DPS

Što smo obećali, ostvarili smo.

U životu partija, kao i ljudi i naroda, postoje usponi i propuštene prilike.

O vrijednovanju učinjenog uvijek je bolje i objektivnije sudila istorija nego stvarnost.

Ali već danas može se reći da je, u periodu između dva kongresa,

Demokratska partija socijalista imala odlučujuću ulogu i bila ključni faktor

u stvaranju moderne, demokratske i evropske Crne Gore. - iz programa partije