DPS

Aco Pavićević biografija

 

Aco_Pavicevic

LIČNI PODACI

Grad: Danilovgrad

Datum rođenja: 21. 01.1982.


OBRAZOVANJE

Osnovna škola: "Vuko Jovović" Danilovgrad

Srednja škola: Gimnazija "Petar I Petrović Njegoš" Danilovgrad

Fakultet: diplomirao Primjenjene studije menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Podgorici

Postdiplomske studije: trenutno na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru

 

NEFORMALNO OBRAZOVANJE

 

JAVNE FUNKCIJE

- Odbornik u Skupštini opštine Danilovgrad u prvom mandatu 2006.- 2010.

- Odbornik u Skupštini opštine Danilovgrad u drugom mandatu 2010. -

 

FUNKCIJE U SAVJETU MLADIH DPS-a

2002. - 2006. - Predsjednik opštinskog odbora Savjeta mladih Danilovgrad 

2006. - 2010. - Predsjednik opštinskog odbora Savjeta mladih Danilovgrad

2010. - Predsjednik Savjeta mladih Demokratske partije socijalista Crne Gore

 

HOBI:  sport