DPS

Intervju šefa poslaničkog kluba Milutina Simovića novinskoj agenciji MINA

milutin_simovic

 

 

Prenosimo izjavu šefa poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Crne Gore, gospodina Milutina Simovića datu novinskoj agenciji MINA.  

 

Izborni zakon, čije je usvajanje jedan od zahtjeva iz preporuka EK, nalazi se kod Kolegijuma predsjednika Skupštine. Očekujete li da će Parlament u predviđenom roku usvojiti Izborni zakon?

 

 

            Kao član Kolegijuma dobio sam i pažljivo analizirao izvještaj Radne grupe za usklađivanje Izbornog zakona sa Ustavom Crne Gore. Taj izvještaj će, siguran sam, biti predmet razmatranja na nekoj od narednih sjednica Kolegijuma.

 

            Moj utisak je da je Radna grupa napravila značajan iskorak u cilju približavanja različitih političkih stavova, koji su imali izraz u dva različita prijedloga zakona, jedan prijedlog zakona skupštinske većine i drugi prijedlog zakona opozicije.

 

            Sada imamo jedinstveni tekst sa mnoštvom jedinstveno usaglašenih rješenja, sa svega nekoliko otvorenih pitanja. Važno je napomenuti da otvorena pitanja ne zadiru u suštinu. Nema dileme, obezbijediće se autentična zastupljenost manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica, potrebno je još samo dodatno usaglasiti već predložene modele za neka konkretna rješenja iz tog naslova.

 

            Nema dileme, naći ćemo rješenje kojim će se definisati put do adekvatne zastupljenosti žena na izbornim listama. Nema ni dileme da postoji saglasnost da se na sistemski održiv način obezbijedi adekvatan monitoring izborne kampanje, što je uostalom interes i potreba svih koji učestvuju u izbornom procesu. Konačno, nema dileme da po Ustavu biračko pravo pripada građanima koji imaju crnogorsko državljanstvo i ostalo je samo otvoreno pitanje da li je jedna godina dovoljan prelazni period da se to pravo prizna i građanima koji nemaju crnogorsko državljanstvo.

 

            Sve ovo mi daje za pravo da iskažem svoj pozitivan odnos u odnosu na vaše pitanje i da saopštim da vjerujem da će Parlament u predviđenom roku usvojiti ovaj zakon.

 

            Dodatni razlog tom optimizmu nalazim u vjerovanju da svi učesnici u ovom procesu prepoznaju svoju odgovornost i obavezu u Akcionom planu za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja EK i, da budem još precizniji, svoju odgovornost u prvom poglavlju tog plana: Akcioni plan jačanja zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore, u kojem je prvi prioritet i prva aktivnost upravo donošenje ovog zakona. To važno poglavlje Akcionog plana je usvojeno konsenzusom svih stranaka. Optimizam nalazim i u logici da u Skupštini postoji opšti konsenzus za EU integracije, a ovaj zakon je važan uslov za novu fazu tih integracija. (Važnu fazu – početak pristupnih pregovora).

 

            Eto, to su dodatni važni razlozi mog optimizma. Optimizma koji će vrijeme, nadam se, brzo potvrditi, kao što se nadam da vrijeme neće pokazati da se kod nekih privrženost ideji i potrebi EU integracija ne mjeri samo riječima, već i djelima. Da se mjeri spremnošću pravljenja dogovora u interesu svih građana Crne Gore. Siguran sam da svi zajedno razumijemo da se ne može težiti reformama, a insistirati na zadržavanju starih navika, starih pravila ili, pak, stečenih prava. Siguran sam da ovo svi dobro razumijemo.

 

 

Šta je, po Vama, pravi razlog što taj zakon do sada nije usvojen?

