanje Šestog Kongresa Demokratske partije socijalista Crne Gore otpočele su partijske aktivnosti na tom planu - saopštio je portparol Rajko Kovačević za novinsku agenciju MINA.