 

O tome ne bih. Važno je gdje smo sada, po ovom pitanju, gdje smo u odnosu na ovu našu važnu potrebu, koja je istovremeno i važna preporuka Evropske komisije i važan uslov za dobijanje datuma za početak pregovora, za novu, važnu, suštinsku fazu u procesu EU integracija. Važno je da svi imamo zajednički cilj, važno je da razumijemo da je normalno da o mnogim temama različito i mislimo, da je ta različitost put do nalaženja dobrih rješenja. (Tamo gdje svi jednako misle, tu niko ništa ne misli), važna je spremnost na dijalog, važno je da svi težimo da uvažimo evropski okvir koji je po ovom pitanju dat kroz mišljenje Venecijanske komisije i OEBS-a/ODIHR-a. Važno je da razumijemo da je odgovornost na svima nama, da je ovo dobra prilika da svi učesnici u ovom procesu pokažu svoj doprinos za dalji evropski put Crne Gore, da svi budemo u funkciji ubrzanja.

 

Da li je za DPS prihvatljiv prijedlog predsjednika Komisije za sprječavanje sukoba interesa i da joj treba dati veća ovlašćenja, kako bi mogla na određen način da provjerava imovinske kartone javnih funkcionera?

 

 

            Mi se veoma pažljivo i odgovorno odnosimo prema mišljenju EK i prema preporukama koje dobijamo. Na takav način se odnosimo prema ocjeni u mišljenju EK, da pravni okvir za sprječavanje konflikta interesa ima određene nedostatke. To je bio i povod da je Vlada u Akcionom planu, u četvrtom poglavlju: Akcioni plan u borbi protiv korupcije kao prvi prioritet odredila: Unapređenje antikorupcijskog i institucionalnog pravnog okvira, a kao važnu mjeru je definisala usvajanje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Između ostalog, predviđa se proširenje ovlašćenja Komisije za sprječavanje sukoba interesa i jačanja njene nadzorne uloge, posebno u dijelu provjere podataka koji se podnose od strane javnih funkcionera. Poslanički klub DPS-a i tom, kao i svim ostalim prijedlozima zakona koji su predviđeni u Akcionom planu, daće punu podršku.

 

Kako shodno dešavanjima u podgoričkoj skupštini, ocjenjujete trenutne odnose u vladajućoj koaliciji?

 

 

            Vladajuća koalicija na državnom nivou je u svom punom kapacitetu i sa punom odgovornošću posvećena aktivnostima koje treba da doprinesu daljem ekonomskom razvoju Crne Gore, rastu životnog standarda građana, unapređenju obrazovnog i zdravstvenog sistema, realizaciji pravedne socijalne politike, razvoju sela i poljoprivrede, realizaciji važnih infrastrukturnih projekata, regionalnom razvoju... Mi smo potpuno svjesni da će rezultati na ovim temama biti mjera uspjeha naše koalicije, kao i progres na daljem putu evropskih i evroatlantskih integracija.

            Nema dileme da će se mjera uspjeha koalicije i na nivou Glavnog grada mjeriti njegovim daljim razvojem. Siguran sam da svi vidimo i da svi dijelimo zadovoljstvo novim licem naše Podgorice, mnoštvom realizovanih projekata sa kojima je Podgorica uveliko zakoračila u novu, modernu fazu razvoja, mnogim kapitalnim projektima koji su upravo u fazi realizacije ili, pak, mnogim koji su u fazi projektovanja. Dakle, mnogo posla za sve i čini mi se prosto da je suvišno da se energija troši na nekim pitanjima koja ponekad znače usporavanje projekata koji život znače za sve građane. Čini mi se posebno nepotrebnim da se nekoj temi daje preveliki značaj, a da se na kraju ispostavi da tu, u stvari, nema suštinskih problema, već je to sve na nivou nekih tehničkih pitanja. Ispostavi se da treba prosto napraviti razliku između generalne odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem i pojedinačnih odluka o prodaji pojedinih parcela građevinskog zemljišta.

            Na kraju, želim da ponovim da naša koalicija funkcioniše sasvim odgovorno, da dijelimo zajedničke strateške ciljeve i zajedničke odgovornosti na putu do tih ciljeva, uz razumijevanje da se ponekad i razlikujemo, da imamo različite poglede povodom nekih pojedinačnih pitanja, ali tada rješenja tražimo u dijalogu, a ako je potrebno, podsjetimo se i potpisanih koalicionih sporazuma koji su dobar ključ za rješavanje određenih dilema. Mi uvijek zagovaramo da je prirodno da unutrašnja partijska pitanja partije samostalno rješavaju, uključujući i kadrovska pitanja.